intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật bất động sản 2013

Xem 1-20 trên 274 kết quả Luật bất động sản 2013
 • Quả bóng bất động sản đang “xì hơi” thể hiện rất rõ qua sự đồng loạt giảm giá bán ở tất cả các dòng sản phẩm. Tuy nhiên, sự giảm giá này vẫn chưa làm cho thị trường bất động sản ấm lên, nhiều người chờ đợi giá rớt sâu thêm. Bởi vậy, thị trường bất động sản sang năm 2013 vẫn chưa thể thoát hiểm. Từ cuối năm 2011 đến nay thì càng vắng giao dịch thành công. Sự đẩy giá đó không phản ánh đúng thực chất nhu cầu của thị trường cũng như khả năng của người tiêu...

  pdf4p bibocumi19 13-12-2012 78 12   Download

 • Phát triển bền vững và quản lý hiệu quả thị trường bất động sản sẽ góp phần đáng kể vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo khả năng thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển, đóng góp thiết thực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  pdf7p vikiba2711 12-05-2020 33 6   Download

 • Quyết định 36/2013/QĐ-UBND công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Kon Tum.

  pdf2p nanghonghoang 26-03-2014 48 0   Download

 • Thông báo 322/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản do Văn phòng Chính phủ ban hành.

  pdf8p nanghonghoang 26-03-2014 37 1   Download

 • Quyết định 55/2013/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do tỉnh Long An ban hành.

  doc2p bumbumkin 24-06-2014 44 0   Download

 • Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

  pdf14p nanghonghoang 26-03-2014 87 5   Download

 • Quyết định 37/2013/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất ở kèm theo Quyết định 48/2012/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng quy định giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

  pdf12p nanghonghoang 26-03-2014 56 3   Download

 • Quyết định 15/2013/QĐ-UBND phê duyệt khung giá rừng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên để phục vụ Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 tỉnh Yên Bái.

  pdf3p nanghonghoang 26-03-2014 33 2   Download

 • Quyết định 34/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf9p nanghonghoang 26-03-2014 36 1   Download

 • Quyết định 14/2013/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn.

  pdf5p nanghonghoang 26-03-2014 52 1   Download

 • Quyết định 36/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

  pdf16p nanghonghoang 26-03-2014 50 1   Download

 • Thông tư 176/2013/TT-BTC hướng dẫn việc miễn tiền thuê đất, sử dụng đất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  doc6p bumbumkin 24-06-2014 37 1   Download

 • Quyết định 26/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 31/2012/QĐ-UBND.

  pdf3p nanghonghoang 26-03-2014 29 0   Download

 • Quyết định 53/2013/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất khi Nhà nước thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  pdf6p nanghonghoang 26-03-2014 38 0   Download

 • Quyết định 28/2013/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  pdf27p nanghonghoang 26-03-2014 41 0   Download

 • Quyết định 54/2013/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  pdf6p nanghonghoang 26-03-2014 43 0   Download

 • Quyết định 39/2013/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

  pdf22p nanghonghoang 26-03-2014 47 0   Download

 • Quyết định 37/2013/QĐ-UBND bổ sung giá đất ở nông thôn khu vực I tại Phụ lục 04 kèm theo Quyết định 58/2012/QĐ-UBND quy định về giá đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013

  pdf3p nanghonghoang 26-03-2014 59 0   Download

 • Quyết định 23/2013/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất 2013 tại phụ lục kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam.

  pdf9p nanghonghoang 26-03-2014 32 0   Download

 • Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

  pdf20p nanghonghoang 26-03-2014 35 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật bất động sản 2013
p_strCode=luatbatdongsan2013

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2