intTypePromotion=1

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - CHƯƠNG 8

Chia sẻ: Ptit Ptit | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:47

0
114
lượt xem
21
download

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - CHƯƠNG 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luồng dữ liệu (datastream) là một kênh dùng để trao đổi dữ liệu. Các luồng nhập xuất chuẩn của Java: Thực hiện các thao tác nhập/xuất(input/output).lập trình hướng đối tượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHẬP MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - CHƯƠNG 8

 1. Java I/O 1
 2. & Các lớp Stream  & VC VC BB BB  Luồng dữ liệu (data stream) là một kênh dùng để trao đổi dữ liệu.  Các luồng nhập xuất chuẩn của Java:  in  out  err 2
 3. & Ứng dụng của lớp  Stream  & VC VC BB BB  Thực hiện các thao tác nhập/xuất (input/output).  Luồng nhập(input stream) đọc dữ liệu từ một nguồn đưa vào chương trình, và Luồng xuất làm công việc ngược lạ i 3
 4. & & Các loại “Luồng” trong Java VC VC BB BB 1. Byte Streams – Low-Level Stream  Thực hiện các thao tác nhập xuất theo từng byte. 1. Character Streams – High-Level Streams  Thực hiện các thao tác nhập xuất theo ký tự 4
 5. Giao diện “Datalnput"  & & VC VC BB BB  Định nghĩa các phương thức để đọc các byte từ các luồng nhị phân (binary stream) rồi chuyển đổi ra các kiểu dữ liệu nguyên thủy(primitive data) của java. 5
 6. & & Các phương thức của  Datalnput  VC VC BB BB 6
 7. & & InputStream Ví dụ VC VC BB BB OutputStream Output 7
 8. & Giao diện DataOutput  & VC VC BB BB  Chuyển đổi các dữ liệu nguyên thủy của Java thành một dãy các byte và ghi lên luồng nhị phân. 8
 9. & & Các phương thức của DataOutput VC VC BB BB 9
 10. & Ví dụ & VC VC BB BB Output 10
 11. & Lớp trừu tượng InputStream & VC VC BB BB  Định nghĩa cách thức các luồng đọc dữ liệu 11
 12. & & Các phương thức của InputStream VC VC BB BB 12
 13. & Lớp FileInputStream  & VC VC BB BB  FileInputStream đọc các byte từ file.  Được sử dụng đọc dữ liệu hình ảnh.  FilelnputStream ghi đè tất cả các phương thức của InputStream ngoại trừ phương thức mark() và reset(). 13
 14. & & Các hàm khởi tạo của FileInputStream  VC VC BB BB 14
 15. & & Các phương thức củaFileInputStream  VC VC BB BB 15
 16. & Ví dụ & VC VC BB BB 16
 17. & Lớp trừu tượng OutputStream  & VC VC BB BB  Định nghĩa các phương thức để ghi các byte lên stream 17
 18. & Các phương thức OutputStream & VC VC BB BB 18
 19. & Lớp FileOutputStream  & VC VC BB BB  Ghi các bytes lên file.  lOException sẽ phát sinh khi ghi lên một file được mở với chế độ Read Only. 19
 20. & & Hàm khởi tạo của FileOutputStream  VC VC BB BB 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản