intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình đào tạo

Xem 1-20 trên 5628 kết quả Chương trình đào tạo
 • Giáo trình "Vật lý khí quyển" được biên soạn với mục đích đáp ứng yêu cầu các chương trình đào tạo đại học và trên đại học chuyên ngành khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai và phát triển bền vững. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thành phần và cầu trúc khí quyển; Áp suất khí quyển; Bức xạ mặt trời;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf74p viginnirometty 04-05-2022 23 7   Download

 • Bài viết "Đại học số: Hệ sinh thái giáo dục 4.0" trình bày nhận thức Đại học số là một trong các giải pháp quan trọng giúp nhà trường nhanh chóng hội nhập giáo dục đại học thế giới và khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong giai đoạn hội nhập toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 12 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu đặc điểm chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục đại học, yêu cầu về nền tảng và nguyên tắc quản trị đại học, yêu cầu về đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo; đề xuất thực hiện một số nội dung trong chuyển đổi số ở cơ sở giáo dục đại học để đáp ứng yêu cầu quản trị đại học và đảm bảo chất lượng giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Bài viết phân tích một số nội dung cơ bản của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo tại trường Đại học Bình Dương, các yếu tố đảm bảo chuyển đổi số thành công, thực trạng hiện nay, kết quả đạt được và tồn tại, khó khăn, từ đó đề xuất một số giải pháp định hướng trong giai đoạn tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Bài viết "Chuyển đổi số trong dạy học cho sinh viên nghệ thuật trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ), thách thức và giải pháp" nhìn nhận vấn đề trên và đưa ra một số giải pháp cần thiết nhằm nhằm thực hiện chuyển đổi số hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục Nghệ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Bài báo tập trung vào phân tích những nội dung cần thực hiện để triển khai chuyển đổi số trong giáo dục theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ; đánh giá mức độ quan trọng của các điều kiện cần để thực hiện chuyển đổi số trong nhà trường đạt hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p atarumoroboshi 09-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá công tác giảm nghèo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và định hướng chính sách giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn tới" trình bày về trách nhiệm là cơ quan thường trực Chương trình giảm nghèo, về xác định đối tượng hộ nghèo dân tộc thiểu số, trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực Lao động - Việc làm và Dạy nghề,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Bài báo này này được thực hiện dựa trên cơ sở kết quả đánh giá đề án đã được tiến hành từ năm 2000 đến năm 2012. Các nỗ lực phát triển cho đề án được thực hiện thông qua các trung tâm của làng. Nguồn thông tin đầu sơ cấp và thứ cấp cung cấp kết quả dữ liệu bao gồm thảo luận nhóm tập trung (FGD) và từ kết quả nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá của nhà tuyển dụng đối với cựu sinh viên ngành Sư phạm Toán học về một số nội dung như: Đánh giá về kiến thức, kỹ năng, khả năng thích nghi, ý thức, đạo đức và tinh thần trách nhiệm của cựu sinh viên trong công việc, khả năng hợp tác, chất lượng thực hiện công việc. Kết quả nghiên cứu này làm cơ sở định hướng rà soát, điều chỉnh, cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế xã hội hơn.

  pdf8p atarumoroboshi 05-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Đào tạo giáo viên dạy học môn Khoa học tự nhiên theo mô hình A+B - Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp" đề cập đến những thuận lợi, khó khăn trong công tác đào tạo giáo viên dạy học môn Khoa học tự nhiên, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p atarumoroboshi 05-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết trình bày về vấn đề đổi mới trong quản trị đại học. Tác giả khẳng định Quản trị đại học là vấn đề quan trọng, đồng thời thể hiện quan điểm của mình về vấn đề này, trong đó tập trung vào 1 số khía cạnh như: khái niệm của Quản trị đại học; vai trò và nhiệm vụ của Hội đồng trường; quan hệ của Hội đồng trường với Hiệu trưởng và Đảng ủy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 05-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết bàn về hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cần phải đổi mới và phát triển toàn diện định hướng phát triển năng lực, nhằm tận dụng được các thành tựu mới của cuộc Cách mạng Công nghiệp này cũng như đào tạo nguồn nhân lực có năng lực, trình độ và chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 05-05-2022 8 1   Download

 • Mục tiêu của bài viết này là phân tích rõ sự khác nhau của mô hình đào tạo giáo viên đồng thời và mô hình đào tạo giáo viên tiếp nối. Sau đó, chúng tôi đề xuất mô hình đào tạo giáo viên đồng thời kiểu mới. Mô hình mới này hướng đến tính linh hoạt và mở trong đào tạo giáo viên, hạn chế những khuyết điểm của hai mô hình trên và đáp ứng yêu cầu của thực tế đào tạo giáo viên hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 05-05-2022 14 1   Download

 • Ở Việt Nam, phần lớn cơ sở đào tạo kiến trúc sư đã đưa nội dung bảo tồn di sản kiến trúc vào chương trình đào tạo những nội dung này chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, và chưa được quan tâm một cách đúng mực. Trước đòi hỏi của xã hội về nhân lực trong lĩnh vực bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị, bài viết đề xuất một số ý kiến nhằm thay đổi chiến lược đào tạo nhân lực và khởi động chương trình đào tạo kiến trúc sư chuyên sâu về bảo tồn.

  pdf5p atarumoroboshi 05-05-2022 6 2   Download

 • Mục đích của bài viết nhằm phân tích những ảnh hưởng của chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo có thể tạo ra đột phá trong việc thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục ở hai phương diện: tăng cường sự tiếp cận của người học và nâng cao chất lượng đào tạo nhờ khai thác sức mạnh công nghệ. Bài viết cũng chia sẻ định hướng và một số kinh nghiệm bước đầu về chuyển đổi số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục của Việt Nam.

  pdf11p atarumoroboshi 05-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Xu hướng đào tạo giáo viên trên thế giới và đề xuất vận dụng ở Việt Nam" giới thiệu một số mô hình đào tạo giáo viên tiên tiến trên thế giới, từ đó đưa ra những đề xuất vận dụng ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 05-05-2022 4 1   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về quản lý thực hiện chương trình đào tạo hệ VLVH ở trường đại học; thực trạng quản lý thực hiện chương trình đào tạo hệ VLVH ở Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, một số biện pháp quản lý thực hiện chương trình đào tạo hệ VLVH ngành Ngôn ngữ Anh ở Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

  pdf122p bakerboys03 02-05-2022 7 1   Download

 • Tài liệu "Bài tập Tiếng Anh lớp 6" được biên soạn dựa theo chương trình chuẩn và mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giúp các em học sinh lớp 6 có thể củng cố, thực hành và vận dụng kiến thức đã học để đạt kết quả tốt nhất trong các bài kiểm tra cũng như các bài thi. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf145p luuxuan179 05-05-2022 13 1   Download

 • Tài liệu "Bài tập Tiếng Anh lớp 7" được biên soạn dựa theo chương trình chuẩn và mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giúp các em học sinh lớp 7 có thể củng cố, thực hành và vận dụng kiến thức đã học để đạt kết quả tốt nhất trong các bài kiểm tra cũng như các bài thi. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf136p luuxuan179 05-05-2022 15 1   Download

 • Bài viết thông qua điều tra thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc của giáo viên trung học cơ sở hiện nay để đưa ra những kết quả mang tính khoa học, giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo có những nhận định ban đầu về hiệu quả của việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh chương trình sao cho phù hợp hơn với người dạy và người học.

  pdf7p viginnirometty 04-05-2022 12 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình đào tạo
p_strCode=chuongtrinhdaotao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2