intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Thiết kế trang phục 1 - ĐH Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

54
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế trang phục 1 là học phần kiến thức ngành của chương trình đào tạo ngành công nghệ may. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các dấu hiệu nhân trắc và đặc điểm vóc dáng của cơ thể người Việt Nam. Biết được phương pháp xây dựng hệ thống cỡ số trang phục và xác định lượng cử động phù hợp với trang phục. Trên cơ sở đó trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế các bộ phận của áo, và thiết kế được hoàn chỉnh các sản phẩm quần âu nam, nữ, áo sơ mi nam, nữ, váy cơ bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Thiết kế trang phục 1 - ĐH Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KNH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA DỆT MAY- THỜI TRANG BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ MAY ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 1 1. THÔNG TIN CHUNG Tên học phần (tiếng Việt): THIẾT KẾ TRANG PHỤC 1 Tên học phần (tiếng Anh): DESIGNING FOR CLOTHES 1 Mã môn học: M08 Khoa/Bộ môn phụ trách: Dệt may và Thời trang Giảng viên phụ trách chính: Th.S Đỗ Thị Lan. GV tham gia giảng dạy: Email: dtlan@uneti.edu.vn Số tín chỉ: 4(54, 12, 60, 120) Trong đó N: Số tín chỉ; a : Số tiết LT; b: Số tiết TH/TL; a+b/2 = 15xN Số giờ sinh viên tự học :30 x N ( Khoản 3 điều 3, Qui chế 686/ĐHKTKTCN, 10.10.2018 ; ) Số tiết Lý thuyết: 54 Số tiết TH/TL: 12 Số tiết Tự học: 120 Tính chất của học phần: Bắt buộc Học phần tiên quyết: Không Học phần học trước: Không Các yêu cầu của học phần: Sinh viên có tài liệu học tập 2. MÔ TẢ HỌC PHẦN Thiết kế trang phục 1 là học phần kiến thức ngành của chương trình đào tạo ngành công nghệ may. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các dấu hiệu nhân trắc và đặc điểm vóc dáng của cơ thể người Việt Nam. Biết được phương pháp xây dựng hệ thống cỡ số trang phục và xác định lượng cử động phù hợp với trang phục. Trên cơ sở đó trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế các bộ phận của áo, và thiết kế được hoàn chỉnh các sản phẩm quần âu nam, nữ, áo sơ mi nam, nữ, váy cơ bản. 1
  2. 3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC Kiến thức Mô tả được những kiến thức cơ bản về đặc điểm hình thái kích thước cơ thể người; phương pháp đo cơ thể và lượng dư cử động tương ứng với mỗi loại sản phẩm. Trên cơ sở đó sinh viên thiết kế được các bộ phận của áo cũng như thiết kế được hoàn chỉnh các sản phẩm quần âu nam, nữ, áo sơ mi nam, nữ, váy cơ bản. Kỹ năng Thực hiện đo thành thạo các số đo trên cơ thể người và biết vận dụng những dấu hiệu nhân trắc vào thiết kế trang phục. Từ đó thiết kế được hoàn chỉnh các trang phục sơ mi nam, nữ, váy cơ bản trên cơ sở số đo cơ thể phù hợp với các loại sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng. Năng lực tự chủ và trách nhiệm Rèn luyện tác phong làm việc tỉ mỉ, nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ, cẩn thận. 4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN Mã Mô tả CĐR học phần CĐR của CĐR Sau khi học xong môn học này, người học có thể: CTĐT G1 Về kiến thức Mô tả lại được các vị trí nhân trắc, đặc điểm hình dáng cơ thể và 1.2 G1.1.1 phương pháp đo kích thước cơ thể người, hệ thống cỡ số cơ thể người 1.3.1 1.3.4 sử dụng trong sản xuất công nghiệp hàng may mặc. Mô tả được lượng gia giảm trong thiết kế quần áo, phân bổ lượng cử 1.2 G1.1.2 động trong thiết kế, mối quan hệ giữa cơ thể người và trang phục, ảnh 1.3.1 hưởng của vật liệu may đến thiết kế trang phục. 1.3.4 Giải thích được quy trình và phương pháp thiết kế các bộ phận của 1.3.1 G1.2.1 1.3.2 quần âu và áo sơ mi nam nữ. Giải thích được quy trình và phương pháp thiết kế hoàn chỉnh các sản 1.3.1 G1.2.2 1.3.2 phẩm quần âu và áo sơ mi nam nữ, váy cơ bản. G2 Về kỹ năng 2.1.1 G2.1.1 Thực hiện đo kích thước cơ thể nam và nữ. 2.1.1 Thực hiện thiết kế được hoàn chỉnh bộ mẫu của quần, áo sơ mi nam nữ G2.1.2 2.1.2 cơ bản. 2.1.3 G3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm Có trách nhiệm đối với công việc, có tinh thân cầu thị, có tác phong 3.2.1 G3.2.1 làm việc khoa học, thái độ làm việc chuyên nghiệp. 2
  3. 5. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Số Số Tài liệu Tuần Nội dung tiết tiết học tập, thứ LT TH tham khảo Chương 1: Nhân trắc học và khái quát về cơ thể người 1.1. Khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của nhân trắc học 1.2. Ứng dụng nghiên cứu nhân trắc học vào ngành may Việt Nam 1 1.3. Đặc điểm hình thái kích thước cơ thể người 1.3.1. Cấu tạo hệ xương 4 1,2,5 1.3.2. Cấu tạo hệ cơ 1.3.3. Đặc điểm hình thái kích thước cơ thể người theo lứa tuổi, giới tính 1.4. Phân tích vóc dáng cơ thể người Chương 2: Phương pháp đo kích thước cơ thể người 2.1. Giới thiệu dụng cụ và thiết bị đo 2.2. Xác định mốc đo và tư thế đo 2.3. Phương pháp đo cơ thể 2 2.3.1. Giới thiệu phương pháp đo gián tiếp 4 1,2,5 2.3.2. Giới thiệu phương pháp đo trực tiếp 2.3.2. Các kích thước cần đo phục vụ cho thiết kế trang phục 2.2.4. Phương pháp đo 2.4. Kích thước cỡ số tiêu chuẩn của quần áo may sẵn 2.5. Quy trình xây dựng hệ thống cỡ số của quần áo. 2.6. Giới thiệu một số hệ thống cỡ số phổ biến ở Việt Nam 3 Bài tập thực hành phương pháp đo cơ thể người 0 8 1,2,5 Chương 3: Phương pháp thiết kế các bộ phận của trang phục 3.1. Khái niệm về lượng cử động và phương pháp xác định lượng cử động 4 3.2. Phân bố lượng cử động trên các khu vực của quần 4 1,2 áo 3.3. Lượng cử động phụ thuộc vào tính chất của nguyên liệu 3
  4. Số Số Tài liệu Tuần Nội dung tiết tiết học tập, thứ LT TH tham khảo 3.4. Phương pháp xây dựng “Khung cơ bản” của áo sơ mi 3.4.1. Khái niệm “Khung cơ bản” 3.4.2. Điều kiện để xây dựng, cấu trúc của “Khung cơ bản” 3.4.3. Phương pháp xác định vị trí các đường cấu trúc của “Khung cơ bản” 3.5. Phương pháp thiết kế tay áo 3.5..1. Phân loại các kiểu tay áo 3.5.2. Tay áo mang tay tròn một chi tiết 1,3,4,5 3.5.2.1. Tay áo cơ bản 3.5.2.2. Tay bồng 3.6. Phương pháp thiết kế các loại cổ áo 3.6.1. Phân loại các kiểu cổ áo 3.6.2. Các loại cổ đứng 3.6.3. Các loại cổ nằm 5 Chữa bài tập + Kiểm tra 0 8 1,2,3,4,5 Chương 4: Phương pháp thiết kế áo và váy 4.1. Giới thiệu các kiểu áo sơ mi cơ bản 4.2. Bảng lượng dư cử động trong thiết kế với các kiểu áo sơ mi cơ bản 4.3. Phương pháp thiết kế áo sơ mi nữ cơ bản kiểu 2 ve 6 cắt rời 4 1,3,5 4.3.1. Đặc điểm và cấu tạo chi tiết của áo 4.3.2. Các số đo sử dụng thiết kế 4.3.3. Phương pháp dựng hình chi tiết 4.3.4. Độ gia đường may 4.4. Phương pháp thiết kế áo sơ mi nữ mặc sát có chiết ly eo cổ đức 4.4.1. Đặc điểm và cấu tạo chi tiết của áo 7 4 1,3,5 4.4.2. Các số đo sử dụng thiết kế 4.4.3. Phương pháp dựng hình chi tiết 4.4.4. Độ gia đường may 4.5. Phương pháp thiết kế áo sơ mi nam cơ bản cầu vai rời có xếp ly chân cầu vai 4.5.1. Đặc điểm và cấu tạo chi tiết 8 4 1,4,5 4.5.2. Các số đo sử dụng thiết kế 4.5.3. Phương pháp thiết kế dựng hình chi tiết 4.5.4. Độ gia đường may 9 4.6. Phương pháp thiết kế váy liền 4 1,3 4
  5. Số Số Tài liệu Tuần Nội dung tiết tiết học tập, thứ LT TH tham khảo 4.6.1. Đặc điểm và cấu tạo chi tiết 4.6.2. Các số đo sử dụng thiết kế 4.6.3. Phương pháp thiết kế dựng hình chi tiết 4.7. Phương pháp thiết kế chân váy (cơ bản, dáng xòe) 4.7.1. Đặc điểm và cấu tạo chi tiết 4.7.2. Các số đo sử dụng thiết kế 4.7.3. Phương pháp thiết kế dựng hình chi tiết 4.8 Phương pháp thiết kế quần âu nam cơ bản 1ly. 4.8.1. Đặc điểm và cấu tạo chi tiết 10 4.8.2. Các số đo sử dụng thiết kế. 1,3,5 4.8.3. Phương pháp dựng hình chi tiết. 4.8.4. Độ gia đường may. 4.9. Phương pháp thiết kế quần âu nữ 1 ly. 4.9.1. Đặc điểm cấu tạo chi tiết. 11 4.9.2. Các số đo sử dụng thiết kế. 1,3,5 4.9.3. Phương pháp thiết kế dựng hình chi tiết. 4.9.4. Độ gia đường may. 12 Bài tập: Thực hành thiết kế áo sơ mi nam theo số đo. 0 8 1,4 Bài tập: Thực hành thiết kế áo sơ mi nữ kiểu 2 ve cắt rời theo số đo. 13 0 8 1,3 Bài tập: Thực hành thiết kế áo sơ mi nữ mặc sát có chiết ly theo số đo. 14 Bài tập: Thực hành thiết kế quần âu nam, nữ theo số đo. 0 8 1,3 15 Chữa bài tập + Kiểm tra 0 8 1,3,4 6. MA TRẬN MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP CỦA NỘI DUNG GIẢNG DẠY ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN Mức 1: Thấp Mức 2: Trung bình Mức 3: Cao Chuẩn đầu ra học phần Chương Nội dung giảng dạy G1.1.1 G1.1.2 G1.2.1 G1.2.2 G2.1.1 G2.1.2 G3.2.1 1 Chương 1: Nhân trắc học và khái quát về cơ thể người 5
  6. Chuẩn đầu ra học phần Chương Nội dung giảng dạy G1.1.1 G1.1.2 G1.2.1 G1.2.2 G2.1.1 G2.1.2 G3.2.1 1.1. Khái niệm, lịch sử hình thành 1 2 và phát triển của nhân trắc học. 1.2. Ứng dụng nghiên cứu nhân trắc 1 2 học vào ngành may Việt Nam. 1.3. Đặc điểm hình thái kích thước 1 2 cơ thể người. 1.4. Phân tích vóc dáng cơ thể người 1 2 Chương 2: Phương pháp đo kích thước cơ thể người 2.1. Giới thiệu dụng cụ và thiết bị đo 1 2 2 2.2. Xác định mốc đo và tư thế đo. 1 2 2 2.3. Phương pháp đo cơ thể. 1 2 2 2 2.4. Kích thước cỡ số tiêu chuẩn của 1 2 quần áo may sẵn. 2.5. Quy trình xây dựng hệ thống cỡ 1 số của quần áo. 2.6. Giới thiệu một số hệ thống cỡ 1 số phổ biến ở Việt Nam. Chương 3: Phương pháp thiết kế các bộ phận của trang phục 3.1. Khái niệm về lượng cử động và phương pháp xác định lượng cử 1 2 động. 3.2. Phân bố lượng cử động trên các 2 2 3 khu vực của quần áo. 3.3. Lượng cử động phụ thuộc vào 2 2 tính chất của nguyên liệu. 3.4. Phương pháp xây dựng “Khung 2 2 cơ bản” của áo sơ mi. 3.5. Phương pháp thiết kế tay áo. 2 2 6
  7. Chuẩn đầu ra học phần Chương Nội dung giảng dạy G1.1.1 G1.1.2 G1.2.1 G1.2.2 G2.1.1 G2.1.2 G3.2.1 3.6. Phương pháp thiết kế các loại 2 2 cổ áo. Chương 4: Phương pháp thiết kế áo và váy 4.1. Giới thiệu các kiểu áo sơ mi cơ 1 2 bản. 4.2. Bảng lượng dư cử động trong thiết kế với các kiểu áo sơ mi cơ 2 2 bản. 4.3. Phương pháp thiết kế áo sơ mi 2 2 2 nữ cơ bản kiểu 2 ve cắt rời. 4 4.4. Phương pháp thiết kế áo sơ mi 2 2 2 nữ mặc sát có chiết ly eo cổ đức. 4.5. Phương pháp thiết kế áo sơ mi 2 nam cơ bản cầu vai rời có xếp ly 2 2 chân cầu vai. 4.6. Phương pháp thiết kế váy liền. 2 2 2 4.7. Phương pháp thiết kế chân váy (cơ bản, dáng xòe). 2 2 2 4.8. Phương pháp thiết kế quần âu nam 1 ly. 2 2 2 4.9. Phương pháp thiết kế quần âu nữ 1 ly. 2 2 2 7
  8. 7. PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN Điểm Chuẩn đầu ra học phần thành Quy định TT phần (Theo QĐ số 686/QĐ- (Tỷ lệ ĐHKTKTCN ngày 10/10/2018) G1.1.1 G1.1.2 G1.2.1 G1.2.2 G2.1.1 G2.1.2 G3.2.1 %) 1. Kiểm tra định kỳ lần 1 + Hình thức: Tự luận + Thời điểm: (sau khi học hết x Chương 1) + Hệ số: 2 2. Kiểm tra định kỳ lần 2 + Hình thức: Tự luận + Thời điểm: (sau khi học hết x Chương 2) + Hệ số: 2 3. Kiểm tra định kỳ lần 2 + Hình thức: Tự luận + Thời điểm: (sau khi học hết x Chương 3) + Hệ số: 2 4. Kiểm tra định kỳ lần 2 Điểm + Hình thức: Tự luận 1 quá trình + Thời điểm: (sau khi học hết x (40%) Chương 4) + Hệ số: 2 5. Kiểm tra thường xuyên + Hình thức: Thảo luận, kiểm tra 15 phút, vấn đáp, giải bài tập trên lớp. x x x + Số lần: Tối thiểu 1 lần/sinh viên + Hệ số: 1 6. Kiểm tra chuyên cần + Hình thức: Điểm danh theo thời gian tham gia học trên x x x x x x lớp + Hệ số: 2 Điểm thi + Hình thức: Tự luận kết thúc học phần + Thời điểm: Theo lịch thi học 2 x x x x (60%) kỳ 8
  9. + Tính chất: Bắt buộc 8. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC  Giảng viên giới thiệu học phần, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, các địa chỉ website để tìm tư liệu liên quan đến môn học. Nêu nội dung cốt lõi của chương, tổng kết chương, sử dụng bài giảng điện tử và các áo mẫu, dụng cụ thiết kế trong giảng dạy. Tập trung hướng dẫn học, tư vấn học, phản hồi kết quả thảo luận, kết quả kiểm tra và các nội dung lý thuyết chính mỗi chương.  Các phương pháp giảng dạy có thể áp dụng: Phương pháp thuyết trình; Phương pháp thảo luận nhóm; Phương pháp mô phỏng; Phương pháp minh họa; Phương pháp miêu tả, làm mẫu.  Sinh viên chuẩn bị bài từng chương, làm bài tập đầy đủ, trau dồi kỹ năng làm việc nhóm để chuẩn bị bài thảo luận.  Trong quá trình học tập, sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi phản biện, trình bày quan điểm, các ý tưởng sáng tạo mới dưới nhiều hình thức khác nhau. 9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN 9.1. Quy định về tham dự lớp học  Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.  Sinh viên vắng quá 50% buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau.  Tham dự các tiết học lý thuyết  Thực hiện đầy đủ các bài tập được giao trong cuốn sách thiết kế trang phục 1.  Tham dự kiểm tra giữa học kỳ  Tham dự thi kết thúc học phần  Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học 9.2. Quy định về hành vi lớp học  Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.  Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 15 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.  Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.  Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 10. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO 10.1. Tài liệu học tập: 9
  10. [1]. Tài liệu học tập. Thiết kế trang phục 1 - Đỗ Thị Lan - Trường ÐH Kinh tế - kỹ thuật công nghiệp 10.2. Tài liệu tham khảo: [2]. Bài giảng Thiết kế quần áo - Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 1- 1996. [3]. Ngọc Huyền, Kỹ thuật cắt may - Thiết kế thời trang nữ, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2015. [4]. Ngọc Huyền, Kỹ thuật cắt may - Thiết kế thời trang nam, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2015. [5]. Helen - Joseph Armstrong, 5th Edition 2010, Patternmaking for Fashion Design. Publisher, Pearson. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  Các Khoa, Bộ môn phổ biến đề cương chi tiết cho toàn thể giáo viên thực hiện.  Giảng viên phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên vào buổi học đầu tiên của học phần.  Giảng viên thực hiện theo đúng đề cương chi tiết đã được duyệt. Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020 Trưởng khoa Trưởng bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Đỗ Thị Lan 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=54

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2