Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình hướng đối tượng java

Xem 1-20 trên 608 kết quả Lập trình hướng đối tượng java
 • Giáo trình Lập trình Java được biên soạn để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên, học sinh, sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, và là tài liệu tham khảo cho các lập trình viên tại các doanh nghiệp. Cấu trúc của giáo trình gồm 6 chương với những nội dung chính sau: Lịch sử của Java, một số đặc trưng của java và công cụ để lập trình java; cấu trúc chương trình, các kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu nhập xuất, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, mảng 1 chiều, 2 chiều; các thành phần trong file mã nguồn, các class, viết chồng, viết đè, tính kế thừa, tính đa hình trong java;...

  pdf82p runordie10 09-10-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của Giáo trình Lập trình Java là giúp các bạn hiểu biết về ngôn ngữ lập trình Java, lập trình hướng đối tượng trong Java; trình bày được các mô hình lập trình giao diện, xử lý sự kiện trong Java; trình bày được các bước lập trinh truy xuất cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p viastonmartin 15-08-2022 14 4   Download

 • "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng; những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng; giới thiệu về Java; kế thừa về đa hình trên Java; biểu diễn và cài đặt các cấu trúc dữ liệu trên Java;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf138p chenlinong_0310 23-02-2022 27 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về lập trình giao diện trên Java; giao diện với các đối tượng cơ bản; giao diện với các đối tượng multimedia; các kỹ thuật tạo tables; truyền tham số cho Applet; lập trình Generic; thư viện các Collection trong Java và áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf113p chenlinong_0310 23-02-2022 22 4   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ lập trình java; lớp và đối tượng trong java; tính kế thừa và đa hình trong java. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p chenlinong_0310 23-02-2022 25 10   Download

 • "Bài tập Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - TS. Nguyễn Duy Phương" cung cấp đến học viên các kiến thức bài tập dạng kỹ thuật lập trình với ngôn ngữ Java, bài tập lập trình Java cơ bản; lý thuyết tổ hợp; bài toán đếm, liệt kê, tối ưu; các mô hình thuật toán cơ bản, thuật toán tham lam, thuật toán chia và trị, thuật toán quy hoạch động; lý thuyết đồ thị; các cấu trúc dữ liệu cơ bản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf85p chenlinong_0310 23-02-2022 38 2   Download

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Java là gì?; Các loại chương trình java; Công cụ (IDE) soạn thảo code java; Hướng dẫn cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt10p cuchoami2510 18-02-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 4 Lập trình hướng đối tượng Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lớp và đối tượng; Cách xây dựng lớp với Java; Một số gói chuẩn của Java. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt47p cuchoami2510 18-02-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Lập trình Java - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng trong Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm; Thiết kế lớp (class); Thuộc tính; Phương thức; Phương thức khởi tạo; Thành viên static; Sự đóng gói; Từ khóa this; Kế thừa; Đa hình; Lớp trừu tượng; Packages & Interfaces.

  pdf34p cuchoami2510 18-02-2022 18 1   Download

 • Đề tài này trình bày thiết kế của Từ điển Điện tử Hàng Hải (Maritime Electronic Dictionary-MED). Thứ nhất, các quy trình để thực hiện MED dựa trên Java sẽ được thể hiện. Thứ hai, hướng dẫn của Từ điển được trình bày. Cuối cùng, sự phát triển định hướng của MED trong tương lai được đưa ra; Thảo luận và kết luận sau đó được cung cấp.

  pdf4p viclerkmaxwel 16-02-2022 37 1   Download

 • (NB) Nội dung giáo trình tập trung vào những kiến thức căn bản nhất của lập trình java giúp người đọc bước đầu tiếp cập dễ dàng với công nghệ mới này, và đây cũng chính là một bước đệm để chúng ta trở thành “java shooter”. Một số vấn đề nâng trong ngôn ngữ lập trình java như: javabean, thiết kết giao diện dùng thư viện JFC, lập trình mạng, lập trình cơ sở dữ liệu bằng java, lập trình ứng dụng web dùng J2EE,... sẽ được nói đến trong các chuyên đề nâng cao.

  pdf32p hoacomay097 06-01-2022 34 3   Download

 • Tập bài giảng Lập trình Java được xây dựng gồm có 6 chương, trình bày chi tiết về lập trình Java cơ bản, trang bi cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình Java tạo nền tảng để sinh viên tiếp cận với ngôn ngữ này cũng như học các học phần khác trong chương trình như thực tập lập trình trên thiết bị di động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf265p cucngoainhan3 19-11-2021 29 6   Download

 • Cuốn sách này giới thiệu tiếp phần lập trình hướng đối tượng nâng cao với Java. Nội dung của cuốn sách được trình bày trong 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có các nội dung chính như sau: Lập trình đa luồng và xử lý đa tiến trình, lập trình triệu gọi từ xa RMI và phân toán đối tượng, Lập trình mạng, Lập trình với SWING nâng cao, JAVA Bean và công nghệ thành phần. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf217p cucngoainhan2 21-10-2021 24 7   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng – Bài 1: Tổng quan về OOP. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tìm hiểu tổng quan về công nghệ lập trình hướng đối tượng, tìm hiểu về đối tượng và lớp, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình java, cài đặt môi trường lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf47p lovebychance05 16-06-2021 52 3   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng – Bài 2: Cơ bản về Java và UML. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Xây dựng chương trình Java đầu tiên; quy ước đặt tên, cách tạo ra các định danh hợp lệ; giới thiệu các kiểu dữ liệu cơ bản; biến, kiểu và giá trị; các toán tử cơ bản; các câu lệnh điều khiển; sử dụng mảng trong java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf161p lovebychance05 16-06-2021 31 3   Download

 • Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chồng phương thức, thành viên đối tượng và thành viên lớp, truyền tham số cho phương thức, một số lớp tiện ích trong Java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf89p lovebychance05 16-06-2021 29 3   Download

 • Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về upcasting và downcasting, phân biệt liên kết tĩnh và liên kết động, nắm vững kỹ thuật đa hình, ví dụ và bài tập về các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf40p lovebychance05 16-06-2021 20 3   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng – Bài 3: Trừu tượng hóa và đóng gói. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tìm hiểu bản chất, vai trò của trừu tượng hóa; tìm hiểu về đóng gói; tìm hiểu cách xây dựng lớp, gói. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf45p lovebychance05 16-06-2021 20 2   Download

 • Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về lập trình tổng quát và cách thực hiện trong các ngôn ngữ lập trình; giới thiệu về collection framework với các cấu trúc tổng quát: List, HashMap, Tree, Set, Vector; định nghĩa và sử dụng Template và ký tự đại diện (wildcard); ví dụ và bài tập về các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình Java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf65p lovebychance05 16-06-2021 38 4   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 Tổng quan về OOP cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập trình hướng đối tượng; Công nghệ hướng đối tượng; Ngôn ngữ lập trình Java; Ví dụ và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p elysale 17-06-2021 23 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1332 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình hướng đối tượng java
p_strCode=laptrinhhuongdoituongjava

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2