intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình hóa ngữ nghĩa

Xem 1-20 trên 88 kết quả Mô hình hóa ngữ nghĩa
 • Ngôn ngữ mô hình hóa UML được sử dụng phổ biến nhất trong công nghệ phần mềm nhưng lại không đủ chặt chẽ và chưa có công cụ hỗ trợ kiểm tra tính đúng đắn của đặc tả. Do vậy, chúng ta thường phải kết hợp với các ngôn ngữ đặc tả khác để thu được bản đặc tả hệ thống vừa trực quan, dễ hiểu vừa có ngữ nghĩa chặt chẽ, được kiểm tra tự động bởi các công cụ. Và trong quá trình áp dụng các mẫu thiết kế để thu được một mô hình thiết kế tối...

  pdf105p truongnghen 30-08-2012 153 52   Download

 • UML là ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, biểu diễn các đối tượng bằng các kí hiệu trực quan. Nhưng UML có nhược điểm là nó không thể hiện được hết các khía cạnh của hệ thống. Vì vậy người ta phải dùng thêm OCL để mô tả các ràng buộc cho các đối tượng của mô hình UML. USE là một hệ thống đặc tả hệ thống thông tin. Nó được sử dụng để kiểm tra tính đúng đắn của một mô hình UML bằng các ràng buộc OCL. Để làm được điều đó USE sử dụng các cấu trúc của UML metamodel và...

  pdf26p tinhbanpt 14-01-2013 97 26   Download

 • Chúng ta đã làm quen với cách thức và phương pháp tạo ra một mô hình dữ liệu mức quan niệm về các thông tin của tổ chức nào đó. Nó rất giàu về mặt ngữ nghĩa, do đó dễ dàng để mọi thành phần tham gia vào việc phát triển hệ thống thông tin hiểu được, đặc biệt là với người dùng. Nhưng nó lại không dễ dàng để hệ thống quản lý tập tin và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiểu được. Do đó cần thiết phải qua một giai đoạn chuyển đổi mô hình...

  doc9p thienthanoze 12-11-2012 101 11   Download

 • Những năm gần đây chúng ta thường nghe nói nhiều về máy tính thế hệ 5, hệ chuyên gia, lập trình Prolog, logic mờ, mạng nơron nhân tạo, giải thuật di truyền,…Đây là một số thuật ngữ trong một ngành mới của khoa học máy tính. Đó là: Trí tuệ nhân tạo (TTNT). Để hình dung TTNT giải quyết những vấn đề gì, chúng ta hãy xem những ứng dụng với những đòi hỏi cụ thể của nó.

  doc56p trancongphuc 15-10-2010 465 283   Download

 • "Bài giảng "Các vấn đề cơ sở của khoa học máy tính - Chương 6: Cơ sở dữ liệu" cung cấp các kiến thức: Giới thiệu về cơ sở dữ liệu. các loại cơ sở dữ liệu, các ưu điểm khi sử dụng cơ sở dữ liệu, mô hình hóa miền dữ liệu, xây dựng CSDL quan hệ từ mô hình dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, ngôn ngữ SQL, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL), ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf74p tsmttc_007 12-09-2015 40 5   Download

 • Bài viết này trao đổi về một số nét cơ bản trong cấu trúc ngữ pháp và đặc điểm ngữ nghĩa của danh ngữ tiếng Đức. Từ đó, trên cơ sở đối chiếu với tiếng Việt, tác giả khái quát hóa những nét tương đồng và khác biệt của danh ngữ trong hai ngôn ngữ.

  pdf13p truongtien_08 06-04-2018 35 2   Download

 • "Bài giảng Công nghệ XML và WEB ngữ nghĩa - Bài 4: Ứng dụng đọc tin nhanh sử dụng RSS" với các nội dung mô hình hoạt động; chương trình minh họa; cấu trúc file RSS; Visualization. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf12p cothumenhmong7 05-09-2020 8 1   Download

 • Trong các lĩnh vực nghiên cứu của Trí Tuệ Nhân Tạo, chúng ta thường xuyên phải đối đầu với vấn đề tìm kiếm. Đặc biệt trong lập kế hoạch và học máy, tìm kiếm đóng vai trò quan trọng. Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu các kỹ thuật tìm kiếm cơ bản được áp dụng để giải quyết các vấn đề và được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nghiên cứu khác của Trí Tuệ Nhân Tạo.

  pdf62p soncunglin 15-04-2009 561 303   Download

 • Tổng quan về hệ thống thông tin y tế, phần này sẽ giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin y tế, giới thiệu một số chuẩn thống nhất hóa về mặt cấu trúc và ngữ nghĩa của thông tin y tế, đánh giá tình hình ứng dụng trên thế giới và những kết quả đạt được, từ đó cho thấy sự cần thiết phải xây dựng các chuẩn dao dịch thông tin này . Giới thiệu về hai chuẩn điển hình đang được ứng dụng rộng rãi nhất để lưu giữ và thay đổi dữ liệu y tế,...

  pdf77p cancer23 21-08-2012 399 111   Download

 • Đối tượng là cái gì đó tồn tại trong thế giới thực. Lớp là mô tả thuộc tính, hành vi, ngữ nghĩa của một nhóm đối tượng: Lớp xác định thông tin nào được lưu trữ trong đối tượng và hành vi nào đối tượng có.

  pdf40p soicon824 19-04-2011 159 42   Download

 • Bài viết phân tích, đối chiếu đặc điểm kết học và nghĩa học của cấu trúc so sánh ngang bằng với cặp từ tương liên “as... as” trong tiếng Anh và tương đương trong tiếng Việt; đồng thời, mô hình hoá và thống kê tần số xuất hiện của các biến thể giúp khắc phục những chuyển di tiêu cực khi dịch cấu trúc này từ Anh sang Việt và ngược lại, nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ cho người học. ...

  pdf5p phalinh18 18-08-2011 162 39   Download

 • Vấn đề tìm kiếm, một cách tổng quát, có thể hiểu là tìm một đối tượng thỏa mãn một số đòi hỏi nào đó, trong một tập hợp rộng lớn các đối tượng. Chúng ta có thể kể ra rất nhiều vấn đề mà việc giải quyết nó được quy về vấn đề tìm kiếm. Các trò chơi, chẳng hạn cờ vua, cờ carô có thể xem như vấn đề tìm kiếm. Trong số rất nhiều nước đi được phép thực hiện, ta phải tìm ra các nước đi dẫn tới tình thế kết cuộc mà ta là người thắng....

  pdf79p 124357689 07-06-2012 111 30   Download

 • Hệ mờ Ứng dụng của lý thuyết tập mờ và logic mờ, khi thông tin không đầy đủ, không chắc chắn, nhiễu, tri thức chuyên gia biểu diễn dạng ngôn ngữ tự nhiên, ranh giới các lớp đối tượng không rõ ràng, hệ thống phức tạp … Hệ mờ có các thành phần: - Mờ hoá - Tham số + cơ sở luật - Suy diễn mờ - Khử mờ Mộ số mô hình mờ - Mô hình mờ Mamdani, phần tiền đề và kết luận đều là các nhãn biểu diễn bởi tập mờ - Mô hình mờ TSK,...

  pdf3p trinhvietnambk 29-05-2013 108 19   Download

 • Trình bày về cơ sở lý thuyết của kiểm duyệt mô hình (Model checking): khái niệm và ý nghĩa của kiểm duyệt mô hình, quy trình hoạt động của kiểm duyệt mô hình, đặc trưng của kiểm duyệt mô hình, điểm mạnh và điểm yếu của kiểm duyệt dựa trên mô hình sử dụng logic thời gian (Temporal Logic) mô tả các thuộc tính cần kiểm chứng. Nghiên cứu về công cụ Spin, giao diện Xspin, và ngôn ngữ mô hình hóa Promela, máy trạng thái hữu hạn. Tiến hành xây dựng tiến trình đồng hồ, mô hình hóa...

  pdf15p banhbeovodung 20-06-2013 62 14   Download

 • TÍNH BẮT BUỘC, KHÔNG BẮT BUỘC TRONG MỐI KẾT HỢP (RELATIONSHIP OPTIONALITY) I NGỮ NGHĨEA MỐI KẾT HỢP Trong chương này ta bổ sung thêm ngữ nghĩa (qui tắc quản lý) vào mối kết hợp và biểu diễn chúng trong mô hình ER. Mô hình ER như vậy được gọi là mô hình thực thể kết hợp mở rộng (Extended Entity Relationship). 1 Tính không bắt buộc của mối kết hợp Trước đây, chúng ta vẫn ngầm hiểu mọi thực thể đều tham gia vào mối kết hợp như mô hình ER sau: Mô hình này diễn tả qui tắc quản lý: Mỗi KHÁCH HÀNG đặt...

  pdf8p thachthaoxanh 28-08-2011 88 10   Download

 • THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN • Con người tư duy trên ngôn ngữ tự nhiên - Học, quy nạp - Diễn giải, chuẩn hóa - Suy luận • Cần có các mô hình để biểu diễn và xử lý thông tin • Thông tin: - Các yếu tố mơ hồ, không chính xác, không đầy đủ, không rõ ràng … (khoảng, xấp xỉ, gần, hơn, …) Không gian thamchiếu X - Các yếu tố không chắc chắn, độ tin cậy, nhiễu …(có thể, hầu hết, ít nhất, …) Độ tin cậy (đúng, sai) [0,1] μ Có trường hợp không đúng, không sai...

  pdf31p trinhvietnambk 29-05-2013 72 9   Download

 • Nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt và suy thoái nghiêm trọng, con người đã nhận ra một đều là phải có sự hợp tác và tham gia tích cực của các bên liên quan nhằm đảm bảo quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các dữ liệu về sở hữu, sử dụng và tiếp cận tài nguyên sẽ không thật sự có ý nghĩa nếu chúng không được trực quan hoá bằng cách thể hiện sự phân bố tài nguyên trên một vùng đất nhất định....

  ppt43p nuber_12 24-08-2013 64 5   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một thuật toán tiến hóa HA-(2+2)M-PAES sinh các hệ luật mờ Mamdani (MFRBS) đạt được độ thỏa hiệp khác nhau giữa hai mục tiêu độ phức tạp và độ chính xác. Thuật toán được phát triển dựa trên lược đồ tiến hóa (2+2)M-PAES đề xuất trong.

  pdf12p dieutringuyen 07-06-2017 28 3   Download

 • Khi Triển Chiêu đi tới chỗ hoa viên của Bàng Dực liền mướn một căn phòng ở gần đó. Đến canh hai bèn thay hình đổi dạng mở cửa ra đi, Triển Chiêu đến bên tường hoa viên, móc trong đáy bát bảo ra một sợi dây, quăng vòng trên đầu tường, đeo theo dây ấy bò lên tới trên rồi móc trong túi một cục đá liệng thử vào trong coi chỗ đó có ao rãnh gì không. Biết chắc là đất bằng, anh ta liền níu dây tuột xuống, rón rén đi vào. Trong nhà kia có...

  pdf4p ngoisao1209 23-12-2010 58 2   Download

 • Các thao tác của các thiết bị dùng để cài đặt cho hệ thống điều khiển có thể đ-ợc mô phỏng bởi ch-ơng trình, điều đó cho phép phần cứng đ-ợc kiểm chứng bằng các công cụ phần mềm chuẩn. Trong bài báo này chúng tôi hình thức hoá ngữ nghĩa sự kiện của ngôn ngữ mô tả phần cứng d-ới dạng các quan hệ và sử dụng các quan hệ đó để chứng minh một số tính chất của các ch-ơng trình tổ hợp, mà mỗi chu trình hoạt động của nó là một vòng lặp có điều...

  pdf4p phalinh21 01-09-2011 38 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình hóa ngữ nghĩa
p_strCode=mohinhhoangunghia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2