intTypePromotion=1
ADSENSE

LLuật Lao động

Xem 1-8 trên 8 kết quả LLuật Lao động
 • Phần 1 tài liệu Hợp đồng lao động và các quy định pháp luật trình bày nội dung bộ Luật Lao động 2012, Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p thuongdanguyetan10 09-03-2019 20 2   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

  pdf5p denlongbaycao 26-10-2011 139 29   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 2015

  pdf16p denlongbaycao 26-10-2011 153 7   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2011/NĐCP NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ

  pdf7p denlongbaycao 26-10-2011 66 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH NỘI VỤ GIAI ĐOẠN 2011-2020 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

  pdf5p denlongbaycao 26-10-2011 68 10   Download

 • Thông tư quy định về thiết bị dạy nghề điện dân dụng đào tạo trình độ trung cấp nghệ, cao đẳng nghề

  pdf210p denlongbaycao 26-10-2011 47 6   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 141/2009/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ TIỀN LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO NGHỀ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI

  pdf5p denlongbaycao 26-10-2011 55 5   Download

 • Thông tư 34/2009/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Lluật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp...

  pdf3p lawttnh1 11-11-2009 89 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=LLuật Lao động
p_strCode=lluatlaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2