Lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng

Xem 1-5 trên 5 kết quả Lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng
 • Thông tư số 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

  pdf4p daoducmanh0410 31-12-2017 4 0   Download

 • Tài liệu tham khảo Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  pdf4p mattroi_thuytinh 29-07-2010 101 7   Download

 • Quyết định 11/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng

  doc6p myngoc 13-08-2009 145 7   Download

 • Quyết định 482/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng

  pdf4p myngoc 13-08-2009 116 6   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP

  pdf7p chuon-chuon 13-01-2012 29 3   Download

Đồng bộ tài khoản