Mua các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp khác

Xem 1-3 trên 3 kết quả Mua các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp khác
  • Phương pháp hạch toán hoạt động mua các khoản nợ phải thu của đơn vị khác. Giao dịch mua nợ phải thu là việc mua các khoản nợ phải thu của các đơn vị khác dựa trên sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán

    pdf4p angola 26-04-2009 415 102   Download

  • Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động làm chức năng vật ngang giá chung trong các mối quan hệ, mua bán trao đổi. Là một bộ phận của vốn lưu động nhưng có tính lưu động nhất, dễ chuyển đổi thành tài sản khác nhất. Sự luận chuyển của nó liên quan đến hầu hết các giai đoạn sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp.

    doc33p hoangha144 21-02-2010 2492 1147   Download

  • trong đó, bao gồm cả đường sắt, phải được tất cả các quyền và các chức danh của mình trên các tài sản ở nước ngoài của mình. "đầu hàng mà không thanh toán, trong khi, mặt khác, chính phủ Đức vẫn còn chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản nợ mà có thể đã được phát sinh cho việc mua hoặc xây dựng tài sản này, hoặc cho sự phát triển của các thuộc địa nói chung (8 *) phân biệt từ

    pdf0p banhbeo7 15-11-2011 25 1   Download

Đồng bộ tài khoản