intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mạng truyền thông

Xem 1-20 trên 8703 kết quả Mạng truyền thông
 • Phần 2 của cuốn sách "CAD trong tự động hóa: SCADA truyền thông trong công nghiệp" tiếp tục trình bày những nội dung về: kết nối trạm chủ S7-300 với trạm tớ S7-200 thông qua mạng Profibus; kết nối máy tính với S7-200 qua ethernet; kết nối, điều khiển và giám sát hệ thống với WinCC và S7-200; kết nối, điều khiển và giám sát hệ thống với WinCC và S7-300;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf120p thamnhuocgiai 22-09-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Tự động hóa PLC S7-300 với TIA Portal" trình bày những nội dung về: lập trình nâng cao; khối tổ chức OB và lập trình kỹ thuật; thiết kế hệ thống điều khiển vòng kín với thuật toán PID; đếm/phát xung tốc độ cao; chuyển đổi chương trình PLC S7-300 lên PLC S7-1500; thiết kế mạng truyền thông và ngôn ngữ lập trình; thiết kế mạng truyền thông MPI;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf233p thamnhuocgiai 22-09-2023 1 1   Download

 • Bài viết Vấn đề tin đồn và tính nhân văn của báo chí trong môi trường truyền thông số sử dụng một số lý thuyết truyền thông, giải mã các hiện tượng tin đồn, chỉ ra nguyên tắc cơ bản đảm báo tính nhân văn của báo chí trong môi trường truyền thông số.

  pdf5p viisac 15-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết "Vai trò của mạng xã hội trong truyền thông tuyển sinh của các trường đại học" tổng quan lại các nghiên cứu trước đây về các kênh thông tin tuyển sinh truyền thống của các trường đại học, vai trò của mạng xã hội đối với quá trình lựa chọn đại học của sinh viên tiềm năng và vai trò của mạng xã hội đối với truyền thông tuyển sinh của các trường đại học.

  pdf10p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên Học viện trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay.

  pdf7p viintuit 15-09-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Rèn luyện kỹ năng phát triển bản thân" sẽ giúp bạn hiểu vai trò của rèn luyện phát triển bản thân là gì và tầm quan trọng của việc phát triển kỹ năng cá nhân ra sao; Hi vọng cuốn sách sẽ mang lại cho bạn kiến thức thật bổ ích cùng những trải nghiệm thật tuyệt vời!

  pdf130p kimphuong1127 15-09-2023 1 0   Download

 • Giáo án Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 21: Một số nét văn hóa và lịch sử của đồng bào Tây Nguyên (Sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được một số nét chính về văn hóa các dân tộc ở vùng Tây Nguyên; nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về anh hùng Núp, N' Trang Lơng,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p trieungocchan 07-09-2023 0 0   Download

 • Giáo án Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 25: Một số nét văn hóa và truyền thống cách mạng ở vùng Nam Bộ (Sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu (ví dụ: nhà ở, chợ nổi, vận tải đường sông...). Nếu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về một số nhân vật tiêu biểu của Nam Bộ, như: Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Định,...

  doc6p trieungocchan 07-09-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Bình Yên (1946-2016): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, truyền thống yêu nước và cách mạng; chi bộ Yên Thông trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Đảng bộ xã Bình Yên trong chống Mỹ cứu nước;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf168p hoahogxanh11 06-09-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Bộc Nhiêu (1946-2015): Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bộc Nhiêu-Từ khởi nguồn đến Cách mạng tháng Tám năm 1945; chi bộ xã Bộc Nhiêu trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; Chi bộ-Đảng bộ xã Bộc Nhiêu trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf110p hoahogxanh11 06-09-2023 1 1   Download

 • Giáo trình "Mạng truyền thông công nghiệp (Nghề: Cơ điện tử - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên mô tả được cấu trúc mạng truyền thông trong công nghiệp; trình bày được các chuẩn truyền thông; nắm được nguồn gốc nhiễu và các giải pháp xử lý; chống được nhiễu trong truyền thông;...

  pdf155p kimphuong1126 12-09-2023 1 1   Download

 • Bài viết Ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và hiệp định thương mại tự do Việt Nam và liên minh Châu Âu (EVFTA) phác thảo bức tranh lộ trình ưu đãi thuế từ hai hiệp định nêu trên với mong muốn thiết tha truyền tải thông tin về một cơ hội; một vũ khi từ các hiệp định này mang lại cho các doanh nghiệp; nhà đầu tư; nhà sản xuất hàng xuất khẩu; cũng như các nhà nghiên cứu; lực lượng sinh viên góp phần đưa nền sản xuất của nước ta tiến bộ; bình đẳng về công nghê và chất lượng với thế giới.

  pdf7p vifriedrich 06-09-2023 2 2   Download

 • Bài viết "Bảo mật trong mạng vô tuyến nhận thức dạng phủ có thu thập năng lượng" đề xuất giải pháp bảo mật cho mạng vô tuyến nhận thức dạng phủ có thu thập năng lượng. Giải pháp ứng dụng nhiễu nhân tạo để gây nhiễu tín hiệu thu tại thiết bị nghe lén. Hiệu năng bảo mật của mạng này được đánh giá thông qua tiêu chí xác suất dừng bảo mật.

  pdf10p kimphuong1126 07-09-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Tài sản trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 - Một số vấn đề mới" tìm cách nhận diện một số tài sản mới trong CMCN 4.0, trong đó chủ yếu tập trung vào 03 loại tài sản mới: tài sản mã hoá phát triển dựa trên công nghệ chuỗi khối Blockchain; sản phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và các dữ liệu cá nhân được tạo ra trên môi trường số.

  pdf7p kimphuong1126 07-09-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Tân Đức (1946-2010): Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tân Đức - vùng đất con người và truyền thống lịch sử văn hoá; dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, nhân dân Tân Đức tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p hoahogxanh11 06-09-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Tân Khánh (1947-2010): Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tân Khánh - vùng đất, con người và truyền thống lịch sử văn hoá; Nhân dân vùng đồn điền Vạn Già trong cuộc đấu tranh giành chính quyền cách mạng; chi bộ Đảng Vạn Thắng ra đời, lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p hoahogxanh11 06-09-2023 2 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Phủ Lý (1946-2013): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phủ Lý - Vùng đất, con người, truyền thống và cuộc vận động giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945; Chi bộ Đảng trực tiếp lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p hoahogxanh11 06-09-2023 1 1   Download

 • Bài viết Thách thức trong nghiên cứu về bản sắc văn hóa tộc người ở nước ta trong bối cảnh hiện nay tập trung vào thảo luận về khái niệm “bản sắc văn hóa tộc người” trong phạm vi cụ thể, gắn với tộc người ở Việt Nam. Những phân tích trong bài viết cho thấy, theo diễn ngôn về bản sắc ở nhiều nghiên cứu nhân học/ dân tộc học, văn hóa chịu ảnh hưởng của thuyết khởi nguyên luận khi cho rằng tộc người, bản sắc tộc người được hình thành từ rất lâu trong lịch sử, có tính ổn định cao, được nhìn nhận là những giá trị cố định, mang tính truyền thống và phổ quát trong cả tộc người.

  pdf9p vifriedrich 06-09-2023 1 1   Download

 • Thái Lan là đất nước có nhiều thành tựu trong việc bảo tồn và phát triển nghề thủ công gắn với du lịch. Kinh nghiệm của nước này cho thấy, chương trình “Mỗi làng một sản phẩm”, “Mỗi làng một triệu Baht” hay “chính sách khuyến khích phát triển du lịch” đã mang lại nhiều kết quả quan trọng trong quá trình phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch. Bài viết khái quát một số chính sách và mô hình bảo tồn phát triển nghề thủ công ở Thái Lan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Cao Bằng.

  pdf9p vifriedrich 06-09-2023 1 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence (AI) trong hoạt động khai thác khoáng sản dựa trên các công bố trong và ngoài nước tiến hành tổng hợp, giới thiệu tổng quan về AI, phân tích xu hướng sử dụng AI trên thế giới và ở Việt Nam. Ngoài ra nhóm tác giả cũng tập trung phân tích ứng dụng mạng Nơ-ron (Neural Network), bài toán tối ưu trong Support Vector Machine (SVM) và Giải thuật di truyền (GA-Genetic Algorithms) nhằm hỗ trợ chủ lực cho xu hướng khai thác khoảng sản thông minh đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác cho các mỏ than Việt Nam.

  pdf7p vifriedrich 06-09-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mạng truyền thông
p_strCode=mangtruyenthong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2