Luật nhà đất 2010

Xem 1-20 trên 461 kết quả Luật nhà đất 2010
 • Việc nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ được quy định như sau: a) Hồ sơ hồ sơ sang tên sổ đỏ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; b) Hồ sơ hồ sơ sang tên sổ đỏ bao gồm: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( 01 bản gốc + 03 bản photo công chứng); - Hợp đồng chuyển...

  pdf36p bluesky_12 19-12-2012 88 20   Download

 • THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  doc7p vandungtl 23-05-2011 129 24   Download

 • THÔNG TƯ Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  doc11p vandungtl 23-05-2011 77 19   Download

 • Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2010/NĐ-CP. Đây là văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở. Mời các bạn tham khảo!

  pdf5p changcosao 28-02-2014 157 19   Download

 • Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành Nghị định 71/2010/NĐ-CP và Thông tư 16/2010/TT-BXD quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở 2005 vào tháng 6 và tháng 9/2010. Các chủ đầu tư nên lưu ý một số điểm về hình thức và điều kiện huy động vốn cho dự án phát triển nhà ở thương mại dưới đây.

  pdf4p chimchuyencanh 25-07-2013 36 7   Download

 • Thực hiện Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010, ngày 06/12/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010. Thực hiện Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010, ngày 06/12/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010. ...

  pdf10p dontetvui 20-01-2013 26 3   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khoáng sản. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf35p chubebandiem 17-12-2010 268 121   Download

 • Theo thống kê năm 2010, trong 123 bản án của tòa án quận, huyện bị cấp phúc thẩm hủy có đến 63 án liên quan đến đất đai, tập trung nhiều ở các quận 6, 7, 8, 9, 12, Tân Phú, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh.

  doc3p hoanghue22 08-04-2011 133 44   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 16/2010/tt-bxd', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc45p thuymlt 13-06-2011 105 22   Download

 • Sau khi hoàn thành phân giới cắm mốc vào 31/12/2008, các văn bản pháp lý về đường biên giới Việt – Trung, Nghị định thư phân giới cắm mốc (PGCM), Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực từ ngày 14/7/2010.

  pdf7p hoa_bachhop 26-02-2012 49 13   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------Số: 25/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Long Xuyên, ngày 29 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf37p luavitradong 24-05-2010 152 12   Download

 • Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 126 Luật Nhà ở, khoản 1, Điều 121 Luật Đất đai (sửa đổi bổ sung năm 2009); được quy định chi tiết tại khoản 1, Điều 65; điểm b, khoản 1 và điểm b, khoản 2, Điều 66, NĐ 71/2010/NĐ-CP (NĐ 71) thì người gốc VN định cư tại nước ngoài nếu được cơ quan có thẩm quyền (CQCTP) của VN cho phép cư trú tại VN từ ba tháng trở lên có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ổn định, lâu dài tại VN với số lượng không hạn ch...

  doc2p luatsulecao 04-04-2011 69 12   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------Số: 20/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC XÉT TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

  pdf17p luavitradong 24-05-2010 134 11   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------Số: 11/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf54p luavitradong 24-05-2010 95 9   Download

 • Khách hàng mua nhà theo dạng hợp đồng góp vốn thì tính rủi ro cao hơn các hình thức khác rất nhiều vì các chủ đầu tư tìm mọi cách để lách luật, trốn tránh thực hiện những nghĩa vụ của mình với khách hàng.

  pdf5p chimchuyencanh 25-07-2013 32 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2010/QĐ-UBND NGÀY 23/8/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TỪ ỦY BAN NHÂN DÂN SANG CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG.

  pdf2p colgate_colgate 20-12-2010 90 6   Download

 • Khoản 2, Điều 126 Luật Nhà ở, khoản 1, Điều 121 Luật Đất đai (đã được sửa đổi bổ sung năm 2009); được quy định chi tiết tại khoản 1, Điều 65; khoản 3, Điều 66, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP thì người gốc VN trong trường hợp của chị nếu có hộ chiếu nước ngoài (kèm theo giấy tờ xác nhận là người gốc VN do cơ quan có thẩm quyền của VN cấp để chứng minh có gốc VN quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 24, Luật Quốc tịch, được hướng dẫn tại điểm a, ...

  doc1p luatsulecao 04-04-2011 40 6   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------Số: 19/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Bắc Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BẢN QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM CỤ THỂ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/2009/QĐ-UBND NGÀY 28/10/2009 CỦA UBND TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ...

  pdf3p luavitradong 24-05-2010 122 4   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------Số: 23/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Vinh, ngày 22 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC ĐỂ TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP, THUẾ NHÀ ĐẤT NĂM 2010 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf2p cucaibanhchung 01-06-2010 106 4   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------Số: 10/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Yên Bái, ngày 12 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐẶT HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA TỈNH YÊN BÁI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf11p luavitradong 24-05-2010 75 2   Download

Đồng bộ tài khoản