intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghĩa vụ quân sự

Xem 1-20 trên 1894 kết quả Nghĩa vụ quân sự
 • Mẫu Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được ban hành kèm theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ. Nội dung tờ khai nêu rõ thông tin cá nhân, lịch sử bản thân, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, tự nhận xét về bản thân, lời cam đoan về lý lịch bản thân. Mời bạn cùng tham khảo.

  doc9p thenthenn 23-06-2022 8 0   Download

 • Mẫu Đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện là biểu mẫu được các cá nhân là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi đủ 17 tuổi muốn tham gia nghĩa vụ quân sự thì có thể sử dụng biểu mẫu này và gửi tới ủy ban nhân dân xã để được xem xét. Mẫu đơn nêu rõ họ tên, địa chỉ, tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh bản thân,... của người làm đơn.

  pdf1p thenthenn 23-06-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Luật Dân sự 2 - Chương 1: Nghĩa vụ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm; các yếu tố của quan hệ pháp luật về nghĩa vụ dân sự; căn cứ làm phát sinh, chấm dứt nghĩa vụ dân sự; thực hiện nghĩa vụ dân sự; trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự; thay đổi chủ thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 15-06-2022 9 1   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục được hình thành và phát triển gắn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh và là một nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhiệm vụ giải phóng dân tộc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong bài viết này, tác giả trình bày những nội dung cơ bản về Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

  pdf10p runordie2 07-06-2022 17 2   Download

 • Thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của quốc gia thành viên Phụ lục VI Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường từ tàu (Marpol), Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu khí thải phát sinh từ tàu thuyền. Các biện pháp được các tàu sử dụng như sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp; hoặc lắp đặt hệ thống làm sạch khí thải (EGC); hoặc pha trộn dầu nhiên liệu với hàm lượng lưu huỳnh cao với dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn hàm lượng lưu huỳnh cần thiết để đạt được dầu nhiên liệu tương thích.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 11 0   Download

 • Việc nhập hoặc tách vụ án đúng theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự có ý nghĩa rất quan trọng. Bài viết tập trung phân tích những trường hợp cụ thể, những vướng mắc, bất cập và đề xuất kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về nhập hoặc tách vụ án hình sự.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 4 0   Download

 • Thu thập, đánh giá, giám định dấu vết hình sự có vai trò rất quan trọng trong điều tra các vụ án. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu thập, đánh giá, giám định dấu vết hình sự của lực lượng Kỹ thuật hình sự trong điều tra các vụ án làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 7 1   Download

 • Phát triển ngôn ngữ là nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục mầm non, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển trí tuệ và kỹ năng giao tiếp. Ở trường mầm non, việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ được thực hiện trong tất cả các hoạt động, trong đó hoạt động trải nghiệm. Bài viết trình bày cách tổ chức những hoạt động trải nghiệm nhằm hướng đến phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo.

  pdf7p vipatriciawoertz 02-06-2022 25 0   Download

 • Bài giảng Bản đồ học - Chương 1: Tổng quan về bản đồ học cung cấp cho học viên những kiến thức về đối tượng và nhiệm vụ của bản đồ học; định nghĩa và các đặc điểm, tính chất bản đồ; phân loại bản đồ; các yếu tố nội dung của bản đồ; sơ lược lịch sử phát triển của bản đồ học; vai trò, ý nghĩa của bản đồ trong thực tiễn và khoa học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p andromedashun 26-05-2022 11 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích các quyền tài sản theo Bộ luật Dân sự năm 2015, xác định các quyền tài sản có thể sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng; làm rõ điều kiện pháp lý của tài sản bảo đảm là quyền tài sản và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng bằng quyền tài sản.

  pdf13p viellenkullman 13-05-2022 6 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về kiểm tra, khám sức khỏe, nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự; Chỉ ra những bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

  pdf7p viellenkullman 13-05-2022 14 1   Download

 • Bài viết này dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài khảo sát nhận thức về y đức của sinh viên (SV) ngành Y trên địa bàn thành phố Cần Thơ (TPCT). Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số SV có nhận thức đúng về y đức, nghĩa vụ của thầy thuốc, các quy định của pháp luật về y đức, sự cần thiết của y đức, quyền của bệnh nhân, mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân...

  pdf12p viellenkullman 13-05-2022 7 1   Download

 • Bài báo trên cơ sở làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nói chung, từ đó làm rõ những nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân, cũng như những đóng góp của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 10 2   Download

 • Bài viết đề cập tới vấn đề thực hiện trách nhiệm xã hội – động lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Hải Phòng hiện nay. Để góp phần làm rõ vấn đề này, trước hết cần phải làm rõ trách nhiệm xã hội và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gì? Nó có tác động như thế nào đến sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân ở Hải Phòng hiện nay? Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 15 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị; Nhập ngũ và xuất ngũ trong thời bình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf57p viginnirometty 04-05-2022 17 9   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nhập ngũ theo lệnh động viên, xuất ngũ khi bãi bỏ tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khấn cấp về quốc phòng; Chế độ, chính sách và ngân sách bảo đảm trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; Xử lý vi phạm và các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf54p viginnirometty 04-05-2022 9 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý nhà nước đối với rừng; Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyên mục đích sử dụng rừng; Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn: Quyền, nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn được giao rừng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf92p viginnirometty 04-05-2022 10 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng; Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; Giải quyết tranh chấp, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ và phát triển rừng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf163p viginnirometty 04-05-2022 8 2   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về hợp đồng BHNT, các điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH do vi phạm hợp đồng BHNT, qua đó chỉ ra các vướng mắc tồn tại liên quan đến của quy định pháp luật về trách nhiệm BTTH do vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng BHNT và đề xuất giải pháp khắc phục.

  pdf7p viindranooyi 09-05-2022 14 2   Download

 • Giáo trình An toàn lao động (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng) được biên soạn với 8 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động; Chương 2: Hệ thống quản lý công tác bảo hộ lao động; Chương 3: Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; Chương 4: An toàn và vệ sinh lao động; Chương 5: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; Chương 6: Kỹ thuật an toàn điện; Chương 7: Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy; Chương 8: Kỹ thuật an toàn nghề Xây dựng.

  pdf84p cucngoainhan0 08-04-2022 14 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghĩa vụ quân sự
p_strCode=nghiavuquansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2