Ngân sách Việt Nam

Xem 1-20 trên 2577 kết quả Ngân sách Việt Nam
 • Tiểu luận: Thâm hụt ngân sách Việt Nam: Thực trạng, Nguyên nhân và Giải pháp trình bày về lý thuyết ngân sách và thâm hụt ngân sách, nghiên cứu những vấn đề chung nhất về ngân sách nhà nước, thực trạng và nguyên nhân thâm hụt ngân sách của Việt Nam qua các năm, biện pháp mà chính phủ Việt Nam sử dụng để bù đắp thâm hụt ngân sách.

  pdf35p orange_12 04-06-2014 816 240   Download

 • NSNN là toàn bộ các khoản thu chi của nhà nước trong dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong 1 năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước. Một số thuật ngữ: Năm ngân sách: là năm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước. Chu trình ngân sách: là 1 giai đoạn bao gồm 3 khâu cơ bản : lập dự toán→ thực hiện ngân sách → quyết toán ngân sách....

  doc12p cuongshin 25-11-2010 1513 520   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập "thực trạng bội chi ngân sách việt nam năm 2010"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc25p meomaydoremon 06-04-2011 584 295   Download

 • Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện đại, vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế - xã hội của nhà nước được đề cao hơn bao giờ hết. Để đảm trách vai trò này, nhà nước phải nắm bắt các công cụ tài chính - tiền tệ, trong đó cân đối ngân sách nhà nước được xem là một trong những công cụ sắc bén để nhà nước can thiệp toàn diện vào nến kinh tế.

  doc26p sinhvienngheo_kooll 22-12-2012 303 118   Download

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 1 - Chu trình ngân sách được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về phương pháp soạn lập ngân sách; ví dụ về chu trình ngân sách tại EU; chu trình ngân sách Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài giảng.

  ppt67p cocacola_07 07-11-2015 191 41   Download

 • Những nội dung chính trong bài thảo luận này gồm có: Biến động trên thị trường dầu thô thế giới, ảnh hưởng của giá dầu thô thế giới tới thu ngân sách Việt Nam năm 2016, tổng kết và các đề xuất chính sách. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf17p nhanmotchut_2 06-10-2016 10 1   Download

 • Đề tài Tình hình thanh khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam 2008 - 2012 trình bày về hệ thống ngân hàng Việt Nam, tính thanh khoản trong ngân hàng, rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại, vai trò tính thanh khoản trong ngân hàng thương mại. Một số nguyên nhân làm giảm tính thanh khoản trong ngân hàng thương mại. Các chính sách, qui định và công cụ ngân hàng trung ương đưa ra để kiểm soát tính thanh khoản.

  pdf27p wave_12 08-04-2014 107 34   Download

 • Đề tài: Tín dụng Ngân hàng Việt Nam trình bày một cách tổng quan về tín dụng ngân hàng Việt Nam giúp các bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm, vai trò, chính sách, cũng như thực trạng và rủi ro của nó.

  doc12p boosilly 03-04-2015 66 18   Download

 • Tiểu luận quản trị ngân hàng: Những thay đổi lớn trong khung pháp lý điều chỉnh hoạt động ngành ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2005 - 2009 nhằm phân tích theo trình tự thời gian, chia khoảng thời gian từ 2005 đến 2009 thành nhiều giai đoạn nhỏ, hướng phân tích bắt đầu bằng những đặc điểm lớn của kinh tế - xã hội của từng giai đoạn, các mục tiêu vĩ mô và những chính sách, giải pháp điều hành, điều chỉnh hoạt động của ngành ngân hành đề phù hợp với t...

  pdf15p big_12 09-06-2014 84 17   Download

 • Nội dung chính của đề tài Các hình thức bảo lãnh ngân hàng tại các ngân hàng Việt Nam hiện nay là: khái niệm và lợi ích của bảo lãnh. Hình thức bảo lãnh ngân hàng tại các ngân hàng Việt Nam hiện nay.

  pdf23p wave_12 08-04-2014 67 15   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'ngân sách việt nam sau chiến trạnh và kế hoạch phát triển phù hợp điều kiện đất nước', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf70p ttcao10 29-08-2011 27 9   Download

 • Mục đích của bài viết Giải mã tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay là nhằm đưa ra những kiến nghị nhằm hỗ trợ, thúc đẩy quá trình tái cấu trúc với mong muốn lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, xây dựng một hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 41 7   Download

 • Bài viết Điều tiết lãi suất và tác động của trần lãi suất huy động lên hệ thống ngân hàng Việt Nam tập trung phân tích ảnh hưởng của trần lãi suất huy động lên hệ thống ngân hàng. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf7p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 22 4   Download

 • Bài viết Xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua nêu lên công ty quản lý tài sản - công cụ đắc lực và hiệu quả trong việc xử lý nợ xấu; những khó khăn và vướng mắc trong việc xử lý nợ xấu ở VN; hàm ý chính sách và giải pháp xử lý nợ xấu.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 19 3   Download

 • Bài viết Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam góp phần thực thi có hiệu quả chính sách của Ngân hàng Nhà nước làm rõ tính tất yếu khách quan của HHNH trong thực thi chính sách tiền tệ của NHNNVN, thực tế vai trò của HHNH trong thực thi chín sách tiền tệ của NHNNVN; các kết quả đạt được.

  pdf6p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 26 3   Download

 • Dưới đây là bài viết Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thực trạng năm 2012 và triển vọng năm 2013; bài viết nêu lên chủ trương và chính sách triển khai tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2012; đánh giá tình hình thực hiện; triển vọng và giải pháp thúc đẩy tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.

  pdf6p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 22 2   Download

 • Bài viết Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau 6 năm hội nhập - Những khuyến nghị chính sách và giải pháp nêu lên hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam sau 6 năm hội nhập WTO, kinh nghiệm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng của một số nước, áp dụng cho điều kiện ở VN.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 17 1   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua bao gồm những nội dung về mô hình tăng trưởng kinh tế và vấn đề tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; kết quả thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng VN; khó khăn, thách thức; hàm ý chính sách tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 15 1   Download

 • Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một trong ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 12 năm 2015. AEC sẽ tác động lớn tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam, trong đó có các ngân hàng Việt Nam. Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập AEC và một số hàm ý chính sách.

  pdf11p duaheocuctan 30-03-2018 17 1   Download

 • Bài viết Hình thành chuẩn mực hoàn thiện chính sách hệ thống ngân hàng Việt Nam từ bộ quy tắc thực hành cốt yếu trong TPP trình bày Là Hiệp định thương mại thế hệ mới, Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) được 121 quốc gia thành việc ký kết ngày 4/2/2016 và có hiệu lực thực hiện ngày 4/2/2018,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p lehasiphuong 20-05-2018 16 1   Download

Đồng bộ tài khoản