intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật quy chuẩn kỹ thuật

Xem 1-20 trên 537 kết quả Luật quy chuẩn kỹ thuật
 • Tài liệu "Vấn đề cơ bản về an toàn thực phẩm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu những kiến thức phổ thông về vệ sinh an toàn thực phẩm; Một số kỹ năng về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; Chính sách, pháp luật của nhà nước về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf433p vidumbledore 24-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng An toàn vệ sinh lao động: Chương 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; Trình bày được một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; Trình bày được một số quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

  pdf63p trangtrang0906 23-12-2022 4 1   Download

 • "Giáo án môn Thể dục lớp 12 (Trọn bộ cả năm)" được biên soạn dành cho quý thầy cô giáo để phục vụ quá trình dạy. Giúp thầy cô có thêm tư liệu để chuẩn bị bài giảng thật kỹ lương và chi tiết trước khi lên lớp, cũng như giúp các em học sinh nắm được kiến thức môn học. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.

  doc144p phuongduy205 01-11-2022 13 2   Download

 • Bài viết Tổng quan về QCVN 18:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng giới thiệu phương pháp biên soạn, các điều chỉnh và một số nội dung chính của QCVN 18:2021/ BXD.

  pdf5p visaleen 03-11-2022 5 1   Download

 • Tham khảo "Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Gia Định, TP.HCM (Ban Tự nhiên)" để ôn tập kiến thức đã học, làm quen với cấu trúc đề thi nhằm chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra đạt kết quả tốt nhất. Chúc các em ôn tập và đạt kết quả cao trong kì thi!

  pdf5p thamquyenly 03-11-2022 7 1   Download

 • Bài viết Giải pháp nâng cao chất lượng kỹ thuật an toàn phương tiện đường bộ, lộ trình khí thải phương tiện giao thông đường bộ cung cấp một số giải pháp nâng cao chất lượng kĩ thuật an toàn phương tiện tham gia giao thông, lộ trình kiểm soát khí thải phương tiện giao thông đường bộ, quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đồng thời đề xuất phương án xử lý và kiểm soát môi trường do khí thải của xe cơ giới gây ra.

  pdf8p vigeneralmotors 13-07-2022 19 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Triết học: Nghệ thuật và vai trò của nghệ thuật trong việc hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam giai đoạn hiện nay được thực hiện với mục tiêu nhằm phân tích làm rõ bản chất của nghệ thuật và nhân cách; khảo sát chiều tác động của nghệ thuật đến nhân cách từ đó xác định tính quy luật của sự tác động của nghệ thuật đến nhân cách; khảo sát, phân tích làm rõ sự biến động của nhân cách con người Việt Nam trước và sau thời kỳ đổi mới trong sự tác động của những biến đổi của xã hội;...

  doc91p nguyenvanthuong2011 19-05-2022 55 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về Luật bảo vệ môi trường năm 2014" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư; Quản lý chất thải; Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Bồi thường thiệt hại về môi trường; Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường; Quan trắc môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf104p viginnirometty 04-05-2022 19 2   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của các quy định trong Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT) của WTO và phân tích các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam, từ đó đề xuất phương hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam.

  pdf90p badbuddy08 16-03-2022 20 4   Download

 • Quyết định số 5335/2021/QĐ-BYT ban hành đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số và Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số. Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 21 1   Download

 • Quyết định số 690/2021/QĐ-NHNN ban hành phê duyệt yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với xe ô tô chuyên dùng của Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2021-2025. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt nam. Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 14 1   Download

 • Quyết định số 193/2021/QĐ-BCT ban hành về việc quyết định đính chính các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 45/2020/TT-BCT, Thông tư số 46/2020/TT-BCT, Thông tư số 47/2020/TT-BCT, Thông tư số 48/2020/TT-BCT, Thông tư số 49/2020/TT-BCT, Thông tư số 50/2020/TT-BCT. cCăn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015. Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 14 1   Download

 • Nghiên cứu các chuẩn trên thế giới cùng với các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam có liên quan đến dữ liệu viễn thám nhóm tác giả đã đề xuất được danh mục sáu quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến dữ liệu viễn thám. Bài báo này sẽ tập trung giới thiệu một bộ khung quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn cao là khung Quy chuẩn dữ liệu sản phẩm ảnh. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p thebadguys 15-01-2022 24 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở khoa học và xác định được quy luật ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường và công nghệ đến sự chuyển hóa Trinitroresorcinol và Trinitrophenol trong môi trường nước bằng phương pháp plasma lạnh; đề xuất được qui trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất thuốc gợi nổ có chứa Trinitroresorcinol và Trinitrophenol đạt qui chuẩn Việt Nam hiện hành.

  pdf168p army 21-09-2021 9 2   Download

 • Bài viết trao đổi về những yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế quản lý tài chính hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật và một số điểm mới về cơ chế quản lý tài chính trong lĩnh vực này.

  pdf3p vining2711 09-08-2021 12 0   Download

 • Môn học sẽ cung cấp vấn đề pháp lý của Việt Nam liên quan đến những khái niệm, sự phát triển của Luật môi trường, hệ thống cơ quan quản lý đối với môi trường, và các chế định cơ bản trong Luật môi trường như tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo dự đoán tác động đối với môi trường, quản lý chất thải, cũng như các quy định về bảo vệ thành phần môi trường và tài nguyên thiên nhiên như: đất, nước, không khí, khoáng sản, thủy sản và rừng.

  pdf52p vankhanhleha1311 11-07-2021 51 2   Download

 • Tập huấn nâng cao năng lực giám sát môi trường cho việc xây dựng, quản lý và vận hành công trình khí sinh học gồm các nội dung như sau: Giới thiệu chung về các điều liên quan đến dự án được quy định trong luật bảo vệ môi trường của Chính Phủ năm 2015, Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 62-MT:2016/BTBM; Giới thiệu về các chính sách an toàn môi trường của ADB (2009) yêu cầu giám sát môi trường trong Dự án; Các yêu cầu về bảo vệ môi trường và giám sát môi trường của CPMU cho dự án; Giải đáp thắc mắc về các báo cáo cần thiết hoàn thành đáp ứng yêu cầu của CPMU và ADB về an toàn môi trường; Thực hành đo đạ...

  pdf42p buctranhdo 02-07-2021 25 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luật văn là nghiên cứu các quy định về vật liệu, tải trọng, nguyên lý cấu tạo đối với sàn bê tông ứng suất trước căn sau theo một số tiêu chuẩn thiết kế. Nghiên cứu quy trình thiết kế sàn bê tông ứng suất trước căn sau theo một số tiêu chuẩn thiết kế.

  pdf38p mucnang444 09-05-2021 7 0   Download

 • Bài viết trên cơ sở quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định của quốc tế (nền tảng là các tiêu chuẩn API, ASME) và thực tế áp dụng phương pháp RBI tại Việt Nam, Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) đã nghiên cứu, xây dựng phương pháp RBI áp dụng cho việc kiểm định bình chịu áp lực của các công trình chế biến dầu khí.

  pdf6p kequaidan11 13-04-2021 30 1   Download

 • Nghiên cứu tiến hành rà soát các chính sách, hướng dẫn, tiêu chuẩn, chương trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến kỹ năng sống và tư vấn học đường cũng như cung cấp những phản hồi từ các đối tượng khác nhau từ cấp trung ương tới địa phương; xác định những cơ hội để Room to Read tham gia và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để phát triển trong thiết kế và triển khai các chương trình kỹ năng sống và tư vấn học đường.

  pdf0p nhung le 12-10-2020 59 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật quy chuẩn kỹ thuật
p_strCode=luatquychuankythuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2