Mô hình kerberos

Xem 1-5 trên 5 kết quả Mô hình kerberos
 • Kerberos là một giao thức mật mã dùng để xác thực trong các mạng máy tính hoạt động trên những đường truyền không an toàn được công khai từ năm 1989. Giao thức Kerberos có khả năng chống lại việc nghe lén hay gửi lại các gói tin cũ và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Mục tiêu khi thiết kế giao thức này là nhằm vào mô hình client - server và đảm bảo nhận thực cho cả 2 chiều.

  pdf28p hatram_123 27-12-2011 332 136   Download

 • Bài 3 Các ứng dụng xác thực thuộc bài giảng công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử, cùng đi vào tìm hiểu kiến thức chương này thông qua các nội dung sau: mục tiêu của các ứng dụng xác thực, phân loại các ứng dụng xác thực, mô hình Kerberos, mô hình X.509.

  pdf26p kevinle124 04-06-2014 28 6   Download

 • Microsoft Windows Sharepoint Services (WSS) 3.0 và Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS) 2007 được thiết kế để tập trung các thông tin và giúp các thành viên trong các nhóm có thể cộng tác với nhau một cách hiệu quả. Người dùng có thể truy cập vào tất cả thông tin nằm trong các tài khoản cá nhân riêng lẻ nếu được cho phép từ website Sharepoint. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những một số vấn đề cơ bản để sử dụng Kerberos trong môi trường Sharepoint.

  pdf3p bibocumi27 14-01-2013 29 9   Download

 • Giới thiệu Chúng tôi sẽ bắt đầu phần này bằng việc giải thích về sự ủy nhiệm Kerberos Delegation là gì và khi nào cần phải cấu hình nó. Trong các phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu các bước cấu hình nhưng sự ủy nhiệm không phải lúc này cũng cần vì nó phụ thuộc vào kịch bản hay thiết kế ứng dụng và các yêu cầu bảo mật. Kerberos Delegation có thể cho một tài khoản hợp lệ qua nhiều máy chủ bằng cách sử dụng sự nhân cách hóa.

  pdf3p bibocumi27 14-01-2013 38 3   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về bảo mật mạng cục bộ - Kerberos, mô hình hệ thống khóa máy chủ tin cậy, các thành phần của Kerberos, mô hình chứng thực và trao đổi khóa phiên Kerberos, hoạt động của Kerberos, nhược điểm của Kerberos và các ứng dụng của IPSec.

  pdf37p kloikloi 07-10-2017 24 11   Download

Đồng bộ tài khoản