intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô phỏng ise

Xem 1-4 trên 4 kết quả Mô phỏng ise
 • ISE - Interative Software Engineering là phần mềm tương tác cho phép bạn thực hiện phiếm hàm và định giờ trong mô phỏng cho VHDL(- very-high speed integrated circuit hardware description language - ngôn ngữ mô tả phần cứng mạch tổ hợp tốc độ cao) và Verilog, trộn lẫn các ngôn ngữ thiết kế… - Xilinx® ISE Simulator là ngôn ngữ mô tả phần cứng (Hardware Description Language - HDL). Nó mô phỏng khả năng thực hiện chức năng và mô phỏng thời gian cho các thiết kế VHDL và Verilog. Chức năng của Test Bench Waveform Editor trong ISE...

  pdf30p vsphong 06-11-2010 772 193   Download

 • Tính sắt từ biểu hiện khi một tập hợp các spin nguyên tử sắp xếp sao cho các mô-men từ của chúng đều có cùng hướng, do đó tạo nên mô-men tổng hợp có độ lớn đáng kể. Cách biểu diễn lí thuyết đơn giản nhất cho hiện tượng sắt từ được gọi là mô hình Ising. Mô hình được Wilhelm Lenz phát minh năm 1920: nó được đặt theo Ernst Ising, học trò của Lenz, người đã chọn mô hình này làm chủ đề luận án tiến sĩ năm 1925...

  pdf8p lamtv55 04-06-2013 78 12   Download

 • Luận văn phát triển lý thuyết trên khảo sát quá trình từ hóa của vật liệu sắt từ dưới tác dụng của trường ngoài khác nhau và cho các hệ thực (hệ hai chiều, hệ ba chiều) mất trật tự và so sánh kết quả giữa lý thuyết với thực nghiệm. Các tính toán được thực hiện trong gần đúng phương pháp trường trung bình dựa trên đẳng thức Callen và khảo sát kết quả dựa trên phương pháp Monte Carlo là phương pháp tính toán lý thuyết kết hợp với mô phỏng.

  pdf62p change15 08-07-2016 55 5   Download

 • Giáo trình Thực hành thiết kế logic số: Phụ lục gồm các nội dung về thực hành mô phỏng VHDL trên ModelSim, hướng dẫn thực hành FPGA bằng Xilin ISE và Kit SPARTAN 3E, thực hành tổng hợp trên thư viện cell chuẩn.

  pdf70p thanglxkmhd 07-05-2014 185 49   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô phỏng ise
p_strCode=mophongise

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2