Lệnh create trigger

Xem 1-6 trên 6 kết quả Lệnh create trigger
 • Chương 8 cung cấp những kiến thức cơ bản về trigger. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được khái niệm về trigger, biết cách tạo trigger cho table bằng lệnh create trigger và bằng công cụ quản lý management studio. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt18p tangtuy19 22-07-2016 14 3   Download

 • Bài giảng "SQL server 2005 - Chương 8: Trigger" trình bày khái niệm Trigger, tạo Trigger cho Table, lệnh create trigger, sử dụng bảng tạm, nhận biết cột được cập nhật, sửa, xóa trigger. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt18p bautroibinhyen13 10-01-2017 8 2   Download

 • I- Khái niệm: • Trigger là một thủ tục không có tham số • Một Table có thể chứa nhiều Trigger • Trigger tự động thực hiện khi một trong 3 phát biểu Insert, Update, Delete thay đổi dữ liệu trên table chứa trigger.

  pdf18p nhocs200508 25-03-2011 507 163   Download

 • Trigger là một đối tượng được định danh trong CSDL và được gắn chặt với một sự kiện xảy ra trên một bảng nào đó (điều này có nghĩa là nó sẽ được tự động thực thi khi xảy ra một sự kiện trên một bảng). Các sự kiện này bao gồm: chèn (Insert), xóa (Delete) hay cập nhật (Update) một bảng.

  doc2p chelseanb 13-05-2013 64 13   Download

 • GIÁO TRÌNH SQL Biên soạn: Trần Nguyên Phong Một trigger có khả năng nhận biết được sự thay đổi về mặt dữ liệu trên bảng dữ liệu, từ đó có thể phát hiện và huỷ bỏ những thao tác không đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Trong một trigger, để huỷ bỏ tác dụng của câu lệnh làm kích hoạt trigger, ta sử dụng câu lệnh(1): ROLLBACK TRANSACTION Ví dụ 5.

  pdf20p muaythai3 24-08-2011 104 32   Download

 • ROLLBACK TRANSACTION và trigger Một trigger có khả năng nhận biết được sự thay đổi về mặt dữ liệu trên bảng dữ liệu, từ đó có thể phát hiện và huỷ bỏ những thao tác không đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Trong một trigger, để huỷ bỏ tác dụng của câu lệnh làm kích hoạt trigger, ta sử dụng câu lệnh(1): ROLLBACK TRANSACTION Ví dụ 5.

  pdf20p muaythai3 24-08-2011 40 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản