Luật bảo hiểm y tế mới

Tham khảo và download 15 Luật bảo hiểm y tế mới chọn lọc sau:
 • "Tổng quan về bảo hiểm - Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm" với nội dung chính gồm 2 chương. Chương 1 trình bày Tổng quan về bảo hiểm - Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Chương 2 tổ chức và hoạt động của các chủ thể kinh doanh bảo hiểm. Cùng tham khảo nhé.

  doc75p thanh951196 15-06-2011 618 228   Download

 • Bạn chưa hiểu rõ về mức đóng và mức hưởng BHYT. Cùng tham khảo tài liệu "Quy định mới về mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế" theo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

  pdf3p alibabava40tencuop 01-10-2009 509 133   Download

 • Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH về các cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam ban hành

  pdf4p lawttyt10 30-11-2009 423 45   Download

 • Quyết định số 128/1999/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí, số tiền bảo hiểm tai nạn thuyền viên và bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu đối với các phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf16p lybangbang 10-10-2009 98 20   Download

 • Thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của Nhà nước do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/1/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của Nhà nước

  pdf7p lybangbang 10-10-2009 113 27   Download

 • Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các trong các công ty nhà nước do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

  doc13p luuduchoa 10-10-2009 226 37   Download

 • Căn cứ hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định tại Luật BHXH và Luật BHYT, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo để các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn kê khai bổ sung số thu BHTN và thực hiện một số quy định mới về thu BHXH, BHYT, BHTN kể từ tháng 10/2009, cụ thể như sau:

  doc4p xuanphucthu 04-03-2011 211 53   Download

 • Quyết định số 1333/QĐ-BHXH về việc quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

  pdf49p lawttyt2 30-11-2009 190 23   Download

 • Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC về việc thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện do Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/03/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

  pdf3p lawttyt2 30-11-2009 223 21   Download

 • Thông tư 99/2004/TT-BTC về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  doc52p luuduchoa 10-10-2009 91 23   Download

 • Thông tư số 156/2007/TT-BTC về việc chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  doc54p luuduchoa 10-10-2009 163 16   Download

 • Quyết định số 663-TC/QĐ-TCNH về việc ban hành quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

  doc27p ngankhanh 10-10-2009 117 20   Download

 • Tập hợp văn bản gồm bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn mới nhất năm 2013 (có mục lục và đường link chi tiết tiện theo dõi)

  doc113p songthachhan156 20-06-2013 246 85   Download

 • Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới do Bộ Chính trị ban hành

  pdf7p luuduchoa 10-10-2009 192 56   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CỬ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI; ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM; TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ KÝ KẾT CÁC VĂN BẢN HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  pdf23p giaythethao 09-10-2012 55 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


strTagCode=luat-bao-hiem-y-te-moi

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode
Đồng bộ tài khoản