intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngành Công nghệ dệt may

Xem 1-20 trên 154 kết quả Ngành Công nghệ dệt may
 • Bài viết trình bày sự tác động của công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu lao động của các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam. Trong bối cảnh này, việc đánh giá tác động của công nghệ đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động (CDCCLĐ) hay xu hướng lao động sẽ dịch chuyển như thế nào trong ngành dệt may là một vấn đề cấp thiết cần được nghiên cứu.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 1 0   Download

 • Bài viết phân tích có đối sánh các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh doanh nghiệp may, trường hợp Trung tâm Sản xuất - Dịch vụ, trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội và một số doanh nghiệp trong ngành có quy mô tương đương. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh doanh nghiệp gồm: Tài chính, nhân lực, công nghệ, quản lý điều hành và tài sản trí tuệ.

  pdf11p vihassoplattner 04-01-2022 8 2   Download

 • "Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 4B năm 2021" cung cấp đến các bạn với một số bài viết như Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh hiệp định EVFTA; thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu bảo hiểm: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và đề xuất cho Việt Nam; thực hiện quyền an sinh xã hội về nhập học, bảo lưu và miễn giảm học phí cho người dân thông qua hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp...

  pdf68p trinhthamhodang1219 06-05-2021 18 0   Download

 • Đề cương chi tiết học phần Hóa học là học phần cơ sở trong chương trình đào tạo đại học ngành dệt may. Học phần trang bị cho người học những kiến thức về cơ sở lý thuyết hóa học đại cương vô cơ, kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ, tính chất lý hóa, điều chế các hợp chất mạch hở, mạch vòng; các khái niệm mở đầu về hóa học polyme, các biến đổi hóa học polyme, các phương pháp tổng hợp polyme.

  pdf8p tradaviahe20 17-04-2021 30 3   Download

 • Logic học đại cương là học phần tự chọn của chương trình đào tạo đại học ngành tài chính ngân hàng. Học phần được bố trí giảng dạy trước các học phần chuyên ngành. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Mệnh đề, các phép toán logic; hàm mệnh đề; khái niệm và quan hệ giữa các khái niệm; các công thức, quy tắc suy luận; các phép suy luận, suy diễn; phương pháp chứng minh, bác bỏ và giả thuyết.

  pdf8p tradaviahe20 17-04-2021 48 3   Download

 • Toán giải tích là một học phần của Toán cao cấp, đề cập đến các vấn đề cơ bản về giải tích toán học như hàm nhiều biến, phương trình vi phân, chuỗi số và chuỗi hàm, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt. Đây là môn học giúp sinh viên phát triển tư duy logic, phương pháp suy luận đồng thời trang bị lượng kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ học tốt các môn toán chuyên đề và các môn học chuyên ngành sau này.

  pdf8p tradaviahe20 17-04-2021 23 0   Download

 • Học phần Vật lý đại cương là học phần bắt buộc, thuộc phần kiến thức chung của ngành trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ May. Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng nền để tiếp cận các kiến thức chuyên ngành. Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của vật lý về các phần Cơ, Nhiệt, Điện, Quang và Dao động sóng. Hướng dẫn cho sinh viên nắm vững và hiểu rõ ý nghĩa của các đại lượng vật lý, nắm vững các định lý và các định luật vật lý có thể giải thích các hiện tượng và có khả năng giải quyết các bài toán thực tế cụ thể.

  pdf15p tradaviahe20 17-04-2021 17 0   Download

 • Đại số tuyến tính là một trong những học phần bắt buộc của kiến thức giáo dục đại cương theo khung chương trình đào tạo. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về toán học làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành về sau. Nội dung học phần được chia thành 5 chương với 2 tín chỉ (Chương 1: Ma trận và định thức; Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính; Chương 3: Không gian véc tơ; Chương 4: Ánh xạ tuyến tính; Chương 5: Giá trị riêng, véc tơ riêng và dạng toàn phương).

  pdf10p tradaviahe20 17-04-2021 27 0   Download

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành kế toán và tài chính ngân hàng. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định và kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng quản lý - lãnh đạo nhóm; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng giải quyết mâu thuẫn. Bao gồm các vấn đề cụ thể như: Khái niệm, phân loại, qui trình, nguyên tắc, yêu cầu, công cụ kỹ thuật, phương pháp làm việc.

  pdf11p tradaviahe20 17-04-2021 68 7   Download

 • Học phần thiết bị may công nghiệp là học phần kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ dệt, may. Học phần trang bị các kiến thức cơ bản, cốt lõi của các thiết bị cơ bản trên dây chuyền may. Nội dung bao gồm quá trình tạo thành các mũi may; cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành thiết bị và phương pháp khắc phục một số loại sai hỏng thông thường của các thiết bị cơ bản trên dây chuyền may.

  pdf10p tradaviahe20 17-04-2021 58 5   Download

 • Thiết kế trang phục 1 là học phần kiến thức ngành của chương trình đào tạo ngành công nghệ may. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các dấu hiệu nhân trắc và đặc điểm vóc dáng của cơ thể người Việt Nam. Biết được phương pháp xây dựng hệ thống cỡ số trang phục và xác định lượng cử động phù hợp với trang phục. Trên cơ sở đó trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế các bộ phận của áo, và thiết kế được hoàn chỉnh các sản phẩm quần âu nam, nữ, áo sơ mi nam, nữ, váy cơ bản.

  pdf10p tradaviahe20 17-04-2021 56 5   Download

 • Thiết kế mẫu trong may công nghiệp là học phần kiến thức ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ may. Học phần này trang bị các kiến thức cơ bản về kỹ thuật thiết kế các loại mẫu phục vụ sản xuất các mã hàng trong may công nghiệp.

  pdf8p tradaviahe20 17-04-2021 38 5   Download

 • Học phần Thiết kế trang phục 2 là học phần bắt buộc, thuộc phần kiến thức chung của ngành trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ Dệt, may. Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về cách phân loại đặc điểm hình dáng của áo Jacket, Veston nam và nữ; Phương pháp tính toán kích thước và dựng hình thiết kế các chi tiết của áo Jacket, áo Veston nam và nữ.

  pdf8p tradaviahe20 17-04-2021 41 4   Download

 • Nội dung của học phần gồm những kiến thức cơ bản về hình họa, phương pháp sử dụng các dụng cụ vẽ, quy trình thực hiện bài vẽ hình theo mẫu hiện vật, thực hiện các bài vẽ các hình khối cơ bản, thực hiện các bài vẽ màu sắc cơ bản.

  pdf6p tradaviahe20 17-04-2021 30 3   Download

 • An toàn công nghiệp và môi trường là học phần kiến thức ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ may. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: công tác bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện lao động, kỹ thuật an toàn ,vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ tại các công đoạn sản xuất trong ngành may.

  pdf7p tradaviahe20 17-04-2021 43 3   Download

 • Thiết kế và lắp đặt chuyền may là học phần kiến thức ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ may. Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về công tác tổ chức điều hành các bộ phận sản xuất trong may công nghiệp; phương pháp tính toán các thông số công nghệ của các công đoạn sản xuất chính của ngành may; phương pháp cân đối các yếu tố công nghệ của dây chuyền may khi thay đổi mặt hàng sản xuất.

  pdf8p tradaviahe20 17-04-2021 28 2   Download

 • Văn hoá kinh doanh là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh. Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa kinh doanh, các yếu tố cấu thành nên văn hóa và văn hóa kinh doanh như: triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh, văn hoá doanh nhân và văn hoá trong các hoạt động của doanh nghiệp,cách thức và kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa cho doanh nghiệp.

  pdf13p tradaviahe20 17-04-2021 24 1   Download

 • Học phần vẽ kỹ thuật là học phần kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo đại học khối ngành kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: các tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kỹ thuật, đồ thức, bản vẽ hình chiếu trục đo, bản vẽ chi tiết, những quy ước biểu diễn các chi tiết máy tiêu chuẩn, đọc, hiểu và vẽ tách các chi tiết từ một số bản vẽ lắp thông dụng.

  pdf9p tradaviahe20 17-04-2021 27 1   Download

 • Mỹ thuật trang phục là học phần cơ sở của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ dệt, may. Học phần này cung cấp kiến thức về mỹ thuật trong trang phục: khái niệm trang phục, lịch sử hình thành và phát triển trang phục Thế giới và Việt nam, vai trò và chức năng của trang phục, các yếu tố mỹ thuật trong thiết kế trang phục, các quan hệ tạo hình trong trang phục, phong cách thời trang, đánh giá, phân tích giá trị thẩm mỹ trang phục.

  pdf8p tradaviahe20 17-04-2021 37 1   Download

 • Hệ thống quản lý chất lượng ngành may là học phần kiến thức ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ may. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về: chất lượng sản phẩm, phương pháp đánh giá và tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm, trong sản xuất may công nghiệp.

  pdf9p tradaviahe20 17-04-2021 50 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ngành Công nghệ dệt may
p_strCode=nganhcongnghedetmay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2