intTypePromotion=1
ADSENSE

Lợi nhuận sau thuế

Xem 1-20 trên 142 kết quả Lợi nhuận sau thuế
 • Đề tài: Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị giáo dục và Nội thất Tín Nghĩa trình bày cơ sở lý luận về phân tích lợi nhuận trước thuế trong doanh nghiệp; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến đến chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế; một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độn kinh doanh.

  doc75p doanha266 27-06-2014 238 43   Download

 • Thông tư 64/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế và quản lý các quỹ trong doanh nghiệp Nhà nước

  doc7p anhphuong 17-08-2009 525 86   Download

 • Chỉ số P/E Đây là chỉ số phản ánh mối quan hệ giữa thị giá (giá thị trường cổ phiếu hiện hành) cổ phiếu với lợi nhuận sau thuế trong một năm của công ty. Lấy ví dụ từ báo cáo tài chính của Ngân hàng A' Châu (ACB). Lợi nhuận sau thuế năm 1999 của ACB là 51.564 triệu đồng, chia cho tổng số cổ phiếu được: 151,025 đồng. Giá thỏa thuận mua bán cổ phiếu ACB (trên thị trường không chính thức) mới đây là 1,7 triệu đồng, vậy P/E của ACB bằng 1.700.000 : 151,025 = 11,25 lần. ...

  pdf10p cq511225 23-09-2010 111 79   Download

 • Nội dung chính của chương 2 Phân tích tình hình và kết quả kinh doanh thuộc bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp trình bày về mục đích phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh, phân tích khái quát kết quả kinh doanh, phân tích chỉ tiêu doanh thu thuần, phân tích lợi nhuận gộp từ bán hàng, phân tích lợi nhuận thuần từ bán hàng, phân tích lợi nhuận hoạt động (EBIT), phân tích lợi nhuận sau thuế.

  pdf103p thick_12 15-07-2014 384 74   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các khoản điều chỉnh VCSH,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt31p bautroibinhyen15 22-01-2017 86 16   Download

 • Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

  pdf7p hamdocsach08 26-12-2010 87 14   Download

 • Phụ lục số 3b Ban hành kèm theo Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày30/12 /2011 của Bộ Tài chính Công ty B Bảng kết quả tính toán sử dụng số liệu kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ( theo ví dụ 2) Đơn vị: triệu đồng 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Giỏ trị Quá Quá Quá Quá Hiện Tương Tương Tương Tương thực tế khứ khứ khứ khứ tại lai lai lai lai vốn NN Thu nhập sau thuế 452 498 578 570 623 800 1,100 1,500 2,000 Lợi nhuận sau thuế 400...

  pdf2p _duahau_ 13-02-2012 92 13   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các khoản điều chỉnh VCSH, các quỹ dự trữ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt39p bautroibinhyen15 22-01-2017 63 8   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 10: Kế toán xác định kết quả kinh doanh gồm 3 phần chính, trình bày về kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh; kế toán xác định kết quả của hoạt động khác và kế toán xác định lợi nhuận sau thuế TNDN. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf23p daihocquocgia32 22-07-2014 66 7   Download

 • Bài viết này nhằm nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của ngân h ng với chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản, lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, hiệu quả kỹ thuật thông qua mô hình bình phương nhỏ nhất thông thường gộp, mô hình tác động cố định, mô hình tác động ngẫu nhiên, mô hình hình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi.

  pdf10p vicolor2711 15-07-2019 64 7   Download

 • Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung, vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các khoản điều chỉnh VCSH, các quỹ dự trữ, trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p doinhugiobay_10 12-01-2016 64 4   Download

 • Bài viết này nhằm nghiên cứu tác động của RRTD đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) thông qua các chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA- return on assets), lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE- return on equity), hiệu quả kỹ thuật (HQKT), hiệu quả kỹ thuật thuần (HQKTT), hiệu quả quy mô (HQQM) bằng mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM, FGLS.

  pdf9p visatori2711 17-04-2019 40 4   Download

 • Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các khoản điều chỉnh vốn chủ sở hữu, các quỹ dự trữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p doinhugiobay_10 08-01-2016 50 3   Download

 • Nghiên cứu này nhằm tìm ra mô hình phù hợp với thị trường Việt Nam nhằm đánh giá hành vi quản trị lợi nhuận. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa đối với các công ty, nhà đầu tư, cơ quan quản lý trong việc đánh giá hành vi quản trị lợi nhuận của doanh nghiệp và hàm ý cho các nhà khởi nghiệp.

  pdf12p vistockholm2711 13-12-2019 37 3   Download

 • Công văn số: 8112/KTTH ngày 07/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v nộp lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2014 của EVN" xét đề nghị của Bộ tài chính (Công văn số 12676/BTC-TCT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc nộp lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2014 của EVN.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 43 0   Download

 • Cú sốc lớn nhất đối với nhà đầu tư có lẽ là kết quả kinh doanh của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) khi công ty mẹ báo lỗ khủng gần 1,222 tỷ đồng năm 2012. Đối lập hoàn toàn với việc đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả 1,258 tỷ đồng. Sau khi thực hiện kiểm toán, số lỗ của công ty mẹ đã lên đến 1,368 tỷ đồng. Đối với kết quả hợp nhất năm 2012, PVX báo lỗ gần 1,088 tỷ đồng....

  pdf19p tab_12 29-07-2013 93 12   Download

 • Đầu tư vào doanh nghiệp có tầm nhìn tốt là nguồn lợi của nhà đầu tư. Như vậy câu hỏi đặt ra là những yếu tố nào giúp một doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp có tầm nhìn. Đó là những gì phản ánh qua giá trị cốt lõi. Một loạt các bài viết của tác giả Quang Nam trên www.saga.vnđã đề cập đến vấn đề này trên góc đô lý thuyết. Bài viết này sẽ nhìn vào những khía cạnh cụ thể mang lại giá trị lợi nhuận bền vững. Chẳng ai trong chúng ta biết rõ và kết...

  pdf3p bibocumi14 11-11-2012 62 4   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các khoản điều chỉnh VCSH,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p bautroibinhyen15 22-01-2017 36 2   Download

 • Lợi nhuận là một khoản thu nhập thuần túy của doanh nghiệp sau khi đãkhấu trừ mọi chi phí. Nói cách khác lợi nhuận là khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm trừ, giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động, thuế.Chỉ tiêu này còn gọi là hiệu quả tuyệt đối của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, tổng doanh thu ở đây là các kết quả từ các khoản thu được trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ và...

  doc58p lethihientrang 10-12-2010 1266 493   Download

 • Cổ tức được hiểu là phần lợi nhuận sau thuế của công ty dành để chi trả cho các cổ đông (chủ sở hữu công ty). 1.1.2. Chính sách cổ tức Chính sách cổ tức là

  doc4p tranthuy_vi 17-12-2010 198 106   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lợi nhuận sau thuế
p_strCode=loinhuansauthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2