intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình i-o liên vùng

Xem 1-1 trên 1 kết quả Mô hình i-o liên vùng
  • Giáo trình hình thành tổng thể ứng dụng cấu PHƯƠNG PHÁP QUẢN tạo trong giao thức kết tuyến chuẩn OSPF LÝ CISCO IOS 1. Các khái niệm về OSPF đơn vùng 1.2 Tổng quát về OSPF OSPF là một giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết được triển khai dựa trên các chuẩn mở. OSPF đựơc mô tả trong nhiều chuẩn của IETF (Internet Engineering Task Force). Chuẩn mở ở đây có nghĩa là OSPF hoàn toàn mở đối với công cộng, không có tính độc quyền Nếu so sánh với RIPv1 và v2 thí OSPF là một giao thức định...

    pdf10p iphone5 25-10-2011 90 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình i-o liên vùng
p_strCode=mohinhiolienvung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2