Microsoft management console

Xem 1-20 trên 31 kết quả Microsoft management console
 • Trong Windows XP trở về sau, tích hợp sẵn 1 công cụ rất hay đó là Group Policy. Group Policy là 1 trong các thành phần của Microsoft Management Console chỉ có thành viên của Administrators mới có quyền sử dụng chương trình này. Đây là nơi để Admin cấu hình, hoạch định các chính sách cho toàn bộ các thành phần trong máy : Tài khoản, Thiết bị, Chương trình, Bảo mật….

  ppt24p okinrino1 24-07-2012 112 38   Download

 • To perform remote administration of ISA Server 2004 firewalls using the management console, the management workstation must be added to the Enterprise Remote Management Computers (to manage all firewalls in the enterprise)

  pdf8p chutieuchuathieulam 23-07-2010 103 44   Download

 • When you take your first look at Windows Server 2008, you'll find that many of the traditional tools that graced Server 2003 are still around: the Computer Management console; the System Information utility; the Services console; and so forth. Administrative Tools are still in a Start menu folder named "Administrative Tools," and you can start feeling fairly comfortable with the GUI if you have background with prior versions of Windows.

  pdf10p huyhoang 06-08-2009 150 32   Download

 • Host-based intrusion detection could also be called host-specific intrusion detection, in that its primary purpose is to detect suspicious activity or known attack patterns on the specific host it is installed on. Some host-based intrusion detection systems (HIDS) have a number of host detectors reporting to a central management console that can flag alerts, centralize logs, and update the host detectors’ policies. Other HIDS are stand-alone.

  pdf43p huyhoang 07-08-2009 77 9   Download

 • This kit introduces the various tools for administering and configuring Windows 2000 including the Microsoft Management Console, Task Scheduler, Control Panel, and the registry. You will learn about the network protocols and services that ship with Windows 2000. This kit concentrates on Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), the network protocol of choice for Windows 2000.

  pdf590p maiphuong 11-08-2009 71 8   Download

 • This module provides students with the necessary knowledge and skills to implement security in a Microsoft® Windows® 2000 network by using security policies and auditing and by recovering encrypted files. In the lab in this module, students will have a chance to create a customized Microsoft Management Console (MMC) console for configuring security settings and creating a new security template. Then they will analyze and configure the security settings for a computer.

  pdf54p vuthuong 10-08-2009 67 3   Download

 • cung cấp kết nối trong một môi trường công ty hoặc gia đình của địa phương. Chính sách Local Computer snap-trong Microsoft Management Console (MMC) snap-in được sử dụng để thực hiện các chính sách nhóm địa phương, trong đó bao gồm chính sách cấu hình máy tính và các chính sách cấu hình người dùng.

  pdf54p banhbeo8 22-11-2011 40 2   Download

 • Quản trị hệ thống với Group Policy trong Windows XP – Phần I Trong Windows XP có một công cụ khá hay, đó là Group Policy (GP). Nhiều người sử dụng Windows đã lâu nhưng chưa hề biết có công cụ này vì không tìm thấy nó trong Control Panel, Administrative Tools hay System Tools. GP là một trong các thành phần của Microsoft Management Console và bạn phải là thành viên của nhóm Adminstrators mới được quyền sử dụng chương trình này.

  pdf12p alone 23-07-2010 166 46   Download

 • Quản trị hệ thống với Group Policy trong Windows XP – Phần I Trong Windows XP có một công cụ khá hay, đó là Group Policy (GP). Nhiều người sử dụng Windows đã lâu nhưng chưa hề biết có công cụ này vì không tìm thấy nó trong Control Panel, Administrative Tools hay System Tools. GP là một trong các thành phần của Microsoft Management Console và bạn phải là thành viên của nhóm Adminstrators mới được quyền sử dụng chương trình này. ...

  pdf16p maicon2425 04-04-2011 146 35   Download

 • MMC (Microsoft Management Console) là một bộ khung dành cho các công cụ quản trị mạng windows 2000, bộ khung này đưa ra một giao diện thống nhất cho các công cụ của Microsoft và các hãng khác. MMC không thay thế các ứng dụng quản trị; nó chỉ tích hợp chúng vào trong một giao diện duy nhất mà thôi. Không có một chức năng có sẵn nào trong MMC cả, mà nó chỉ sử dụng các công cụ thành phần sẵn có gọi là Snap-in (phần ghép thêm) để thực hiện tất cả mọi việc. MMC chỉ cung...

  doc12p ptitd04_vt 01-12-2010 98 18   Download

 • SECURITY TEMPLATES 1. Xem các Security Templates mặc định của Microsoft Step 1: Vào Run gõ mmc mở Microsoft Management Console (MMC) Step 2: Trong MMC Chọn File → Add/Remove Snap-in…

  pdf10p babylove117x 26-03-2011 62 18   Download

 • Manage a Windows Server 2003 system using MMC. Access a remote computer using an MMC console...

  pdf23p jackytran77 05-05-2011 56 10   Download

 • This is a process that is needed only as an emergency when a user has deleted or erased the IOS and there is no possibility of being able to upload a new version of the IOS from a TFTP server. The first steps will show how to avoid doing this procedure. If the procedure cannot be avoided, this lab explains how to use the xmodem command at the console to download Cisco IOS® Software using the ROM monitor (ROMmon). Xmodem can be used on a group of routers (listed below) and is used in disaster recovery situations where the router has no valid Cisco IOS software...

  pdf10p thanhha 27-08-2009 114 9   Download

 • This is a process that is needed only as an emergency when a user has deleted or erased the IOS and there is no possibility of being able to upload a new version of the IOS from a TFTP server. The first steps will be showing how to avoid doing this procedure. If the procedure cannot be avoided this lab explains how to use the xmodem command at the console to download Cisco IOS® Software using the ROM monitor (ROMmon). Xmodem can be used on a group of routers (listed below) and is used in disaster recovery situations where the router has no valid Cisco IOS...

  pdf9p thanhha 27-08-2009 131 8   Download

 • Frustration! It's one word that I've used to describe many of my development experiences. Anyone who's worked with Visual Studio fully knows about the two-language dilemma that it poses. At the one end of the development experience, Visual Basic makes development relatively easy and fast, but it lacks the low-end connectivity I often need without performing a lot of additional programming.

  pdf0p anhkiengiang 22-02-2013 29 7   Download

 • Quá trình bước theo các bước nêu ra ở đây sử dụng một công cụ được gọi là Group Policy Management Console (GPMC), mà rất nhiều đơn giản hóa cách mà Active Directory GPO được áp dụng. Nó rất cao nên để cài đặt công cụ này cho

  pdf59p myngoc8 15-10-2011 25 6   Download

 • This module focuses on the differences between managing servers in Microsoft® Exchange Server version 5.5 and Microsoft Exchange 2000. Students will be introduced to the main Exchange 2000 console, which is Exchange System Manager. Administrative groups are discussed in detail. This module also includes topics covering address lists, policies, and multimedia mail.

  pdf58p vuthuong 10-08-2009 73 4   Download

 • Những nền tảng của Active Directory – bài II .Trong thứ tự thực hiện và hỗ trợ một cơ sở hạ tầng AD, bạn cần có nhiều thông tin tốt chung quanh để AD làm việc tại một mức độ cao. Tuy nhiên, để dò lỗi và tối ưu hóa sự thi hành AD của bạn, bạn cần tới sự thực hành để chèo lái Microsoft Management Console (MMC). Bạn trở thành ra một phần là người lập trình, vừa là kỹ sư mạng khiêm quản trị hệ thống. ...

  pdf6p comvapho 30-07-2013 21 3   Download

 • Microsoft Exchange Server 2010 đem đến nhiều công nghệ, đặc điểm, và dịch vụ mới cho dòng sản phẩm Exchange Server.

  pdf12p thanhtung_hk 05-11-2010 176 90   Download

 • Do Microsoft Exchange Server 2007 không tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ quản lý Public Folder nên thông thường người quản trị phải cài thêm Exchange Server 2007 Service Pack 1 để thực hiện các tác vụ quản lý, chẳng hạn như quản lý các bản sao của Public Folder. Bản Exchange 2007 SP 1 này cung cấp hai môi trường quản trị Public Folder là Exchange Management Console và Exchange Management Shell.

  pdf7p daohuongthon 21-01-2010 150 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản