Mô hình AD-AS

Xem 1-4 trên 4 kết quả Mô hình AD-AS
 • Có một vài nhà cung cấp phát triển mở rộng thị trường các công cụ rất đa dạng hỗ trợ bảo trì phần mềm. Một số yếu tố khi xem xét chọn lựa.Khả năng: hỗ trợ tác vụ thực thi (tính tự động, hay làm tay).Chức năng: xem xét tính năng tự động.Ngôn ngữ lập trình: hỗ trợ ngôn ngữ Java, Ada, C, C++,Cobol, Fortran, Modula-2, Lisp and Prolog, …

  ppt11p teouit 05-01-2013 80 21   Download

 • VHDL là gì? Một ngôn ngữ mô tả phần cứng: VHDL - VHSIC Hardware Description Language. VHSIC - Very High Speed Integrated Circuits. Là chuẩn do Bộ QP Mỹ phát triển từ thập niên 70. Dựa trên ngôn ngữ lập trình ADA, nhằm tạo ra tài liệu mô tả hoạt động của các mạch điện tử. 1987 được IEEE chuẩn hóa trong IEEE 1076-1987. 1993 hoàn thiện lại thành IEEE 1076-1993. 2002 giải quyết vấn đề protected types=IEEE 1076-2002...

  pdf100p nguyenphuthanhphuong 24-11-2012 46 11   Download

 • Thuận tiện là bạn không có nhiều để học cách sử dụng các cơ sở này VHDL. Vấn đề là các cơ sở không phải là toàn diện như những người của Ada, mặc dù họ là chắc chắn đủ cho hầu hết các mục đích mô hình. Bình luận ý kiến ​​trong VHDL bắt đầu với hai dấu gạch ngang liền kề ('--') và kéo dài đến cuối dòng.

  pdf11p myngoc5 21-09-2011 41 9   Download

 • Như đã đề cập tại mục 1.2, hành vi của một module có thể được mô tả trong hình thức ngôn ngữ lập trình. Chương này mô tả các cơ sở trong VHDL được rút ra từ các tiết mục ngôn ngữ lập trình quen thuộc. Nếu bạn đã quen thuộc với các ngôn ngữ lập trình Ada, bạn sẽ nhận thấy sự giống nhau với ngôn ngữ đó. Đây là một tiện nghi và phiền toái.

  pdf11p myngoc5 21-09-2011 33 8   Download

Đồng bộ tài khoản