intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật bảo tồn

Xem 1-20 trên 1154 kết quả Luật bảo tồn
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa của một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá thực trạng văn hóa, ngôn ngữ của một số dân tộc thiểu số vùng Việt Bắc trong giai đoạn hiện nay và công tác bảo tồn, phát triển ở các địa phương; Phương hướng và điều kiện bảo tồn, phát triển văn hóa, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf323p vidumbledore 24-01-2023 18 1   Download

 • Bài viết Trách nhiệm ba bên trong vấn đề đảm bảo cơ hội việc làm của người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam phân tích trách nhiệm của ba bên trong vấn đề bảo đảm việc làm của NLĐ theo quy định của pháp luật hiện hành, từ đó phân tích một số hạn chế còn tồn tại làm ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên và đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy vai trò của các bên trong vấn đề việc làm cho NLĐ trong thời kỳ công nghệ và hội nhập.

  pdf11p visirius 11-01-2023 6 1   Download

 • Bài viết "Cơ sở pháp lý trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Bình Dương" giới thiệu khái niệm của UNESCO về di sản văn hóa phi vật, cách định danh di sản văn hóa phi vật của pháp luật hiện hành ở Việt Nam; tổng quan một số di sản văn hóa phi vật tiêu biểu của Bình Dương, giới thiệu những cơ sở pháp lý cơ bản trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật ở tỉnh Bình Dương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p lieuyeuyeu18 23-12-2022 13 1   Download

 • Bài viết Pháp luật về đánh giá tác động môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trình bày những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại của các quy định pháp luật cũng như những vướng mắc trong quá trình thực thi nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong thời gian tới.

  pdf13p vifred 22-12-2022 5 1   Download

 • Sách giáo khoa Vật lí lớp 10 (Bộ sách Cánh diều) góp phần giúp bạn cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên qua hệ thống các quy luật vật lí; nâng cao nhận thức của mình về trách nhiệm công dân trong việc tôn trọng các quy luật của thiên nhiên; trấn trọng, giữ gìn, bảo vệ và ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững.

  pdf116p matroicon2510 02-12-2022 7 1   Download

 • Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Bộ sách Cánh diều) là hình thành những phẩm chất và năng lực cho các em dựa trên nền tảng các kiến thức của mỗi bài học. Các em sẽ được trải nghiệm lịch sử thông qua các chuyên đề sau: Các lĩnh vực của sử học; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam; Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

  pdf58p matroicon2510 02-12-2022 12 1   Download

 • Bài viết Tư cách nguyên đơn trong tố tụng dân sự hiện nay khái quát một số vấn đề liên quan về nguyên đơn trong TTDS. Bài viết nêu lên thực trạng và những tồn tại bất cập, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật liên quan đến nguyên đơn nhằm nâng cao vai trò và vị thế của nguyên đơn trong tố tụng dân sự.

  pdf6p vizenvo 29-11-2022 4 1   Download

 • Sự bất bình đẳng trong phân công công việc gia đình vẫn còn tồn tại từ trước cho đến nay, mặc dù Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều điều luật nhằm đảm bảo quyền bình đẳng của nam và nữ. Nghiên cứu sử dụng “thời gian” như là biến định lượng để đo lường sự khác biệt thời gian của vợ và chồng dành cho công việc gia đình bằng phương pháp hồi qui OLS và hồi qui phân vị.

  pdf5p vijaguar 16-11-2022 8 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Dạy học chủ đề: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống - Sinh học 12 theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh" nhằm góp phần hình thành phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung, đặc biệt là tình yêu thiên nhiên, thái độ tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, bảo vệ giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững; Rèn luyện cho học sinh thế giới quan khoa học, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, tình yêu lao động và các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết ...

  pdf60p matroicon0804 21-11-2022 14 2   Download

 • Bài viết Quản lý nhà nước cấp địa phương về bảo hiểm xã hội trong bối cảnh môi trường pháp lý thay đổi: Nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng nghiên cứu tình huống tại Đà Nẵng để nhận diện các vấn đề tồn tại của quản lý cấp địa phương trong bối cảnh này.

  pdf6p vispyker 16-11-2022 12 0   Download

 • Bài viết Sự biến động trong năm của thành phần và hàm lượng lipid tổng và các lớp chất lipid của mẫu san hô thủy tức Millepora platyphylla thu thập tại vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa Việt Nam trình bày việc lựa chọn Millepora platyphylla - một loài san hô thủy tức sống phổ biến ở vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa, dễ thu thập lặp lại để nghiên cứu sự biến động về thành phần lipid trong 12 tháng, qua đó bước đầu sẽ nắm bắt được quy luật phát triển của chúng, làm tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn và hướng tới những biện pháp bảo tồn và phát triển rạn san hô trước nguy cơ suy thoái do ảnh hưở...

  pdf9p vipagani 24-10-2022 7 1   Download

 • Bài viết Thực trạng xây dựng ý thức bảo vệ môi trường của sinh viên Đại học Thủy lợi hiện nay phân tích thực trạng ý thức bảo vệ môi trường của sinh viên trường Đại học Thủy lợi hiện nay trên cơ sở điều tra khảo sát với 1.000 sinh viên từ K56 đến K59, từ đó, khái quát những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong việc xây dựng ý thức bảo vệ môi trường của sinh viên trường Đại học Thủy lợi hiện nay.

  pdf3p vipagani 20-10-2022 7 1   Download

 • "Bài giảng GDCD 7 bài 2 sách Cánh diều: Bảo tồn di sản văn hoá" giúp các em học sinh nêu được khái niệm di sản văn hoá và một số loại di sản văn hoá của Việt Nam. Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hoá đối với con người và xã hội. Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hoá. Mời các em cùng tham khảo.

  ppt36p phuongyl2005 03-10-2022 9 1   Download

 • Giáo trình Luật thuỷ sản giúp các bạn nhận thức các kiến thức cơ bản về vấn đề liên quan đến sự ra đời Luật thủy sản, những qui định chung, những điều khoản liên quan đến luật thủy sản, những điều hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thủy sản, pháp lệnh thú y và những Nghị định, Thông tư liên quan Luật thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p namkimcham25 03-10-2022 15 3   Download

 • Giáo án GDCD 7 bài 2 "Bảo tồn di sản văn hoá" giúp các em học sinh nêu được khái niệm di sản văn hóa và một số loại di sản văn hóa của Việt Nam. Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hội. Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hóa. Nhận biết được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hóa. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

  doc15p ngphuong321 30-09-2022 12 1   Download

 • Bài giảng học phần "Công tác quốc phòng và an ninh" có nội dung bao gồm 7 bài. Trình bày về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường,... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf90p phuongnguyen1704 20-09-2022 38 3   Download

 • Mục đích của Giáo trình Pháp luật là giúp học sinh hiểu được vị trí của pháp luật trong đời sống xã hội. Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan đến các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p viastonmartin 15-08-2022 27 1   Download

 • Cuốn sách "Sổ tay giáo dục truyền thông về bảo tồn động vật hoang dã: Phần 1" Có nội dung bảo tồn các loài ĐVHD của Việt Nam, đưa ra các giải pháp để được áp dụng thường xuyên như: bảo vệ sinh cảnh, tăng cường thực thi pháp luật, hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf64p kimphuong0020 27-08-2022 15 2   Download

 • Bài viết Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của tộc người Thái ở các bản di dân, tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trình bày thực trạng bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của tộc người Thái ở các bản di dân, tái định cư thực hiện dự án hồ thủy điện Sơn La; Một số giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của người Thái tại khu tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.

  pdf9p vimelindagates 18-07-2022 6 1   Download

 • Bài viết Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tổ chức hành nghề luật sư theo luật luật sư chỉ ra những vướng mắc, tồn tại trong thi hành pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua như nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho khách hàng do lỗi của luật sư gây ra; nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư cũng như nguyên nhân của vướng mắc, tồn tại này, trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật luật sư.

  pdf8p vigeneralmotors 13-07-2022 27 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật bảo tồn
p_strCode=luatbaoton

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2