Mimo tuyến tính

Xem 1-7 trên 7 kết quả Mimo tuyến tính
 • ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP --------------------------------------- Ngành : TỰ ĐỘNG HOÁ Mã số:23.04.3898 Học Viên: HOÀNG ĐỨC QUỲNH Người HD Khoa học : PGS.TS. NGUYỄN DOÃN PHƯỚC THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn .

  pdf132p orchid_1 05-09-2012 166 68   Download

 • sẽ được lọc sơ tối ưu tuyến tính tại máy phát, quá. Ngoài ra còn tồn tại một cấu trúc truyền tương đương để hủy bỏ sự can thiệp tiếp nhận. Ở đây, các kỹ thuật precoding phi tuyến như precoding Tomlinson-Harashima đã được áp dụng (Fischer 2002). Đường xuống với Truyền đơn

  pdf38p banhbeo3 07-11-2011 39 7   Download

 • Hình 6,32 Hiệu suất giảm lưới hỗ trợ phát hiện cho hệ thống QPSK với NT = NR = 4 (rắn đậm dòng: MLD thực hiện, in đậm dòng tiêu tan: máy dò tuyến tính) Kết quả mô phỏng Bây giờ, chúng ta muốn so sánh hiệu suất của cách tiếp cận LR giới thiệu để phát hiện kỹ thuật đã được mô tả trong Chương 5.

  pdf47p banhbeo3 07-11-2011 50 7   Download

 • Bài viết thể hiện những ứng dụng nổi bật của tính toán mềm trong điều khiển quá trình. Người ta nhận thấy rằng nhưng phương pháp lai dùng mạng noron, logic mờ và giải thuật di truyền đang hứa hẹn nhiều triển vọng cho điều khiển những hệ phi tuyến và/ hoặc MIMO mà không thể điều khiển thành công bằng những kỹ thuật truyền thống.

  pdf3p uocvongxua09 04-09-2015 35 7   Download

 • Bài báo này trình bày giải thuật tự chỉnh độ lợi bộ của điều khiển mờ thích nghi trực tiếp cho hệ phi tuyến rời rạc, giải thuật tự chỉnh dựa trên mục tiêu cực tiểu hoá hàm năng lượng ngõ vào. Thuật toán cập nhật hồi quy thích nghi hệ rời rạc được giới thiệu trong bài báo mang tính tổng quát nên bộ điều khiển áp dụng cho hệ MIMO.

  pdf6p vietkn 25-10-2009 203 79   Download

 • trình bày giải thuật tự chỉnh độ lợi bộ của điều khiển mờ thích nghi trực tiếp cho hệ phi tuyến rời rạc, giải thuật tự chỉnh dựa trên mục tiêu cực tiểu hoá hàm năng lượng ngõ vào. Thuật toán cập nhật hồi quy thích nghi hệ rời rạc được giới thiệu trong bài báo mang tính tổng quát nên bộ điều khiển áp dụng cho hệ MIMO.

  pdf6p ngochoa123 17-07-2010 66 10   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: Research Article Time-Frequency Based Channel Estimation for High-Mobility OFDM Systems–Part I: MIMO Case

  pdf8p dauphong15 16-02-2012 22 5   Download

Đồng bộ tài khoản