intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nền kinh tế Việt Nam

Xem 1-20 trên 10548 kết quả Nền kinh tế Việt Nam
 • Giáo trình "Quản lý và quy hoạch đất đai" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học; tổng quan về đất đai trong nền kinh tế; lý luận chung quản lý nhà nước về đất đai; quản lý nhà nước về đất đai ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf168p khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao khả năng ứng dụng kế toán xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam" nâng cao khả năng ứng dụng kế toán xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện với phương pháp định tính thông qua việc tìm hiểu thực trạng ứng dụng kế toán xanh của một số doanh nghiệp trong giai đoạn gần nhất. Dựa vào kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số giải pháp được gợi ý để nâng cao khả năng ứng dụng kế toán xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf8p tonhiemm 07-06-2024 3 0   Download

 • Bài viết "Ứng dụng kế toán xanh trong các doanh nghiệp ở Việt Nam" đề cập một số vấn đề liên quan kế toán xanh, thuận lợi và khó khăn khi áp dụng kế toán xanh và đề xuất các giải pháp để khuyến khích thúc đẩy việc áp dụng kế toán xanh trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Ứng dụng kế toán xanh gắn với phát triển bền vững tại Việt Nam" đề cập đến những lợi ích và những khó khăn của việc ứng dụng kế toán xanh đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm đẩy nhanh việc phát triển và ứng dụng kế toán xanh tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Cây Sưa là một trong những loài cây gỗ quý, có giá trị kinh tế cao nên những năm gần đây được gây trồng khá phổ biến. Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiện trạng nguồn hạt giống, kỹ thuật gieo ươm, gây trồng cây Sưa trong vườn hộ và rừng trồng ở 16 tỉnh phía Bắc và kỹ thuật tạo lõi.

  pdf14p viamancio 04-06-2024 2 0   Download

 • Phần 2 cuốn sách Nho giáo - Đạo học trên đất kinh kỳ (Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội) gồm có các chương sau: chương V: các tiến sĩ Nho học còn lưu danh trên đất Kinh kỳ; chương VI: Đạo học Việt Nam trước những cú huých của lịch sử; chương VII: đào tạo sau đại học trước những thách thức của nền kinh tế thị trường; chương VIII: Đạo học Việt Nam - truyền thống, quê hương - dòng họ ‘một đi có trở lại?. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf246p zizaybay1102 03-06-2024 0 0   Download

 • Cuốn sách tham khảo "Vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C.Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay"của tập thể các tác giả, do PGS. TS. Phạm Quốc Trung - PGS. TS. Phạm Thị Túy (Đồng chủ biên) được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về quy luật lưu thông tiền tệ của C. Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Sách gồm có 2 chương, chương 1 sau đây sẽ trình bày về việc vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C. Mác vào điều tiết nền kinh tế thị trường trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới.

  pdf139p zizaybay1102 03-06-2024 1 0   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C.Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay" bao gồm các nội dung của chương 2, vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C. Mác để nhận diện, phân tích khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay. Trong chương này sẽ nhấn mạnh quy luật lưu thông tiền tệ là cần thiết và cấp bách cả về lý luận và vận dụng thực tiễn trong điều kiện kinh tế Việt Nam đang chịu những tác động nhất định từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay.

  pdf112p zizaybay1102 03-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Phát triển digital marketing tại Việt Nam" nhằm mục đích nghiên cứu thực trạng cũng như phân tích những khó khăn và thách thức mà lĩnh vực này đang phải đối mặt. Dựa trên phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh và nghiên cứu tài liệu từ một số tài liệu liên quan, bài viết đã thu thập và phân tích số liệu, đánh giá thực trạng để phân tích, dự đoán việc ứng dụng những lợi thế cũng như nhận thức được tầm quan trọng của Digital Marketing.

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 1 1   Download

 • Bài viết "Thực trạng hành vi tương tác của Gen Z đối với quảng cáo video ngắn của các thương hiệu thời trang nội địa trên nền tảng Tiktok ở Việt Nam" nhằm đưa ra các thực trạng và phân tích hành vi tương tác của Gen Z đối với quảng cáo dạng video ngắn của thương hiệu thời trang nội địa trên nền tảng TikTok. Dựa vào những dữ liệu thứ cấp có sẵn, bài báo góp phần đưa ra các giải pháp để tối ưu, nâng cao hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo bằng video ngắn trên các nền tảng mạng xã hội.

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Thách thức của doanh nghiệp khi kinh doanh trong bối cảnh phát triển kinh tế số - Góc nhìn từ nền kinh tế mới nổi" thảo luận chủ yếu về tình hình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của các nước phát triển, lấy làm cơ sở để thu hẹp góc nhìn về phía doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất những kiến nghị thực thi phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 1 1   Download

 • Bài viết Hàm ý chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam trình bày các nội dung: Nền kinh tế tuần hoàn và những tác động đến phát triển kinh tế; Vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; Hàm ý chính sách cho Việt Nam.

  pdf4p viamancio 04-06-2024 0 0   Download

 • Thị trường bất động sản là một trong những thị trường có vị trí và vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, có quan hệ trực tiếp với các thị trường tài chính tiền tệ, thị trường xây dựng, thị trường vật liệu xây dựng, thị trường lao động. Bài viết làm rõ các vấn đề của thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay và tác động của thị trường này đến ổn định kinh tế vĩ mô.

  pdf3p viamancio 04-06-2024 1 1   Download

 • Bài viết Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày các nội dung: Các hoạt động hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; Các nhóm giải pháp hành động tăng trưởng xanh trong lĩnh vực chứng khoán.

  pdf3p viamancio 04-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết Lành mạnh hóa thị trường tài chính, khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế trình bày các nội dung: Trình độ phát triển thị trường tài chính Việt Nam tiếp tục cải thiện; Quy mô tài sản của các định chế tài chính ngày càng mở rộng; Một số "điểm nghẽn" trên thị trường tài chính.

  pdf5p viamancio 04-06-2024 1 1   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung: Tri thức dân gian từ những câu nói nôm na nên thơ đến tục ngữ với tư cách một thể loại của văn học dân gian; Tri thức dân gian từ lý luận đến thực tiễn trong đời sống kinh tế - xã hội trước nay ở các vùng miền núi và dân tộc thiểu số.

  pdf9p viamancio 04-06-2024 1 0   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu hướng tất yếu và mang lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam. Nghiên cứu này đánh giá các yếu tố khách quan ảnh hưởng tới khả năng tham gia thương mại quốc tế của DNNVV trong nhóm ngành dệt, sản xuất trang phục và điện tử.

  pdf10p viamancio 04-06-2024 2 1   Download

 • Luật Kế toán năm 2015 và các văn bản hướng dẫn đã tạo cơ sở pháp lý khá toàn diện về lĩnh vực kế toán để thực hiện vai trò là công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu và chức năng tạo lập hệ thống thông tin về kinh tế, tài chính phục vụ cho việc quản lý, điều hành và đưa ra quyết định kinh tế của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức khác trong nền kinh tế. Bài viết này phân tích các nội dung cần nghiên cứu sửa đổi và đề xuất hoàn thiện Luật Kế toán năm 2015.

  pdf3p viamancio 04-06-2024 13 2   Download

 • Hệ thống tiêu chuẩn về xây dựng của Việt Nam đang được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và các hoạt động trong xây dựng trong xu hướng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với thế giới. Nghiên cứu này tập trung vào tổng hợp các vấn đề và phân tích một số điểm còn chưa rõ ràng, có mâu thuẫn trong tính toán thiết kế nền và móng trong các tiêu chuẩn Việt Nam và thế giới.

  pdf5p viamancio 04-06-2024 4 4   Download

 • Logistics ở Việt Nam đang có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành một ngành dịch vụ có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, hỗ trợ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của đất nước ngày càng phát triển. Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi đáp về logistics" tiếp tục trình bày các nội dung về logistics tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf60p vibloomberg 29-05-2024 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2