intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật báo chí sửa đổi

Xem 1-20 trên 253 kết quả Luật báo chí sửa đổi
 • Chặt chẽ hơn trong việc cung cấp nguồn tin Theo dự án LBC, các tổ chức có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí (nghĩa là cơ quan báo chí và nhà báo có quyền được cung cấp thông tin) và họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin ấy. Khi thể hiện thông tin trên báo, đài, cơ quan báo chí phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin. Thậm chí trong trường hợp báo chí khai thác nguồn tài liệu riêng của mình (không do cơ quan, tổ chức cung cấp) thì...

  pdf5p trongminh123 24-09-2012 146 16   Download

 • Căn cứ vào hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí đã được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989

  pdf11p phuonguyen123 05-07-2010 162 47   Download

 • Báo viết này xem xét, rà soát việc LGG vào Dự án Bộ luật Lao động sửa đổi theo những nguyên tắc về bình đẳng giới của Luật Bình đẳng giới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

  pdf11p trinhthamhodang8 02-11-2020 10 0   Download

 • Luật Báo chí của n-ớc ta đ-ợc Quốc hội thông qua ngày 2812-1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí đ-ợc Quốc hội khoá X - kỳ họp thứ năm thông qua ngày 12-6-1999. Để đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý báo chí trong tình hình mới, đồng thời chỉnh sửa một số nội dung không còn phù hợp với thực tế hiện nay, Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) dự kiến sẽ đ-ợc trình xin ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII diễn ra...

  pdf9p bengoan258 06-12-2011 71 14   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của Các quy định mới nhất về Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2007, luật người đi làm việc ở nước ngoài, luật công đoàn và tổ chức công đoàn trình bày: Các văn bản hướng dẫn thực hiện lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các quy định mới nhất về hoạt động công đoàn và tổ chức công đoàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf361p tsmttc_003 23-05-2015 77 7   Download

 • Theo quy định của Luật Báo chí năm 1999 (đã sửa đổi, bổ sung), cơ quan quản lý nhà nước về báo chí gồm: cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương (Bộ Thông tin và truyền thông); các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương (UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). 1.1. Quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Luật Báo chí quy định, Bộ Thông tin và truyền thông thực hiện...

  pdf31p phuonguyen123 05-07-2010 402 158   Download

 • Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII vừa thông qua Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) và Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi). Thống đốc NHNN Việt Nam, Nguyễn Văn Giàu vừa trao đổi với báo chí về những nội dung được sửa đổi, bổ sung, các điểm mới trong hai Luật Ngân hàng năm 2010. Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII vừa thông qua Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi). So với Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật NHNN được sửa đổi, bổ sung năm 2003, Luật Ngân...

  doc6p dinhthanhnha 21-02-2011 312 134   Download

 • Luật số 12/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Luật này sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật báo chí đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng12 năm 1989.

  pdf9p truongbao 10-07-2009 483 97   Download

 • Mục tiêu của bài báo cáo này là làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Đó là trên cơ sở lý thuyết, còn trên thực tế qua những số liệu thu thập được rút ra kết luận về vấn đề khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các DN khi áp dụng luật thuế mới yêu cầu phải thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch. 

  doc37p nguyenquocvuongbspro 28-03-2015 86 13   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định chế độ báo chí". 2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung: "Điều 3. Các loại hình báo chí Báo chí nói trong Luật này là báo chí Việt Nam, bao gồm: báo in (báo, tạp chí, bản tin thời sự, bản tin thông tấn), báo nói (chương trình phát thanh)

  pdf7p trongminh123 19-10-2012 96 9   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí đ• được Quốc hội nước Cộng hòa x• hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng12 năm 1989. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung Lời mở đầu và một số điều của Luật báo chí như sau: 1. Lời mở đầu được sửa đổi, bổ sung: "Để bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, phù hợp với lợi...

  pdf8p abcdef_44 31-10-2011 91 6   Download

 • Thủ tục Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 115 5   Download

 • "Báo Pháp luật Việt Nam – Số 339 năm 2020" trình bày Ngành Công an không để cán bộ vi phạm được cơ cấu vào nhiệm kỳ mới; hợp tác tư pháp phát triển ở tầm cao; sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí để phù hợp thực tiễn; Đoàn Thanh niên phải xung kích phòng chống tham nhũng...

  pdf20p trinhthamhodang8 02-11-2020 4 0   Download

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 1- Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 9. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau : 1. Tiền tệ là phương tiện thanh toán, bao gồm tiền giấy, tiền kim loại và các giấy tờ có giá như tiền. 2. Thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn, nơi mua, bán ngắn hạn các giấy tờ có giá, bao gồm tín phiếu kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, chứng chỉ tiền gửi...

  pdf2p doxuan 08-07-2009 755 252   Download

 • Nghị định số 28/2009/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet do Chính phủ ban hành. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001, Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006, Luật Báo chí ngày 28/12/1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999.

  pdf20p baoliem 17-10-2009 368 127   Download

 • Bài giảng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Số 46/2014/QH13) giới thiệu tới các bạn về những điểm mới cơ bản của Luật; những khái niệm mới của Luật; một số nội dung chi tiết của Luật Bảo hiểm y tế.

  ppt25p thuytrang_8 21-09-2015 175 43   Download

 • Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Nghị định này được ban hành nhằm bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, bảo hộ và tạo điều kiện cho cơ quan báo chí, nhà báo thực hiện quyền hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí.

  pdf15p lawvhxh14 19-11-2009 174 35   Download

 • Luật số: 12/2008/QH12 - LUẬT ...

  pdf10p phuonguyen123 05-07-2010 85 29   Download

 • "Nghiên cứu: Khảo sát Luật sư chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự và thực tiễn tại Việt Nam" nhằm tìm hiểu việc thực hiện Công ước về Quyền Dân sự và Chính trị về người bào chữa chỉ định tại Việt Nam trong các vụ án mà pháp luật đòi hỏi phải có người bào chữa. Những vấn đề rút ra từ nghiên cứu này sẽ là cơ sở cho Hội Luật Gia Việt Nam có ý kiến đóng góp cho dự thảo BLTTHS sửa đổi

  pdf77p manutd1907 09-04-2013 146 25   Download

 • Nghị định số 51/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí do Chính Phủ ban hành

  pdf16p manhquynh 10-10-2009 143 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật báo chí sửa đổi
p_strCode=luatbaochisuadoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2