Luật trưng cầu ý dân

Xem 1-20 trên 44 kết quả Luật trưng cầu ý dân
 • Tính chất và vị trí của Luật trưng cầu ý dân trong hệ thống pháp luật Việt Nam

  pdf6p noel_noel 12-01-2013 50 6   Download

 • Trưng cầu ý dân là một hình thức dân chủ tiến bộ đã được sử dụng từ cách đây hàng nghìn năm, trong đó nhà nước tạo cơ hội cho người dân được trực tiếp quyết định đối với một số công việc của Nhà nước. Thông qua hình thức dân chủ này, người dân được trực tiếp tham gia vào việc hoạch định các chính sách, quyết sách lớn của đất nước.

  pdf95p vinamilkvietnam 21-08-2012 100 42   Download

 • Vấn đề xây dựng pháp luật về trưng cầu ý dân Ba là các quy định về khám sức khoẻ cũng chưa được cụ thể về các hạng mục cần khám để đánh giá sức khoẻ của người lao động nhằm phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 25 2   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Pháp luật về trưng cầu dân ý kinh nghiệm thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam hướng đến làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật trưng cầu dân ý ở nước ngoài và Việt Nam, đưa ra những đóng góp, đề xuất để hoàn thiện pháp luật trưng cầu dân ý. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf7p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 35 2   Download

 • Hiến pháp là đạo luật cơ bản của NN do cơ quan đại diện có thẩm quyền cao nhất của nhân dân thông qua theo thủ tục đặc biệt hoặc do nhân dân trực tiếp thông qua bằng trưng cầu ý dân, trong đó quy định những vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất của chế độ chính trị, chế độ KT, chính sách văn hóa- XH.

  pdf63p seven_12 10-03-2014 193 72   Download

 • (NB) Phần 2 của ebook "ABC các quyền dân sự chính trị cơ bản" sẽ là những hỏi đáp về các quyền tự do hội họp, quyền tự do hiệp hội, quyền dân chủ và trưng cầu ý dân. Ngoài ra trong phần này còn có các phụ lục trình bày một số văn bản pháp luật quốc tế liên quan đến các quyền nói trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf108p nganga_09 18-10-2015 28 7   Download

 • Thẩm quyền của toà án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài Phương châm xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là phương châm được quán triệt trong các nghị quyết của Đảng và các bản hiến pháp của nước ta. Tuy nhiên, cho đến nay các thiết chế dân chủ trực tiếp chưa được xây dựng một cách đồng bộ.

  pdf7p congchuabrave 26-04-2013 24 10   Download

 • Thẩm quyền khởi tố các vụ án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân Các nước châu Âu khi quyết định sửa đổi hiến pháp, gia nhập Liên minh châu Âu, bỏ đồng tiền quốc gia để sử dụng đồng Euro đều tiến hành trưng cầu dân ý để nhân dân quyết định. Ở Việt Nam mặc dù trong Hiến pháp có quy định công dân có quyền thể hiện ý kiến của mình khi Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý, tuy nhiên cho đến nay do chúng ta chưa có Luật trưng cầu dân ý nên...

  pdf4p congchuabrave 26-04-2013 37 6   Download

 • Đây là bộ Đề thi Luật thương mại quốc tế dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo, giúp các bạn khái quát được những kiến thức cần tập trung, những vấn đề quan trọng cần lưu ý và ôn thi tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p nguyenthanhtoan14687 09-11-2010 1261 516   Download

 • Nhu cầu sửa đổi Hiến pháp năm 1992 1.1. Về chế độ chính trị 1.1.1. Các hình thức thực hiện quyền lực nhân dân Hình thức thực hiện quyền lực nhân dân thể hiện trong Điều 6 Hiến pháp năm 1992 chưa đầy đủ. Nhân dân thực hiện quyền lực của mình không những thông qua Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp là các cơ quan dân cử mà còn thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp như trưng cầu dân ý hay sáng kiến pháp luật của nhân dân. ...

  pdf9p dontetvui 23-01-2013 52 21   Download

 • Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự Các hình thức thực hiện quyền lực nhân dân Hình thức thực hiện quyền lực nhân dân thể hiện trong Điều 6 Hiến pháp năm 1992 chưa đầy đủ. Nhân dân thực hiện quyền lực của mình không những thông qua Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp là các cơ quan dân cử mà còn thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp như trưng cầu dân ý hay sáng kiến pháp luật của nhân dân....

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 32 10   Download

 • Văn bản quản lý hành chính nhà nước Khẩn trương ban hành các luật như Luật tiếp cận thông tin, Luật trưng cầu dân ý, Luật về hội, cho phép công dân có quyền tự do xuất bản nhằm tăng tường các khả năng đảm bảo các quyền con người và quyền công dân.

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 59 7   Download

 • Bảo vệ và thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ của ngành hải quan - điều kiện quan trọng để Việt Nam gia nhập WTO Khẩn trương ban hành các luật như Luật tiếp cận thông tin, Luật trưng cầu dân ý, Luật về hội, cho phép công dân có quyền tự do xuất bản nhằm tăng tường các khả năng đảm bảo các quyền con người và quyền công dân.

  pdf7p congchuabrave 26-04-2013 35 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 26-tt về việc hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt phí cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đi bồi dướng tập trung do bộ giáo dục ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawttyt12 30-11-2009 38 4   Download

 • Một số vấn đề về thủ tục phúc thẩm dân sự Hiện nay, trưng cầu dân ý (referendum) là hình thức thực hiện quyền lực nhân dân khá phổ biến trên thế giới. Mặt khác, nhiều nước quy định nhân dân có quyền sáng kiến pháp luật như Hiến pháp Italia quy định từ 50.000 dân trở lên thì có quyền sáng kiến pháp luật. Theo quy định này một công dân bình thường có thể trình một dự luật ra nghị viện nếu dự luật đó được sự ủng hộ của ít nhất 50.

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 22 3   Download

 • Về pháp luật điều chỉnh hoạt động tài trợ của các tổ chức tín dụng Nhân dân còn có thể thực hiện quyền lực của mình thông qua hình thức trưng cầu dân ý, theo đó các vấn đề quan trọng của đất nước như bổ sung và sửa đổi Hiến pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của Nhà nước về đối nội và đối ngoại, Nhà nước phải tổ chức trưng cầu dân ý lấy ý kiến nhân dân để quyết định”....

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 30 3   Download

 • Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, ...

  pdf1p ngochuyen2345 23-10-2015 25 0   Download

 • Cuộc góp ý sôi động trên báo chí trước thềm Đại hội Đảng còn chưa khép lại thì những luận bàn đầu tiên về Dự luật Trưng cầu dân ý2 và Bảo vệ Hiến pháp3 đã hé lộ cho chúng ta những cuộc tranh luận lớn tiếp theo. Dường như đã đạt được đồng thuận giữa những người lãnh đạo đất nước và toàn xã hội về quy mô “toàn diện”4 của thời kì Đổi mới II.

  pdf9p thaonhi 18-06-2009 378 96   Download

 • Cơ sở chăn nuôi tập trung động vật trên cạn phải có đủ các điều kiện vệ sinh thú y quy định tại khoản 2 Điều 12 của Pháp lệnh Thú y và các điều kiện đối với địa điểm, môi trường, chuồng trại chăn nuôi như sau: Khoản 2 điều 12: 2. Điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung: Địa điểm của cơ sở chăn nuôi phải theo quy hoạch, cách xa khu dân cư, công trình công cộng, đường giao thông chính, nguồn gây ô nhiễm....

  doc11p linhpro230191 13-01-2011 252 80   Download

 • Câu1: Trình bầy khái niệm quản lý nhà nước: Câu 2. Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính Câu 3.Trình bầy các điều kiện làm phát sinh thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính. Câu 4. Trình bầy nguyên tắc Đảng lãnh đạo. Câu 5: Trình bầy nguyên tắc tập trung dân chủ . Câu 6: ý nghĩa của việc quy định thời hiệu trong sử phạt vi phạm hành chính.

  doc22p dinhvanthuhien 25-07-2013 164 59   Download

Đồng bộ tài khoản