intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Đê điều

Xem 1-20 trên 6334 kết quả Luật Đê điều
 • Bài viết Sự phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non Xuân Phú và trường mầm non 8-3 thành phố Huế tập trung nghiên cứu sự phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Trường mầm non Xuân Phú và Trường mầm non 8-3 thành phố Huế, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp tác động thúc đẩy sự phát triển trí tuệ cho trẻ mầm non, đồng thời chỉ ra rằng sự phối hợp cần thiết giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng cùng chung tay tạo những điều kiện vật chất, tinh thần thiết yếu để nhà trường – lực lượng chủ chốt có thể thực hiện tốt và phát huy hiệu quả vai trò của mình ...

  pdf4p visherylsandber 04-07-2022 4 1   Download

 • "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 7: Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tài nguyên có thể bị xâm phạm, các hình thức tấn công, sở hữu trí tuệ, các quy định, điều luật về an toàn thông tin và sở hữu trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p runordie4 27-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh bất động sản - Chương 2: Những vấn đề pháp lý về kinh doanh bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: điều kiện kinh doanh bất động sản; phạm vi kinh doanh bất động sản; hợp đồng kinh doanh bất động sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 2   Download

 • Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về luật lao động và an sinh xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: luật lao động, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật lao động; luật an sinh xã hội, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 16-06-2022 10 1   Download

 • Các quy phạm pháp luật lao động quốc tế đã khẳng định được vai trò và tầm quan trọng của mình trong điều kiện hội nhập khu vực và toàn cầu. Trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh các quan hệ về lao động và việc làm, các quy phạm này có những đặc trưng riêng, luôn có tính linh hoạt cả về nội dung, hình thức và thủ tục áp dụng. Việc nghiên cứu các quy phạm pháp luật lao động quốc tế là cần thiết không chỉ cho người học luật, mà còn cho sinh viên, giảng viên, người lao động và người sử dụng lao động.

  pdf7p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Bài viết Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng trong điều kiện chính sách thay đổi nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giai đoạn chuẩn bị dự án trong điều kiện chế độ chính sách thay đổi, có tính cấp bách, cần thiết để tháo gỡ vướng mắc, bất cập về thể chế, tạo cơ sở pháp lý khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư phê duyệt dự án.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 3 0   Download

 • Bộ luật lao động 2019 hướng tới giải quyết các khoảng cách về giới còn hiện hữu. Đây có thể nói là văn bản pháp luật toàn diện nhất điều chỉnh các vấn đề về lao động, việc làm tại Việt Nam và đã đề cập tới một số lĩnh vực đang tồn tại bất bình đẳng. Từ đó đưa ra các quy định nhằm đảm bảo Bình đẳng giới cho người lao động tại nơi làm việc. Bài viết "Một số điểm mới về bình đẳng giới trong Bộ luật lao động sửa đổi năm 2019" đưa ra những điểm mới này ở Bộ luật lao động 2019 trong sự so sánh với Bộ luật lao động năm 2012.

  pdf3p runordie2 06-06-2022 0 0   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu về nguồn luật điều chỉnh về an toàn, an ninh hàng hải quốc tế; nghiên cứu sự hài hòa hóa pháp luật và tác động của nó đến công tác đấu tranh chống các hành vi trái luật xâm phạm đến an toàn, an ninh hàng hải quốc tế. Bài viết "Pháp luật về an toàn, an ninh hàng hải quốc tế: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng pháp luật Việt Nam tiệm cận với các quy định của pháp luật quốc tế về an toàn, an ninh hàng hải quốc tế.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Hiệp định EVFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, được coi là một trong những hiệp định thương mại toàn diện và tham vọng nhất mà EU từng ký kết với một quốc gia đang phát triển. Trong hiệp định EVFTA, những cam kết về lao động đã đặt ra yêu cầu đối với chính phủ Việt Nam trong việc xem xét và điều chỉnh các chính sách, pháp luật lao động và quan hệ lao động. Điều này nhằm thúc đẩy Việt Nam thực hiện các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động hiệu quả, chặt chẽ hơn.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 2 0   Download

 • Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên trình bày các thông tin về tình trạng thành lập, tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, nguồn vốn điều lệ, danh sách thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật, thông tin đăng ký thuế, thông tin doanh nghiệp bị chia hoặc chuyển đổi.

  doc5p thenthenn 23-06-2022 12 1   Download

 • Mẫu Biên bản ghi lời khai là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về lời khai. Mẫu biên bản nêu rõ họ tên người ghi biên bản, nội dung lời khai... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  pdf2p thenthenn 23-06-2022 4 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu sinh tưởng và tăng trưởng của cây Dàu Đồng (Diptercarpus Tuberculatus) và Dầu Trà Beng (Dipterocarpus Obtusifolius) của rừng Khộp tại lâm trường Chư M'Lanh - Đăk Lăk" góp phần định lượng đặc trưng cấu trúc rừng khộp thông quan việc mô hình háo các quy luật sinh học, góp phần xác lập các quan hệ tương quan giữa các nhân tố điều tra lâm phần; góp phần ứng dụng và xây dựng các phương pháp nghiên cứu quy luật sinh trưởng và tăng trưởng cây rừng.

  pdf88p bakerboys05 23-06-2022 3 0   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu nhịp điệu nhiều năm của sinh trưởng cây Pơ mu (Fokienia Hodginsii Henry Et Thomas) một loài cây gỗ quý có ranh giới vòng năm rõ, tuổi thọ dài ở miền bắc Việt Nam" nhằm làm sáng tỏ quy luật sinh trưởng theo nhịp điệu nhiều năm của Pơ mu ở lâm trường Kỳ Anh, Nghệ An; từ đó xây dựng cơ sở khoa học cho việc dự báo những biến đổi của sinh trưởng do biến động của điều kiện tự nhiên gây nên.

  pdf115p bakerboys05 23-06-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về luật thương mại quốc tế; các thiết chế cơ bản điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế; một số vấn đề pháp lý về incoterms; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p dongcoxanh25 22-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 0 giới thiệu về Thương mại là gì; Thương mại quốc tế là gì; Luật Thương mại quốc tế điều chỉnh về những vấn đề gì; Phương pháp học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt10p dongcoxanh25 22-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 1 Những vấn đề chung về luật thương mại quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ lược sự phát triển thương mại quốc tế; Khái niệm Luật Thương mại quốc tế; Chủ thể trong thương mại quốc tế; Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh luật thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p dongcoxanh25 22-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 3 Một số vấn đề pháp lý về Incoterms, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tập quán thương mại là gì; Phạm vi áp dụng của Incoterms; Những lưu ý khi sử dụng Incoterms;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt34p dongcoxanh25 22-06-2022 4 1   Download

 • Pháp luật là những quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hay thừa nhận, điều chỉnh những mối quan hệ trong xã hội. Thực hiện ý chí của giai cấp thống trị và đảm bảo trật tự xã hội. Cùng tham khảo nội bài giảng sau đây để nắm chi tiết về Pháp luật đại cương.

  ppt9p dongcoxanh25 22-06-2022 12 0   Download

 • Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Đề án của Chính phủ căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p britaikridanik 22-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Luật Chứng khoán - Chương 1: Những vấn đề chung về Luật chứng khoán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm, phân loại, vai trò, phạm vi điều chỉnh, đối tượng của chứng khoán, thị trường chứng khoán, Luật Chứng khoán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Luật Đê điều
p_strCode=luatdedieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2