NET Framework

Xem 1-20 trên 986 kết quả NET Framework
 • The Microsoft .NET Framework introduces many new concepts, technologies, and terms. My goal in this chapter is to give you an overview of how the .NET Framework is architected, introduce you to some of the new technologies the framework includes, and define many of the terms you’ll be seeing when you start using it. I’ll also take you through the process of building your source code into an application or a set of redistributable components (types) and then explain how these components execute....

  pdf1p doxuan 03-08-2009 612 311   Download

 • Bộ giáo trình này được biên soạn dựa trên những tài liệu mới nhất về .NET framework 3.5 nhằm cung cấp cho sinh viên công nghệ thông tin những kiến thức cơ bản nhất về .NET framework. Nội dung bao gồm kiến trúc .NET framework, sự phát triển của .NET framework qua các phiên bản, kiến trúc phiên bản 3.5, các nội dung cơ bản trong phiên bản 3.5...

  doc62p ngaotjeu 18-04-2011 388 157   Download

 • Windows Form Microsoft .NET Framework chứa một tập phong phú các lớp dùng để tạo các ứng dụng dựa-trên-Windows truyền thống trong không gian tên System.Windows. Forms.

  pdf6p dauhutuongot 22-07-2010 231 120   Download

 • This training kit is designed for developers who plan to take the Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Exam 70-502, as well as for developers who need to know how to develop Microsoft Windows Presentation Foundation (WPF)–based applications using Microsoft .NET Framework 3.5. We assume that before using this training kit, you already have a working knowledge of Windows, Microsoft Visual Basic or C# (or both), and Extensible Application Markup Language (XAML).

  pdf553p chemchethet 12-05-2010 223 101   Download

 • Lập trình Mạng Microsoft .NET Framework bao gồm một tập các lớp dùng để lập trình mạng thuộc hai không gian tên: System.Net và System.Net.Sockets

  pdf7p dauhutuongot 22-07-2010 204 99   Download

 • Bài 1 Microsoft .NET Framework Cài đặt Visual Studio.NET Beta 2 Visual Studio.NET nằm trong 3 CDs, gồm có 4 files: • • • • EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe Chạy EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe để Unzip nó vào một folder trong một harddisk (eg: E:\CD\WINCUP) . Lần lượt chạy EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe, EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe và EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe để Unzip chúng vào chung một folder trong một harddisk (eg: E:\CD ).

  pdf17p nuoiheocuoivo 04-05-2010 207 80   Download

 • Microsoft .NET Framework hỗ trợ hai mô hình lập trình phân tán cấp cao là Remoting và dịch vụ Web XML. Mặc dù cả hai công nghệ này có nhiều điểm tương đồng

  pdf8p dauhutuongot 22-07-2010 143 78   Download

 • Cơ sở dữ liệu Trong Microsoft .NET Framework, việc truy xuất đến các loại data-source (nguồn dữ liệu) được cho phép thông qua một nhóm các lớp có tên là Microsoft ADO.NET.

  pdf8p dauhutuongot 22-07-2010 182 77   Download

 • Slide bài giảng lập trình C# - Thầy Phương - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên. Bài giảng tuần 1A: .NET Framework

  ppt31p vantinh12a8 25-10-2010 160 73   Download

 • Tham khảo sách 'programming the microsoft® .net framework with visual basic® .net (prerelease)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf560p maiphuong 11-08-2009 114 45   Download

 • A condensed introduction to the Microsoft .NET Framework, this book aims to help programmers make the transition from traditional Windows programming into the world of .NET programming. The Microsoft .NET Framework includes the Common Language Runtime (CLR) and a set of base classes that radically simplify the development of large-scale applications and services. This book examines the CLR in detail, so that you can put its new features to good use. The book also illustrates how language integration really works and guides you through component and enterprise development using the .

  pdf226p mylinh 12-08-2009 165 33   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Lập trình mạng trong NET FRAMEWORK - Chương 2 Lập trình mạng trong NET FRAMEWORk dành cho sinh viên khoa công nghệ thông tin

  pdf46p xuongrong_battien 18-10-2011 79 27   Download

 • A condensed introduction to the Microsoft .NET Framework, this book aims to help programmers make the transition from traditional Windows programming into the world of .NET programming. The Microsoft .NET Framework includes the Common Language Runtime (CLR) and a set of base classes that radically simplify the development of large-scale applications and services. This book examines the CLR in detail, so that you can put its new features to good use. The book also illustrates how language integration really works and guides you through component and enterprise development using the .

  pdf257p vinhnghi 17-08-2009 116 22   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Lập trình mạng trong NET FRAMEWORK - Chương 1 Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính dành cho sinh viên khoa công nghệ thông tin

  pdf8p xuongrong_battien 18-10-2011 67 20   Download

 • Giảm béo cho .Net Framework 3.5 Cuối tháng 12 vừa rồi (chính xác là ngày 17/12/2007), hãng Microsoft đã phát hành phiên bản mới nhất của .Net Framework (.NF) với hàng loạt các tính năng bổ sung (tất nhiên là bao gồm cả việc sửa những lỗi (các bản vá)

  pdf6p daisuphu 28-07-2010 112 18   Download

 • With LINQ, you can query data from a variety of sources — including databases, objects, and XML files — directly from Microsoft Visual Basic® or C#. Guided by data-access experts who’ve worked in depth with LINQ and the Microsoft development teams, you’ll learn how .NET Framework 4 implements LINQ, and how to exploit it. Clear examples show you how to deliver your own data-access solutions faster and with leaner code. Discover how to: Use LINQ to query databases, object collections, arrays, XML, Microsoft Excel® files, and other sources...

  pdf705p stingdau_123 26-01-2013 50 18   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 2.8 Mapping .NET Data Provider Data Types to .NET Framework Data Types Problem You want to convert between .NET provider data types and .NET Framework data types. Solution You need to understand the .NET Framework data types; their mappings to SQL Server, OLE DB, ODBC

  pdf7p luvpro 04-08-2010 130 17   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Lập trình mạng trong NET FRAMEWORK - Chương 3 Xây dựng ứng dụng mạng dành cho sinh viên khoa công nghệ thông tin

  pdf39p xuongrong_battien 18-10-2011 65 16   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Lập trình mạng trong NET FRAMEWORK - Chương 3 Xây dựng ứng dụng nhiều lớp dành cho sinh viên khoa công nghệ thông tin

  pdf24p xuongrong_battien 18-10-2011 72 15   Download

 • You might be tempted to yell something like this when you discover that Microsoft has implemented some, but not all, of the Win32 API in the .NET Framework. In some cases, you might find that Microsoft mislaid the feature in an out−of−the−way spot, but more often than not, the feature is simply missing. It’s not documented anywhere and Microsoft doesn’t give you even one clue as to where the feature might have gone. A visit to the newsgroups will often yield a pathetic claim that the missing feature will appear in the next version of the .

  pdf437p tailieuvip13 25-07-2012 67 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản