intTypePromotion=3

Môi trường sharepoint

Xem 1-20 trên 21 kết quả Môi trường sharepoint
 • Microsoft Windows Sharepoint Services (WSS) 3.0 và Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS) 2007 được thiết kế để tập trung các thông tin và giúp các thành viên trong các nhóm có thể cộng tác với nhau một cách hiệu quả. Người dùng có thể truy cập vào tất cả thông tin nằm trong các tài khoản cá nhân riêng lẻ nếu được cho phép từ website Sharepoint. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những một số vấn đề cơ bản để sử dụng Kerberos trong môi trường Sharepoint.

  pdf3p bibocumi27 14-01-2013 45 12   Download

 • Cấp Permissions Cho phép truy cập người dùng có thể đạt được trong ba cách: Bạn có thể cấp quyền truy cập cho các nhóm bảo mật SharePoint, để nguyên các nhóm, hoặc trực tiếp đến người dùng. May mắn thay, các thủ tục tương tự được sử dụng cho mỗi tuỳ chọn. Như đã nói, bạn phải cấp quyền truy cập đến đối tượng securable cụ thể. Đối với nhiều môi trường, người dùng sẽ có quyền truy cập khác nhau cho các trang web khác nhau trong các môi trường SharePoint...

  pdf7p yukogaru5 27-09-2010 64 11   Download

 • SharePoint 2010 là một sản phẩm rất lớn, và nó không chỉ tập trung đến người dùng trong những chủ đề tương tự. Do đó, tài liệu này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết về ứng dụng Sharepoint cho người dùng. Môi trường học tập cần thiết trong khóa học của bạn: Sách bài tập dành cho sinh viên sẽ hỗ trợ bạn .

  pdf353p duyanhphamkiller 03-10-2010 260 119   Download

 • Các yêu cầu cho SharePoint có thể đơn giản như sau: Việc cài đặt một môi trường 2010 SharePoint, có thể được truy cập thông qua mạng Internet của một nhân viên công ty. Theo tuyên bố này, thiết kế cơ bản cung cấp một SharePoint 2010 extranet. Để hoàn thành việc thiết kế và phát triển, bạn phải xem lại tính năng bảo mật của SharePoint 2010, và bạn cần lời khuyên từ các nhóm bảo mật thông tin trong tổ chức liên quan đến chính sách truy cập Internet. ...

  pdf0p yukogaru12 30-11-2010 80 19   Download

 • SharePoint Quản trị Phần này cung cấp một cái nhìn tổng quan cao cấp của SharePoint quản trị. Chúng tôi lần đầu tiên xác định quản trị và sau đó làm việc thông qua một số phương pháp khác nhau để xây dựng đội ngũ của bạn. Cuối cùng, chúng tôi sẽ xem xét từng lĩnh vực chính trong SharePoint và mô tả các loại khác nhau của chính sách đó phải được phát triển để hỗ trợ môi trường của bạn....

  pdf8p yukogaru5 27-09-2010 59 14   Download

 • Thực hiện nâng cấp In-Place Thực hiện nâng cấp tại chỗ khá đau sau khi bạn đã kiểm tra môi trường của bạn và xác minh rằng nó có thể được nâng cấp. Bạn bắt đầu nó giống như bạn sẽ cài đặt thông thường. Trước tiên, chạy trình cài đặt điều kiện tiên quyết để có được tất cả các phần mềm cài đặt điều kiện tiên quyết. Sau đó bắt đầu cài đặt SharePoint 2010.

  pdf110p yukogaru5 27-09-2010 68 13   Download

 • Multi-Tenancy trong SharePoint 2010 Không có cuộc trò chuyện về các ứng dụng dịch vụ sẽ được hoàn thành mà không đào vào khả năng multitenant đã được xây dựng trong SharePoint 2010. Trong tình trạng bình thường, các cuộc thảo luận đa người thuê nhà thường gắn liền với tổ chức môi trường mà một trang trại SharePoint là cung cấp dịch vụ cho bất kỳ số lượng các công ty khác nhau.

  pdf7p yukogaru5 27-09-2010 55 12   Download

 • Giải pháp Giải pháp là gì khác hơn là một tập tin cab đúng định dạng. Mà có một phần mở rộng. Wsp, và họ là những cách được đề nghị để triển khai tính năng và chức năng bất kỳ khác để SharePoint. Mặc dù chúng khác nhau bằng nhiều cách, bạn có thể nghĩ ra một file. Wsp trong SharePoint như đang được rất nhiều giống như một tập tin msi cho Windows.. Cả hai có hướng dẫn để triển khai các nội dung trong các môi trường tương ứng....

  pdf11p yukogaru5 27-09-2010 61 11   Download

 • thẻ và ghi chú Giao diện cho các tương tác xã hội và phản hồi về nội dung là phổ biến trong suốt SharePoint 2010. Người dùng được khuyến khích thẻ ghi ở khắp mọi nơi trong môi trường, mà làm cho kinh nghiệm của họ tương tác nhiều hơn và hợp tác. Phần này giải thích các tính năng gắn thẻ và giao diện ghi chú, bao gồm các bước để gắn thẻ và ghi chú

  pdf10p yukogaru5 27-09-2010 40 7   Download

 • Everything.Cannot.Be.Learned Chapter.13 Hãy nhớ khi bạn bắt đầu sử dụng SharePoint cho lần đầu tiên? Những gì thu ưa thích của bạn? Các phần mềm thành phần? Môi trường kết nối (ví dụ, Active Directory hay Exchange)? Các báo cáo và kinh doanh thông minh nền tảng như PerformancePoint Server?

  pdf0p yukogaru12 30-11-2010 56 7   Download

 • Tìm hiểu về những cách khác nhau để phát triển cho SharePoint Tìm hiểu các công cụ phát triển tiểu học và môi trường SharePoint 2010 Sử dụng Visual Studio 2010, SharePoint Designer 2010 và Expression Blend, khi phát triển cho SharePoint

  pdf50p myngoc3 16-09-2011 52 7   Download

 • Cho dù các quản trị viên sử dụng các công cụ của bên thứ ba hoặc tạo của riêng họ, việc sử dụng các loại công cụ phải là hợp lý, và các công cụ phải được kiểm tra chặt chẽ trong môi trường thử nghiệm của bạn trước khi chúng được áp dụng cho môi trường sản xuất của bạn bằng cách sử dụng quy trình quản lý cấu hình.

  pdf0p yukogaru12 30-11-2010 44 4   Download

 • Bài viết dưới đây nêu lên tính năng chính mà các doanh nghiệp có thể khai thác khi xây dựng cổng thông tin và phát triển môi trường làm việc cộng tác trong tổ chức của mình.

  pdf5p uocvong07 14-10-2015 25 3   Download

 • SharePoint là hệ thống quản lý tài liệu của Microsoft và đã được sử dụng dưới tên của các sản phẩm khác nhau trong hơn 5 năm qua. Dù chúng tồn tại lâu như vậy nhưng nhiều người vẫn không biết đến sự tồn tại của chúng và càng ít người hiểu làm thế nào mà công nghệ này có thể đơn giản hóa môi trường mạng để sử dụng.

  pdf12p augi15 07-02-2012 91 43   Download

 • Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam Hình 122: quá trình Publish InfoPath lên Sharepoint Hình 123: nhập username và password của người có đủ quyền Publish thông tin. Bảng thông báo quá trình Publish hoàn tất và có thể sử dụng trên Sharepoint thông qua giao diện Web. 113 Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam Hình 124: Bảng thông báo Publish thông tin đã hoàn tất trên Sharepoint. Giao diện làm việc trên Sharepoint khi Pulish biểu mẫu thành công.

  pdf10p yukogaru7 30-09-2010 82 28   Download

 • SharePoint khái niệm và hoạt động Giới thiệu: SharePoint là hệ thống quản lý tài liệu của Microsoft và đã được sử dụng dưới tên của các sản phẩm khác nhau trong hơn 5 năm qua. Dù chúng tồn tại lâu như vậy nhưng nhiều người vẫn không biết đến sự tồn tại của chúng và càng ít người hiểu làm thế nào mà công nghệ này có thể đơn giản hóa môi trường mạng để sử dụng.

  pdf12p kemoc9 15-07-2011 88 16   Download

 • Ở giai đoạn này trong cuốn sách, bạn đã được giới thiệu những gì SharePoint. Bạn đã học được làm thế nào để thiết lập một môi trường phát triển (hoặc ảo hóa hoặc kim loại), và bạn đã đọc về một số các tính năng phát triển trong SharePoint 2010. Từ đây trên ra ngoài, bạn sẽ trở nên thực tế hơn trong tương tác của bạn với cuốn sách này, và bạn sẽ bắt đầu viết các ứng dụng cho SharePoint 2010. ...

  pdf50p myngoc3 16-09-2011 36 10   Download

 • Tổng quan nền tảng các công cụ và ứng dụng gồm có hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server và nền tảng business intelligence, môi trường phát triển tích hợp Visual Studio và các sản phẩm quản lý website như Content Management Server; SharePoint Portal Server, Commerce Server và công cụ thiết kế FrontPage. Nó cũng có cả BizTalk Server và các sản phẩm tích hợp ứng dụng máy chủ Host Intergration Server.

  doc5p soncunglin 22-05-2009 1065 345   Download

 • .Visual Studio 2010 SP1 tăng cường hỗ trợ các nhà phát triển Microsoft ra mắt trình trợ giúp tại chỗ (local help viewer) cho Visual Studio 2010, tích hợp Project Server với Team Foundation Server giúp các nhóm phát triển làm việc hiệu quả hơn. Microsoft đã tung ra phiên bản cuối cùng của môi trường phát triển tích hợp (IDE) Visual Studio 2010 (VS2010) Service Pack 1 (SP1), cung cấp các khả năng như trợ giúp tốt hơn, IntelliTrace cho hệ thống 64-bit và SharePoint. ...

  pdf7p badaovl 18-05-2013 92 22   Download

 • Microsoft thông báo đem bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến Office 365 lên thêm 38 thị trường mới, trong đó có Việt Nam. Theo Neowin, Office 365 là bộ ứng dụng văn phòng chạy trên nền tảng web bao gồm các ứng dụng phổ biến:Word, Excel, SharePoint, Outlook... cho phép người dùng xem, chỉnh sửa các tài liệu trên nhiều loại thiết bị có kết nối Internet.

  pdf3p tokpokimm 24-07-2013 33 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Môi trường sharepoint
p_strCode=moitruongsharepoint

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản