intTypePromotion=3
ADSENSE

Marketing mix 7ps

Xem 1-6 trên 6 kết quả Marketing mix 7ps
 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến chính sách marketing mix, xác định các yếu tố marketing mix đối với dịch vụ internet của công ty ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu, từ đó đề xuất những định hướng và giải pháp đối với chính đến giá trị thương hiệu, từ đó đề xuất những định hướng và giải pháp đối với chính

  pdf104p thangnamvoiva30 02-11-2016 67 23   Download

 • Đề tài này tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả các biến số marketing mix cho việc triển khai mô hình kinh doanh mới cho bộ sản phẩm mới trong quá trình thử nghiệm. Qua đó, đề tài có thể đưa ra giải pháp hoàn thiện kế hoạch Marketing – mix tại Ngân hàng TMCP Hàng hải cho một loại hình dịch vụ, cụ thể với sản phẩm mới thử nghiệm.

  pdf106p dangvutungbk 28-05-2017 113 47   Download

 • Marketing is the management process responsible for indentifying, anticipating and satisfying customer requirements protitably - CIM definition.

  pdf0p thucle_7291 17-04-2013 68 22   Download

 • Marketing Mix – một cụm từ đã quá quen thuộc với dân làm marketing. Ở marketing truyền thống chúng ta có 4P và sau này được nâng cấp lên 7P. Rất nhiều người, thậm chí là những người đang làm marketing đôi khi có suy nghĩ, marketing chỉ gói gọn trong chữ P cuồi: Promotion.

  pdf4p chuteu_1 20-06-2013 58 21   Download

 • The marketing mix concept is one of the core concepts of marketing theory. However, in recent years, the popular version of this concept McCarthy’s (1964) 4Ps (product, price, promotion and place) has increasingly come under attack with the result that different marketing mixes have been put forward for different marketing contexts. While numerous modifications to the 4Ps framework have been proposed (see for example Kotler, 1986; Mindak and Fine, 1981; Nickels and Jolson, 1976; Waterschoot and Bulte. 1992) the most concerted criticism has come from the services marketing area.

  pdf12p doiroimavanchuadc 06-02-2013 80 15   Download

 • 2. Những đặc trưng về giá -Giá là 1 trong những yếu tố linh hoạt nhất của Marketing-mix DV do giá có thể thay đổi nhanh chóng trong khi các yếu tố khác không dễ dàng thay đổi. -Giá cả là yếu tố duy nhất trong 7P mang lại doanh thu các yếu tố còn lại đều tạo nên chi phí -Giá cả và chất lượng có mối quan hệ mật thiết với nhau, giá cả và chất lượng phải tương xứng nhau

  ppt29p dove_12 11-06-2013 64 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Marketing mix 7ps
p_strCode=marketingmix7ps

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản