Mnso4

Xem 1-5 trên 5 kết quả Mnso4
 • Mangan là một kim loại chiến lược trong ngành công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghệ cao với những tính chất quí báu và đa dạng vì vậy việc nghiên cứu qui trình công nghệ chế biến quặng mangan nghèo và quặng mịn để sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao có ý nghĩa thực tế trước mắt cũng như lâu dài. Chúng tôi đã sử dụng quặng mangan của Hà Tĩnh và quặng pirit của mỏ Giáp Lai có thành phần hoá học như ở bảng 1&2 để nghiên cứu.

  pdf8p alibabava40tencuop 02-10-2009 279 102   Download

 • Nghiên cứu trình bày quy trình chế tạo vật liệu mangan dioxit hoạt tính từ pyrolustit Việt Nam - được thực hiện với mục tiêu xây dựng một quy trình điều chế muối MnSO4 sạch từ quặng pyrolusit với hiệu suất cao, khả thi ở quy mô sản xuất công nghiệp.

  pdf7p uocvong03 24-09-2015 17 2   Download

 • K2HPO4 Triamonium citrate MgSO4 MnSO4 Tween 80 Bromocresol purple CaCO3 Agar Nƣớc cất Đun sôi môi trƣờng cho hòa tan Hấp khử trùng ở 1150C/30 phút 1.3. Môi trƣờng Nutrient broth (NB) Cao thịt Peptone NaCl Nƣớc cất pH 7,0 0,2 Hấp khử trùng ở 1210C/20 phú

  pdf7p zues02 18-06-2011 94 26   Download

 • Thức ăn bổ sung khoáng và vitamin TĂ bổ sung P - Monosodium phôtphat: P 240 g, Na 160 g - Disodium phôtphat: P 100 g, Na 230 g  TĂ bổ sung Mg Sử dụng các muối Mg như sulphat, clorua, carbonate đưa vào hỗn hợp khoáng hay đá liếm Thức ăn bổ sung khoáng và vitamin Bổ sung vi khoáng - Khoáng vô cơ Bổ sung Co: CoCO3 , CoSO4.7H2O, CoCl2.6H2O, Co(CH3COO)2.4H2O Bổ sung Cu: CuSO4.5H2O, CuCO3 Bổ sung Fe: FeSO4.5H2O Bổ sung Zn: ZnSO4.6H2O, ZnCO3 Bổ sung Mn: MnO2, MnSO4.4H2O Bổ sung I: KI, KIO3 (Iodat kali) Bổ sung Se:...

  pdf5p poseidon05 26-07-2011 74 13   Download

 • 1. Thuốc trừ chuột: Guizhou CVC INC. (Tổng Công Bromadiolone(mi 1 n 97%) Zhongyue Quý Châu Trung Quốc) Broma 0.005 H chuột hại lúa ty Thương mại Coumatetralyl(mi Racumin 0.0375 2 n 98%) paste; 0.75 TP 0.0375 paste: chuột hại ruộng Bayer Vietnam Ltd (BVL) lúa 0.75 TP: chuột hại đồng ruộng 2. Thuốc điều hoà sinh trưởng: Acid Gibberellic 1.34% + ZnSO4 Vimogreen 1.34 1 + MnSO4 + DD;

  pdf20p kata_2 17-02-2012 67 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản