intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết ngân hàng

Xem 1-20 trên 1977 kết quả Lý thuyết ngân hàng
 • Bài Lý thuyết về hãng trình bày những vấn đề: Mục tiêu của hãng ngắn hạn và dài hạn, lý thuyết sản xuất, hệ số co dãn của sản lượng. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf33p five_12 19-03-2014 109 8   Download

 • Những năm gần đây, thuật ngữ thẻ thanh toán không còn xa lạ đối với người dân Việt Nam như trước đây.Thẻ thanh toán đã được đưa vào giao dịch ở nước ta từ những năm đầu thập kỷ 90. Thẻ Ngân hàng là một trong những phương thức thanh toán hiện đại dựa trên nền tảng của hệ thống thông tin, xử lý của mỗi Ngân hàng, nên dễ được thị trường chấp nhận nhất và nhanh chóng được phổ dụng ở Việt nam....

  doc88p dinhthao00 14-06-2011 954 362   Download

 • Ví dụ: Ở Mỹ: ngân hàng thương mại là một công ty kinh doanh chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và họat động trong ngành dịch vị tài chính. Ở Pháp: ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở nào thường xuyên nhận tiền của công chúng dưới hình thức kí thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính. Ở Ấn Độ: ngân hàng thương mại là cơ sở nhận các khoản kí thác để cho vay...

  pdf20p tuoanh05 04-08-2011 454 74   Download

 • "Đề án: Lý thuyết chung về hệ thống ngân hàng thương mại" giới thiệu đến bạn lý thuyết chung về hệ thống ngân hàng thương mại, thực trạng và giải pháp để phát triển hệ thống NHTM. Cùng tham khảo nhé.

  pdf16p tuoanh05 04-08-2011 295 63   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p narcissus89 16-02-2012 160 62   Download

 • Ngân hàng thương mại là 01 tổ chức tài chính có giấy phép kinh doanh của Chính phủ để cho vay tiền và mở các tài khoản tiền gửi. Ngân hàng thương mại là nơi trực tiếp giao dịch với công chúng để nhận ký thác cho vay và cung ứng những dịch vụ tài chính. Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay....

  pdf12p tuoanh05 04-08-2011 131 44   Download

 • Luận văn mẫu dành cho các bạn sinh viên tham khảo để có thêm ý tưởng và cách trình bày một bài chuyên đề báo cáo của mình. Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà họat động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền kí gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán.

  pdf19p tuoanh05 04-08-2011 99 17   Download

 • Chương 1 Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng thuộc bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng", trong chương này có nội dung sau: khái niệm đặc trưng và vai trò của tín dụng ngân hàng, các hình thức tín dụng ngân hàng, chính sách tín dụng, quy trình tín dụng, chất lượng tín dụng.

  pdf39p butchikim 28-01-2015 76 16   Download

 • Chương 2 Bảo đảm tín dụng thuộc bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng", trong chương này có nội dung sau: khái niệm nguyên tắc và mục đích của bảo đảm tín dụng, các hình thức bảo đảm tín dụng, nội dung của bảo đảm tín dụng.

  pdf27p butchikim 28-01-2015 82 16   Download

 • Nhà tâm lý học Trịnh Trung Hòa Không ít người tưởng rằng việc ta yêu ai hay ghét ai là do ý muốn của mình, hay nói khác đi do lý trí chúng ta quyết định. Nhưng thực ra trong chuyện này, lý trí không giải quyết được gì, vì tình cảm có quy luật riêng của nó. Tuy nhiên khi nói đến những điều này chúng ta thường cảm thấy rất mơ hồ, đôi khi rối như mớ bòng bong. Nhưng từ khi lý thuyết ngân hàng tình yêu (love bank) của Williams Harley, nhà tâm lý học...

  pdf7p concopme 04-01-2011 103 15   Download

 • Chương 3 Phân tích tín dụng thuộc bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng", trong chương này có nội dung sau: khái niệm mục đích của phân tích tín dụng, nguồn thông tin để phân tích, các nội dung cần phân tích, các phương pháp phân tích.

  pdf44p butchikim 28-01-2015 102 15   Download

 • Chương 4 Tín dụng ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh thuộc bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng", trong chương này có nội dung sau: một số vấn đề chung của tín dụng ngắn hạn, các nghiệp vụ cho vay ngắn hạn.

  pdf45p butchikim 28-01-2015 60 14   Download

 • Chương 3 Tín dụng trung và dài hạn thuộc bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng", trong chương này có nội dung sau: những vấn đề chung về tín dụng trung và dài hạn, các hình thức tín dụng trung và dài hạn, nghiệp vụ cho vay trung và dài hạn.

  pdf13p butchikim 28-01-2015 69 14   Download

 • Chương 7 Tín dụng tiêu dùng thuộc bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng", trong chương này có nội dung sau: khái niệm đối tượng đặc điểm và lợi ích của tín dụng tiêu dùng, các hình thức tín dụng tiêu dùng, nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng.

  pdf31p butchikim 28-01-2015 60 14   Download

 • Cho đến nay, ngành ngân hàng nước ta đã trải qua 55 năm (6.5.1951-6.5.2006) xây dựng và phát triển, với nhiều chặng đường gay go và phức tạp nhưng vẫn ổn định và phát triển tốt. Đặc biệt là chặng đường từ năm 1986 cho đến nay, chặng đường đổi mới căn bản và toàn diện của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

  pdf21p tuoanh05 04-08-2011 92 13   Download

 • Chương 6 Cho thuê tài chính thuộc bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng", trong chương này có nội dung sau: một số vấn đề chung về nghiệp vụ cho thuê tài chính, các hình thức cho thuê tài chính, quy trình cho thuê tài chính, kỹ thuật tài trợ trong cho thuê tài chính.

  pdf14p butchikim 28-01-2015 83 12   Download

 • Chương 8 Thanh lý tín dụng thuộc bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng", trong chương này có nội dung sau: khái niệm thanh lý tín dụng, các phương pháp thanh lý tín dụng, nguồn để bù đắp tổn thất trong thanh lý tín dụng.

  pdf39p butchikim 28-01-2015 65 12   Download

 • Chương 1 Tổng quan về ngân hàng trung ương, trong chương học này trình bày các nội dung cần tìm hiểu sau: Khái niệm và sự ra đời của ngân hàng trung ương, quan hệ giữa ngân hàng trung ương và Chính phủ, chức năng của ngân hàng trung ương, bảng tổng kết tài sản và bảng cân đối tiền tệ của ngân hàng trung ương, ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  pdf29p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 135 10   Download

 • Vật lý đại cương là môn học có nhiều ứng dụng trong thực tế cũng là những kiến thức cơ sở để học những môn tiếp theo như Cơ lí thuyết, Vật liệu . . . Bằng thực tiễn và kinh nghiệm giảng dạy, chúng tôi đã xây dựng được “Ngân hàng câu hỏi Vật lí 2” nhằm phục vụ cho quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

  doc8p sachcuawan 24-08-2010 1318 354   Download

 • Marketing ngân hàng là một hệ thống tổ chức, quản lý của ngân hàng để đạt được mục tiêu đặt ra là thỏa mãn tốt nhất nhu cầu về vốn, về các dịch vụ khác của ngân hàng đối với nhóm khách hàng lựa chọn bằng các chính sách, các biện pháp hướng tới mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. ...

  pdf73p cvbn123 31-07-2012 850 325   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết ngân hàng
p_strCode=lythuyetnganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2