intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Danh sách đề xuất xin tăng ca

Xem 1-1 trên 1 kết quả Mẫu Danh sách đề xuất xin tăng ca
  • Mẫu Danh sách đề xuất xin tăng ca được lập bởi nhân viên/người lao động khi có nhu cầu làm thêm ca để có thêm thu nhập. Danh sách đề nghị tăng ca được trình bày theo mẫu chuẩn để trình lên cấp trên xem xét và duyệt tăng ca cho nhân viên hay nhóm nhân viên. Hãy tham khảo ngay mẫu giấy đề nghị tăng ca dưới đây để sử dụng bất cứ khi nào bạn cần.

    xls1p lottexylitol 18-07-2019 46 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu Danh sách đề xuất xin tăng ca
p_strCode=maudanhsachdexuatxintangca

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2