intTypePromotion=1
ADSENSE

Mạ gặp rét đậm kéo dài

Xem 1-2 trên 2 kết quả Mạ gặp rét đậm kéo dài
  • Lúa gạo là cây lƣơng thực quan trọng đối với con ngƣời. Trên thế giới có khoảng một nửa dân số sử dụng lúa gạo và các sản phẩm chế biến từ lúa gạo cho nhu cầu lƣơng thực hàng ngày. Châu Á là nơi sản xuất và cũng là nơi tiêu thụ đến 90% sản lƣợng gạo trên thế giới. Trong tƣơng lai xu thế sử dụng lúa gạo để ăn sẽ còn tăng hơn vì đây là loại lƣơng thực dễ bảo quản, dễ chế biến và cho năng lƣợng khá cao. Theo tính toán của Peng et al (1999), đến năm 2030...

    pdf0p carol123 21-07-2012 127 24   Download

  • Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên khả năng xuất hiện sớm hơn so với mức TBNN. Như vậy điều kiện thời tiết sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình ngâm ủ, gieo và chăm sóc mạ của các giống lúa trong vụ Đông Xuân 2010 - 2011. Thêm vào đó sản xuất các giống lúa lai F1 của Trung Quốc vừa qua không thuận lợi, thời kỳ thu hoạch gặp mưa bão kéo dài dẫn đến giảm năng suất và chất lượng hạt giống. Vì vậy giống lúa lai trong vụ Đông Xuân năm nay vừa hạn chế...

    pdf2p nkt_bibo42 06-02-2012 134 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mạ gặp rét đậm kéo dài
p_strCode=magapretdamkeodai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2