intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghĩa vụ quân sự

Xem 1-20 trên 1739 kết quả Nghĩa vụ quân sự
 • Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự: 1. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 12 Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi”. 2. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 14 Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là mười tám tháng. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ...

  pdf5p truongan 10-07-2009 2475 159   Download

 • Mời các bạn tham khảo mẫu Lý lịch nghĩa vụ quân sự 2016 sau đây để biết được cấu trúc, cách thức trình bày và soạn thảo một bản Lý lịch nghĩa vụ quân sự 2016. Với các bạn chuyên soạn thảo văn bản hành chính và các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

  doc5p doredore1988 23-06-2016 1432 128   Download

 • Để phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam; Để thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam làm tròn nghĩa vụ quân sự; Để xây dựng Quân đội nhân dân chính quy và hiện đại, tăng cường quốc phòng, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Căn cứ vào Điều 52, Điều 77 và Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật...

  doc23p tuquiquocphong 25-08-2010 537 98   Download

 • Căn cứ vào các điều 44, 46, 48, 77 và 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1981 và sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 12 năm 1990.

  doc7p tuquiquocphong 25-08-2010 408 88   Download

 • Bài giảng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của Dương Quang Thọ nêu lên những vấn đề chung; việc phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ; việc chuẩn bị cho thanh niên phục vụ tại ngũ; việc nhập ngũ, xuất ngũ; việc phục vụ của hạ sĩ quan và binh sĩ dự bị; việc phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp.

  ppt71p cocacola_08 16-11-2015 352 71   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1981, đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 21 tháng 12 năm 1990, lần thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 1994....

  doc5p tuquiquocphong 25-08-2010 410 64   Download

 • Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự phường Hàng Bài

  doc2p sylvester3101 09-03-2010 2318 62   Download

 • Mẫu Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự  được thực hiện nhằm cung cấp cho các bạn cách làm đơn xác nhận bao gồm bố cục, kết cấu, nội dung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf1p huynhthuy1702 14-05-2015 887 60   Download

 • Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Điều Của Luật Nghĩa Vụ Quân Sự.Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1981 và đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990

  doc4p tuquiquocphong 25-08-2010 281 41   Download

 • Căn cứ vào Điều 42 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà quy định bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý nhất của công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, và công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc; Để củng cố quốc phòng, giữ gìn hoà bình, bảo vệ thành quả của cách mạng và sự nghiệp lao động hoà bình xây dựng chủ nghĩa xã hội; Để phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân, phát huy thắng lợi của chế độ tình nguyện tòng quân...

  doc7p tuquiquocphong 25-08-2010 219 17   Download

 • Luận án làm rõ những vấn đề cơ bản về lý thuyết và thực tiễn vai trò của gia đình, dòng họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên; đánh giá và đề xuất giải pháp phát huy vai trò của gia đình, dòng họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên trong những năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 67 15   Download

 • Mẫu "Đơn xin xác nhận hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương" sau đây giúp các bạn biết được cách trình bày một đơn xác nhận. Tài liệu hữu ích với những bạn sinh viên và các bạn chuyên làm công tác hành chính văn phòng và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf1p hoangthuan020594 13-01-2016 246 11   Download

 • Nghĩa vụ quân sự là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của các bạn trẻ hiện nay. Luật nghĩa vụ quân sự 2015 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Dưới đây là 08 điều cần biết về nghĩa vụ quân sự 2016 mà bạn không nên bỏ lỡ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p nhokbuongbinh91 28-11-2016 52 2   Download

 • Luận án "Vai trò của gia đình, dòng họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên hiện nay (nghiên cứu trường hợp huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội)" làm rõ những vấn đề cơ bản về lý thuyết và thực tiễn vai trò của gia đình, dòng họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên; đánh giá và đề xuất giải pháp phát huy vai trò của gia đình, dòng họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên trong những năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 46 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ những cơ sở lý luận trong tổ chức thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự; đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật về NVQS của quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn từ 2014-2017, chỉ ra những kết quả đạt được để phát huy, những hạn chế để khắc phục; đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thiện pháp luật NVQS; đề ra những giải pháp để khắc phục những bất cập, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo bảo đảm sự công bằng, bình đẳng trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về NVQS ở địa phương, cơ sở và trong ...

  pdf129p nhumbien999 11-04-2021 12 2   Download

 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự là làm nghĩa vụ đối với Tổ quốc: những nam thanh niên trong độ tuổi đã được pháp luật quy định tham gia huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Như vậy, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của một công dân cần thực hiện trước dân tộc của mình. Vậy nhưng vẫn có những hiện tượng trốn tránh nghĩa vụ quân sự, tại sao vậy?

  doc2p lanzhan 20-01-2020 11 0   Download

 • Bài dự thi với 10 câu hỏi và đáp án xoay quanh Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân: Khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những chiến công nổi bật của Quân đội nhân dân Việt Nam từ khi thành lập đến nay; mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta được biểu hiện như thế nào; khái quát những điểm mới nổi bật trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015... Để nắm chi tiết nội dung các câu hỏi mời các bạn cùng tham khảo.

  doc65p nguyenthanhlam1411 29-07-2019 293 53   Download

 • Bản chất các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Người bị hại, người làm chứng và người tham gia tố tụng khác cũng như người thân thích của họ mà bị đe doạ đến tính mạng, sức khoẻ, bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, tài sản thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ theo quy định của pháp luật

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 157 33   Download

 • Nghĩa vụ dân sự là một trong những chế định quan trọng của Bộ Luật Dân sự của nước ta. Hiện nay, xoay quanh nội dung này còn khá nhiều vấn đề về mặt lí luận cũng như thực tế đáng quan tâm. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề tài "Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành, một số vấn đề lí luận và thực tiễn" dưới đây.

  doc27p haohiep11 13-04-2016 134 15   Download

 • Nghiên cứu làm rõ vấn đề về lý luận và tìm hiểu thực tiễn, kinh nghiệm đã đúc kết, đề xuất những quan điểm, đưa ra những giải pháp hữu hiệu tháo gỡ những vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện pháp luật về NVQS, nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật VNQS, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công bằng, bình đẳng trong thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật về NVQS.

  pdf26p nhumbien999 11-04-2021 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghĩa vụ quân sự
p_strCode=nghiavuquansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2