Lưu ý về thời gian nộp hồ sơ

Xem 1-3 trên 3 kết quả Lưu ý về thời gian nộp hồ sơ
  • Theo quy định tại Điều 131, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ tài chính, hời hạn nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế 1.

    pdf5p moclan_1 17-11-2012 37 2   Download

  • Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, bạn có thể áp dụng nộp hồ sơ trực tuyến cùng một lúc nhiều vị trí. Việc này hết sức dễ dàng, nhưng nó cũng làm tăng khả năng cạnh tranh của bạn. Do đó, bạn cần hết sức chú ý ngay từ bước nộp hồ sơ ban đầu để không lỡ mất cơ hội. Chỉ có một hồ sơ xin việc Không nhất thiết mỗi một vị trí bạn phải chuẩn bị một bộ hồ sơ khác nhau. Chất lượng của hồ sơ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả...

    pdf3p bibocumi38 07-04-2013 28 5   Download

  • . - Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược). Số 14, Trường Chinh, tx Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Bước 3: Trong thời gian 03 tháng Sở Y tế tổ chức thẩm định hồ sơ: + Nếu đủ cơ sở, Sở Y tế gửi công văn kèm theo danh mục thuốc đề nghị Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành. + Nếu chưa đủ cơ sở, Sở Y tế có văn bản trả lời...

    pdf9p dhoomagain 17-02-2012 117 9   Download

Đồng bộ tài khoản