Môi trường pháp lý

Xem 1-20 trên 6759 kết quả Môi trường pháp lý
 • Môi trường pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ; Thực trạng môi trường pháp lý của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay. Giải pháp hoanà thiện môi trường pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng yêu cầu Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới.

  pdf101p one_12 03-01-2014 116 36   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'môi trường pháp lý cho hoạt động bảo hiểm', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p ctrl_12 06-07-2013 75 21   Download

 •  Tập bài giảng Môi trường pháp lý trong xây dựng - GS.TS Ngô Thị Thanh Vân có cấu trúc gồm 4 chương trình bày các nội dung: Tổng quan về môi trường pháp lý trong xây dựng, các luật liên qua đến hoạt động xây dựng, khái niệm chung về hợp đồng dân sự, hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tập bài giảng này.

   

   

  pdf174p tsmstc_001 14-05-2015 42 17   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Môi trường pháp lý và hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm phát triển hoạt động vận tải đa phương thức tại Việt Nam nhằm giới thiệu chung về hoạt động vận tải đa phương thức tại Việt Nam. Những vấn đề còn tồn tại trong môi trường pháp lý của hoạt động vận tải đa phương thức tại Việt Nam. Một số giải pháp hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm phát triển hoạt động vận tải đa phương thức tại Việt Nam.

  pdf93p violet_12 23-05-2014 53 9   Download

 • Bài giảng Môi trường pháp lý của đào tạo nghề nhằm khái quát chung về QLNN về DN, các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý doanh nghiệp, tác động của môi trường pháp lý đến dạy nghề, một số vấn đề cần sửa đổi và bổ sung luật doanh nghiệp.

  pdf41p minhminh_4 20-12-2014 27 9   Download

 • Bài giảng Môi trường pháp lý trong xây dựng trình bày các nội dung: Tổng quan về môi trường pháp lý trong xây dựng, các luật liên quan đến hoạt động xây dựng, khái niệm chung về hợp đồng dân sự, hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf174p thangnamvoiva25 20-10-2016 11 5   Download

 • Môi trường pháp lý là nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng tới vấn đề quản trị doanh nghiệp. Qua hơn 20 năm đổi mới, do đòi hỏi của thực tiễn khách quan và sức ép khi gia nhập WTO, môi trường pháp lý của nước ta đã có những tiến bộ đáng kể. Đó là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, bàn về tác động của môi trường pháp lý tới vấn đề quản trị doanh nghiệp, có thể khẳng định rằng, hiện nay môi trường pháp lý của nước ta chưa tạo ra...

  pdf4p bibocumi21 17-12-2012 104 27   Download

 • Bản chất của pháp luật. Không thể tìm được một định nghĩa đơn lẻ nào về luật pháp mà có thể bao hàm hết được các khía cạnh cũng như tính chất hay thay đổi của nó.

  doc53p vandoan26 14-01-2010 323 112   Download

 • Hợp đồng bảo hiểm có một số tính chất chung trong khuôn khổ những quy định của luật pháp về hợp đồng dân sự, ngoài ra, nó còn có một số tính chất riêng biệt gắn liền với đặc trưng kinh tế - kỹ thuật ngành bảo hiểm. Cụ thể như sau:

  ppt11p trada85 20-01-2013 150 30   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thiết kế giáo án điện tử chương “Dòng điện trong các môi trường” Vật lý 11 THPT ban Cơ bản nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh được thực hiện nhằm đưa ra phương pháp thiết kế giáo án điện tử cho chương học lôi cuốn học sinh tham gia vào tiến trình tìm tòi, giải quyết vấn đề trong quá trình chiếm lĩnh tri thức góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

  pdf201p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 42 20   Download

 • Tiểu luận: Môi trường pháp lý về tự vệ thương mại tại Việt Nam trình bày cơ sở lý thuyết và pháp lý về tự vệ thương mại. Nguyên tắc áp dụng biện pháp lý tự vệ thương mại của WTO. Thực trạng pháp lý tự vệ thương mại của Việt Nam hiện nay.

  pdf22p blue_12 09-05-2014 64 19   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Năng lực quản lý môi trường: Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam sau đây để nắm bắt được những nội dung về tồn tại trong quản lý môi trường, giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức quản lý môi trường.

  pdf3p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 14 1   Download

 • Nội dung bài giảng chương 1: Môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh

  ppt25p hoapham7676 05-07-2010 546 262   Download

 • Quản lý Môi trường I. Quản lý môi trường và vai trò của Nhà nước trong quản lý môi trường. 1.Khái niệm quản lý môi trường. “Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách Kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế - xã hội quốc gia”. Với nội dung trên quản lý môi trường cần phải hướng tới những mục tiêu cơ bản sau đây: ...

  pdf79p xuongrong_battien 25-10-2011 339 164   Download

 • Đồ án Công nghệ môi trường: Xử lý nước cấp trình bày tổng quan về nước cấp và các biện pháp xử lý nước mặt, lựa chọn dây chuyền công nghệ. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ môi trường.

  doc59p hongmai1604 17-05-2014 459 159   Download

 • Bài giảng Quản lý rủi ro môi trường trình bày các nội dung chính: tổng quan về rủi ro môi trường, các nguyên tắc chung trong quản lý rủi ro, vai trò của quản lý rủi ro, hệ thống thiết lập các nhu cầu quản lý rủi ro, giải pháp giảm thiểu rủi ro, phương pháp giảm thiểu sự cố,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

  pdf33p mnhat91 14-04-2014 215 76   Download

 • Đề tài: Thực trạng pháp luật về phá sản và việc hoàn thiện môi trường pháp luật kinh doanh tại Việt Nam nhằm mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là nhằm làm rõ thực trạng giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản trong thời gian qua, phát hiện những tồn tại, hạn chế của Luật Phá sản năm 2004, các văn bản pháp luật có liên quan cũng như các yếu tố khác làm ảnh hưởng đến việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản; từ đó, đề tài cũng đưa ra n...

  pdf98p sms_12 09-05-2014 94 39   Download

 • Những khái niệm cơ bản về quản lý môi trường. - Quản lý MT là bằng mọi biện pháp thích hợp tác động và điều chỉnh các hoạt động của con người nhằm làm hài hòa mối quan hệ giữa phát triển và môi trường, sao cho vừa thỏa mãn nhu cầu của con người, vừa bảo đảm được chất lượng của môi trường và không quá khả năng chịu đựng của hành tinh chúng ta.

  ppt33p la_la123 04-04-2013 119 28   Download

 • Bài giảng Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2013: Một số quy định về bảo vệ môi trường bao gồm những nội dung về thủ tục môi trường; quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; quan trắc môi trường, giám sát môi trường; phí bảo vệ môi trường đối với chất thải.

  ppt76p cocacola_07 11-11-2015 51 18   Download

 • Bài thuyết trình: Môi trường đầu tư quốc tế trình bày khái quát môi trường đầu tư quốc tế, môi trường đầu tư, môi trường đầu tư quốc tế ở quốc gia chủ đầu tư, môi trường đầu tư quốc tế.

  ppt46p phuongnhitran318 23-05-2014 70 17   Download

Đồng bộ tài khoản