intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình đào tạo

Xem 1-20 trên 4555 kết quả Chương trình đào tạo
  • “Chương trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA” (Gọi tắt là Chương trình đào tạo) thuộc Cấu phần B “Phát triển năng lực toàn diện của các cơ quan, tổ chức điều hành và các ban quản lý dự án” thuộc “Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA” (gọi tắt Tiếng Anh là CCBP) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và triển khai. Phát triển Chương trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA có mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các dự án ODA tại Việt Nam thông qua việc phát...

    doc11p bongxeta_timdanba 12-12-2010 389 176   Download

  • Quản lý chương trình đào tạo gồm ba phân ngành chính là Chính quy, Liên thông và Tại chức. Ở mỗi phân ngành gồm có các loại hình Đại học, Cao đẳng, Trung cấp. chương trình đào tạo gồm ba phân ngành chính là Chính quy, Liên thông và Tại chức. Ở mỗi phân ngành gồm có các loại hình Đại học, Cao đẳng, Trung cấp. Để tiện nghiên cứu chúng em chỉ xây dựng chương trình với loại hình đào tạo Chính quy gồm cả ba loại hình Đại học, Cao đẳng và Trung cấp. Chúng em xin chân...

    doc38p kevintrandai1991 02-06-2011 281 83   Download

  • Bài giảng Bài 6: Lắp đặt mô hình điều khiển bằng PLC trong chương trình đào tạo mô đul - PLC cơ bản giúp sinh viên nắm được sơ đồ, giải thích các ký hiệu trong sơ đồ kết nối dây giữa bộ điều khiển PLC với hệ thống điều khiển cầu trục, lắp đặt mô hình điều khiển bằng PLC. Rèn luyện kỹ năng kết nối được PLC với hệ thống điều khiển cầu trục đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vận hành an toàn cho người và thiết bị trong khoảng thời gian 13 phút.

    pdf16p minhminhminh32 20-03-2014 275 83   Download

  •  Thực trạng lạc hậu về chương trình đào tạo có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân rất cơ bản là công tác nghiên cứu và ứng dụng trong phát triển chương trình đào tạo trong nhiều năm qua chưa được quan tâm đúng mức, việc thiết kế chương trình đào tạo ở các cấp còn nặng về kinh nghiệm, thiếu đội ngũ chuyên gia có nghề và làm chuyên nghiệp trong lĩnh vực quan trọng này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết Phát triển chương trình đào tạo để hiểu hơn rõ hơn về các vấn đề trên.

    doc32p uocvongxua03 29-06-2015 232 71   Download

  • Tài liệu tham khảo về Chương trình đào tạo

    doc1p chuabietbo 17-04-2010 196 67   Download

  • Khung chương trình đào tạo Đại học không chính quy loại hình chuyên tu Ngành Giáo dục tiểu học.

    pdf5p ngoctuyen 17-06-2009 907 65   Download

  • Chương trình đào tạo đại học và cao đẳng được xây dựng dựa trên các chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và hướng dẫn của Đại học Điện lực.Các chương trình đào tạo được xây dựng, triển khai theo định hướng chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, nhằm đáp ứng được mục tiêu đào tạo, vừa kế thừa đảm bảo mức độ ổn định cần thiết của các chương trình đào tạo đã được áp dụng trong thời gian vừa qua, vừa có những điều chỉnh,...

    ppt31p kevintrandai1991 03-06-2011 247 52   Download

  • Mục tiêu của bài giảng này là giúp người học mô tả được phương pháp phân tích nghề bằng DACUM; phân tích công việc của nghề, trình bày được các phương pháp tiếp cận trong xây dựng chương trình đào tạo nghề và xây dựng CTĐT nghề theo năng lực thực hiện; quản lý xây dựng chương trình và phát triển chương trình; có kỹ năng ban đầu về phân tích nghề theo phương pháp DACUM, xây dựng mục tiêu đào tạo, xây dựng nội dung và cấu trúc chương trình theo năng lực thực hiện.

    ppt31p nganga_09 26-10-2015 186 51   Download

  • Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Tổng kết chương trình đào tạo năm

    doc1p chuabietbo 17-04-2010 143 39   Download

  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

    pdf6p quadau_haudau 28-01-2011 155 38   Download

  •  Mục đích nghiên cứu của luận văn: Tiến hành xây dựng chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp và Dân dụng theo Modul tại trường Trung học Điện tử - Điện lạnh Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

    pdf122p uocvongxua01 14-05-2015 126 38   Download

  • Chương trình đào tạo nghề ngắn hạn: Khuyến nông lâm với mục tiêu đào tạo cho đối tượng là những người đã học một trong các khóa đào tao về nông lâm nghiệp, cán bộ khuyến nông lâm cơ sở nhưng chưa qua đào tạo về phương pháp khuyến nông lâm, những người có nhu cầu tiếp cận với phương phát nhằm tạo ra các năng lực về lập kế hoạch, tổ chức hội thảo, tập huấn; thúc đẩy cuộc họp, đào tạo chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và tuyên truyền tư vấn hoạt động khuyến nông lâm.

    doc85p trongtungdh 11-06-2016 193 36   Download

  • Đề tài nghiên cứu mục đích nghiên cứu chính của đề tài là nhằm hoạch định chiến lược Marketing cho Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA đến 2015; đối tượng nghiên cứu của đề tài là Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf129p hathihonghanhbkhn 25-05-2017 125 34   Download

  • Tài liệu thảm khảo về Chương trình đào tạo chức danh

    doc1p chuabietbo 17-04-2010 128 33   Download

  • Chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp của trường Đại học Nông lâm Thái nguyên được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT ban hành theo quyết định số 23/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/07/2004...

    doc8p manhthang0915972708 07-01-2011 195 32   Download

  • Các tiêu chí đánh giá của Ban đảm bảo chất lượng trường ĐH Thương mại Đánh giá kiểm định chất lượng chương trình đào tạo gồm: mục tiêu chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, đầy đủ, cụ thể, được thông đạt và được thấu hiểu trong toàn trường; mục tiêu chương trình đào tạo đảm bảo tính phù hợp với mục tiêu giáo dục của ngành, của Bộ, sự phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu của người học và của người sử dụng lao động và phù hợp vơi nguồn lực của cơ sở đào tạo;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    doc20p daica410bk 12-06-2014 121 31   Download

  • Mời các bạn tham khảo luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Thực trạng quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sau đây để nắm bắt được những nội dung về cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường.

    pdf143p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 92 29   Download

  • Bài viết "Quá trình xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên theo CDIO" mô tả quá trình xây dựng chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh theo mô hình Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO). Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf12p bethuy1990 20-11-2015 97 21   Download

  • Chương trình đào tạo ngành: Công nghệ giày da được chia làm hai chuyên ngành Quản lý sản xuất và Thiết kế rập. Sinh viên sau thời gian đào tạo được trang bị nền tảng kiến thức vững vàng, kỹ năng thực hành tốt và có khả năng tiếp tục theo học ở trình độ cao hơn. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

    pdf4p vtu123 18-03-2016 233 19   Download

  • Việc triển khai chương trình đào tạo 150 tín chỉ theo phương pháp tiếp cận CDIO là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Để xây dựng đề cương chi tiết theo chuẩn CDIO, giảng viên trước tiên cần am hiểu về kiến thức xây dựng chương trình đào tạo kĩ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO, sau đó phối hợp với các giảng viên trong bộ môn. Cùng tham khảo bài viết sau đây để tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề này.

    pdf11p nganga_01 04-09-2015 96 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình đào tạo
p_strCode=chuongtrinhdaotao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2