Mô hình3d

Xem 1-8 trên 8 kết quả Mô hình3d
 • Những ứng dụng của kết quả phân tích hệ thống đối với môi trường biển chủ yếu cung cấp cho chúng ta các mô tả toán học của các hệ thống biển tự nhiên. Điều này được cụ thể hoá thông qua việc lựa chọn các biến trạng thái và các tham số điều khiển cùng với các phương trình tiến triển.

  pdf16p doquyenhong 28-10-2011 59 12   Download

 • Trong việc mô tả một hệ tự nhiên, do sự hiện diện của nhiều biến độc lập chúng ta luôn gặp những khó khăn cả về lý thuyết lẫn thực hành. Thông thường, ngay việc thu thập đơn thuần các số liệu và xử lí chúng cũng đã hết sức vất vả nên các nhà nghiên cứu đã không thể quan tâm đúng mức tới những yêu cầu khác của mô hình hóa.

  pdf18p doquyenhong 28-10-2011 74 10   Download

 • Hiện nay nhiều mô hình đã và sẽ được sử dụng như một bộ phận của hệ thống dự báo biển. Trong tương lai, các mô hình phức tạp của khí quyển, đại dương, lục địa sẽ được kết hợp nhằm đưa ra một mô hình toàn diện.

  pdf11p doquyenhong 28-10-2011 69 10   Download

 • Vịnh Nha Trang – Nha Phu là nơi tiếp giáp của hệ thống nước mặn từ Biển Đông và nước ngọt từ cửa các con sông chính như Sông Cái, Sông Cửa Bé, sông Dinh (Ninh Hòa)… gây nên sự tương tác khá mạnh giữa hai hệ thống nguồn nước, tạo nên các nền nhiệt – muối, có ảnh hưởng đáng kể đến phân bố dòng chảy và môi trường vùng Vịnh, cửa sông.

  pdf3p bibocumi10 18-10-2012 58 12   Download

 • Độ nổi của nước biển biểu thị sự chênh lệch giữa phân bố thực tế của mật độ và phân bố của nó trong một trạng thái quy chiếu đặc trưng bởi cân bằng thuỷ tĩnh và các giá trị không đổi của nhiệt độ thế vị (tương đương entropi) cùng các biến trạng thái khác như độ muối hoặc độ ẩm và độ đục.

  pdf23p doquyenhong 28-10-2011 64 11   Download

 • Khi xảy ra hiện tượng đổ các chất thải vào biển, sông hay khí quyển, trong giai đoạn đầu, hiện tượng khuyếch tán bị chi phối bởi tính chất của nguồn thải (vận tốc dòng, nhiệt độ, v.v…). Phải cần một khoảng thời gian nhất định để các chất thải hoà vào môi trường và bắt đầu bị chi phối bởi động lực học môi trường .

  pdf10p doquyenhong 28-10-2011 50 10   Download

 • Khi tiến hành quan trắc tỷ mỷ các đặc trưng trong dòng rối, người ta nhận thấy rằng tốc độ chuyển động, áp suất, nhiệt độ .v.v..., tại một điểm cố định, luôn biến đổi không tuân theo một thứ tự nào cả. Những biến đổi đó được gọi là nhiễu động thăng giáng là một đặc trưng rất quan trọng của chuyển động rối.

  pdf17p doquyenhong 28-10-2011 47 9   Download

 • Do đặc điểm của tự nhiên nước trong sông, biển và không khí trong khí quyển luôn được xem là các hỗn hợp chất lỏng. Theo quan điểm này thì bên cạnh các thành phần cơ bản như Ôxy và Nitơ chiếm 99% trong khí quyển và các phân tử nước chiếm 96,5% trong biển.

  pdf16p doquyenhong 28-10-2011 58 8   Download

Đồng bộ tài khoản