intTypePromotion=4
ADSENSE

Lý thuyết về gia đình

Xem 1-20 trên 1425 kết quả Lý thuyết về gia đình
 • Phân tích nền sản xuất tư bản trên cơ sở học thuyết giá trị - lao động, Karl Marx đã xây dựng nên học thuyết giá trị thặng dư, cũng như toàn bộ các học thuyết kinh tế khác. Điều đó xác định vị trí của học thuyết này trong các học thuyết kinh tế của Karl Marx, cũng như trong lịch sử phát triển các lý thuyết về giá trị.

  pdf5p miulovesmile2 01-11-2018 65 1   Download

 • Bài viết nhìn lại các lý thuyết tiếp cận đã từng được sử dụng nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu này, như thuyết cấu trúc chức năng, thuyết xung đột, thuyết trao đổi, thuyết chu trình, thuyết nữ quyền… Có thể thấy các lý thuyết tiếp cận thay đổi theo thời gian và sự thay đổi của các lý thuyết đi cùng với sự thay đổi của gia đình và xu hướng xã hội.

  pdf8p nguyenhong1235 07-12-2018 105 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm: Kiểm định lý thuyết Ngang giá sức mua (PPP) đối với Việt Nam; hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết về Ngang giá sức mua (PPP) và tỷ giá hối đoái; đo lường tốc độ quay trở lại trạng thái cân bằng của tỷ giá; so sánh kết quả với các nghiên cứu thực nghiệm khác trên thế giới.

  pdf74p thangnamvoiva30 02-11-2016 118 23   Download

 • Nội dung bài viết "Một số quan điểm lý thuyết về giới trong nghiên cứu gia đình" đề cập đến một số lý thuyết khuynh hướng xung quanh vấn đề giới trong nghiên cứu gia đình hiện đại, nghiên cứu về bản chất của gia đình và sự vận hành của giới trong các nghiên cứu chuyên biệt về gia đình ở Việt Nam.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 60 5   Download

 • Thuyết trình: Lý thuyết về hợp đồng kỳ hạn nhằm trình bày về khái niệm và những đặc tính của thị trường phái sinh, khái quát về thị trường phái sinh, định nghĩa Hợp đồng kỳ hạn, đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn, thị trường kỳ hạn OTC, định giá kỳ hạn: đối với tài sản đầu tư có thu nhập, đối với tài sản đầu tư biết trước thu nhập.

  pdf26p big_12 06-06-2014 232 67   Download

 • Sau khi đã phân tích các vấn đề về khía cạnh cầu trong chương trước, bây giờ chúng ta chuyển sang các vấn đề về cung mà đại diện cho nó là các nhà sản xuất hay các doanh nghiệp. Làm thế nào mà các doanh nghiệp quyết định được phải sử dụng bao nhiêu lao động, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, sản xuất bao nhiêu sản phẩm và nên bán với giá bao nhiêu? Lý thuyết về cung sẽ cho ta biết về các vấn đề đó. Chương này nghiên cứu hành vi sản xuất - kinh doanh...

  ppt64p huytaichinh1 12-09-2011 260 47   Download

 • Chương 4 - Lý thuyết về sản xuất và chi phí nhằm giúp học viên hiểu rõ các nội dung cơ bản trong lý thuyết sản xuất và lý thuyết chi phí như hàm sản xuất và định luật năng suất biên giảm dần, phối hợp các yếu tố có chi phí thấp nhất, một số khái niệm chi phí sản xuất, phân tích chi phí SX trong ngắn hạn, phân tích chi phí SX trong dài hạn.

  ppt117p talata_1 27-10-2014 589 44   Download

 • Nội dung chính trình bày trong Bài giảng Kinh tế học Chương 3: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng nhằm trình bày về các giả định chung, thị hiếu tiêu dùng, đường bàng quan.

  ppt75p green_12 13-05-2014 292 28   Download

 • Trong thập niên đầu thế kỷ XXI, nghiên cứu gia đình ở Việt Nam đã có nhiều cống hiến đáng quý vào việc mở mang và làm giàu tri thức chung về gia đình mà trước đó chúng ta chưa biết hoặc biết chưa đầy đủ. Tuy nhiên, để đáp ứng được những chuẩn mực khoa học quốc tế, thì còn nhiều điều chưa thỏa đáng, tức là nhiều vấn đề cần bàn. Tham khảo bài viết sau đây để biết thêm chi tiết vè vấn đề nói trên, mời bạn đọc tham khảo.

  pdf13p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 75 10   Download

 • Bài viết khái quát một số quan điểm lý thuyết vận dụng cách tiếp cận giá trị con cái để tìm hiểu những chiều cạnh , diễn biến và các yếu tố tác động đến quá trình nhân khẩu học ở gia đình và xã hội. Tác giả cho rằng các nghiên cứu về chủ đề này đã góp phần kiểm định mức độ tin cậy của các luận điểm về “giá trị con cái”, thể hiện qua chức năng tái sinh sản xã hội của cha mẹ và quan hệ tương hỗ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình.

  pdf11p nganga_08 12-10-2015 46 6   Download

 • Tài liệu The strategy of conflict: Xung đột trong chiến lược có nội dung gồm 3 chương: các yếu tố của một lý thuyết về chiến lược môn khoa học chậm phát triển, chiến lược quốc tế; định hướng lại lý thuyết trò chơi tiến tới một lý thuyết về quyết định phụ thuộc lẫn nhau; chiến lược có thành phần ngẫu nhiên, ngẫu nhiên hứa hẹn và đe doạ. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây.

  pdf465p hafreestyle 19-08-2019 44 4   Download

 • (NB) Tập tài liệu "Hướng dẫn học môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán" được biên soạn dành cho hệ đại học chuyên nghành Quản trị kinh doanh. Nội dung của cuốn sách bám sát các giá trình của các trường đại học khối kinh tế và theo kinh nghiệm nhiều năm của tác giả. Chính vì thế, giáo trình này cũng có thể dùng làm tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho sinh viên của các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế.

  pdf204p huemanvdoc 20-11-2009 2719 727   Download

 • Cấu trúc vốn đề cập tới cách thức doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài chính thông qua các phương án kết hợp giữa bán cổ phần, quyền chọn mua cổ phần, phát hành trái phiếu và đi vay. Cấu trúc vốn tối ưu là phương án, theo đó, doanh nghiệp có chi phí vốn nhỏ nhất và có giá cổ phiếu cao nhất. Một cấu trúc vốn phù hợp là quyết định quan trọng với mọi doanh nghiệp không chỉ bởi nhu cầu tối đa lợi ích thu được từ các cá nhân và tổ chức liên quan tới...

  pdf7p sting1209 26-01-2011 418 216   Download

 • Được dùng để lý giải các hiện tượng quan sát được dựa trên các quy luật cơ bản và các giả định.GIẢ ĐỊNH: Là các giả thiết đặt ra để đơn giản hóa mô hình. MÔ HÌNH: Là cách diễn đạt bằng ngôn ngữ toán của lý thuyết, được dùng để phân tích và dự báo.

  ppt77p hoangthuyfc 29-06-2012 630 84   Download

 • Bắt đầu từ thập kỷ 70, dự báo rủi ro tài chính đã trở thành một hướng phát triển mạnh mẽ của mô hình hóa thống kê xác suất. Khi nhắc tới rủi ro tài chính gần như ngay lập tức người ta liên tưởng tới hoạt động quản lý danh mục đầu tư, định giá quyền chọn (option) và các công cụ tài chính khác. Công thức định giá quyền chọn (option) Black-Scholes, bài viết về định giá trái phiếu công ty của Merton, ... là những khái niệm quen thuộc....

  pdf8p xedapcam 07-05-2010 175 73   Download

 • Trong vòng 20 năm cuối của thế kỷ XX, trong khuôn khổ kinh tế vi mô lý thuyết về tài chính và lý thuyết toán tương ứng (thực chất là tính lỗ lãi), giải quyết các vấn đề về quản lý vốn đầu tư và tăng vốn. Sau đó lý thuyết về toán trong tài chính phát triển theo hai hướng: một hướng với các giả thiết về các điều kiện hoàn toàn xác định, hướng kia về các điều kiện bất định. Hướng thứ nhất với các công trình của I. Fisher (1930), F. Modiliani, M. Miller 1958, 1961,...

  pdf3p phuonghoangnho 23-04-2010 354 72   Download

 • Chương này nghiên cứu cách thức các doanh nghiệp quyết định sản lượng và tính toán các chi phí để thu được lợi nhuận tối đa.Phần này nghiên cứu các vấn đề về cung hàng hóa mà đại diện cho nó là các nhà sản xuất hay các doanh nghiệp. Làm thế nào mà các doanh nghiệp quyết định được phải sử dụng bao nhiêu lao động, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, sản xuất bao nhiêu sản phẩm và nên bán với giá bao nhiêu? Lý thuyết về cung sẽ cho ta biết về các vấn đề đó....

  ppt82p cuulong24 19-02-2012 302 64   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mô hình định giá tài sản nhằm trình bày về các lý thuyết về mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), những giả thuyết về tâm lý của các nhà đầu tư, một nguyên tắc trong việc lựa chọn các phương án đầu tư, giả thuyết về thị trường vốn, giả thuyết kỳ vọng đồng nhất.

  pdf25p orange_12 05-06-2014 397 55   Download

 • Tiểu luận Lý thuyết Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lãi suất nhằm tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá hối đoái, đồng thời đề xuất ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro, định hướng công cụ phát sinh tỷ giá hối đoái trong giai đoạn tới.

  pdf32p thin_12 25-07-2014 188 60   Download

 • “Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ” là môn học nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về Tài chính và Tiền tệ như khái niệm, chức năng, vai trò của tài chính, tiền tệ, tín dụng, lãi suất, của hệ thống tài chính, của thị trường tài chính, các tổ chức trung gian tài chính, vị trí, vai trò của tài chính công, của ngân hàng trung ương, của tài chính doanh nghiệp, tài chính hộ gia đình và của tài chính quốc tế....

  pdf0p dove_12 10-06-2013 153 53   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết về gia đình
p_strCode=lythuyetvegiadinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2