intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu bọ trĩ

Xem 1-20 trên 6731 kết quả Nghiên cứu bọ trĩ
 • Báo cáo tốt nghiệp "Nghiên cứu bọ trĩ gây hại trên cây ớt cay (Capsicum frutescens L) và biện pháp phòng trừ chúng tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh" giới thiệu đến các bạn hiện trạng canh tác và tập quán phòng trừ sâu hại trên cây ớt cay của nông dân ở huyện Củ Chi, thành phần bọ trĩ và mức độ gây hại của bọ trĩ trên cây ớt cay, khả năng phòng trừ bọ trĩ bằng bẫy màu vàng trong việc phòng trừ bọ trĩ trên cây ớt cay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  ppt38p trinhto90 22-11-2015 221 52   Download

 • Bài viết Nghiên cứu bổ sung cà rốt (Daucus carota) làm thức ăn lên sinh trưởng và chất lượng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi theo công nghệ biofloc trình bày nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung cà rốt làm thức ăn cho tôm thẻ chân trắng lên sinh trưởng và chất lượng của tôm thẻ chân trắng. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p thienthandoremon 31-05-2018 44 6   Download

 • Giá trị là khái niệm trung tâm để nghiên cứu văn hóa và lối sống gia đình. Giá trị thay đổi sẽ thay đổi lối sống gia đình. Giá trị biểu hiện bộ mặt văn hóa của gia đình trong điều kiện và tình huống lịch sử xã hội xác định. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Những cơ sở lí luận nghiên cứu giá trị của gia đình" để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này.

  pdf6p vuhaoquang 01-05-2016 53 2   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chứng cứ trong các nghiên cứu điều trị, giá trị của nghiên cứu điều trị, tính giá trị của nghiên cứu, bộ công cụ đánh giá,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf24p hpnguyen17 28-06-2018 25 0   Download

 • Bài viết này tập trung nghiên cứu bố trí không gian giải pháp chống xói lở, bảo vệ đoạn bờ biển Thanh Hải. Mô hình MIKE 21 được sử dụng nhằm mô phỏng, đánh giá quá trình diễn thế bờ biển với hai phương án gồm hệ thống đê chắn sóng tách bờ và hệ thống mỏ hàn đuôi cá.

  pdf7p vigeorgia2711 26-11-2020 3 0   Download

 • Về sự cần thiết phải nghiên cứu giá trị xã hội của pháp luật trong điều kiện đổi mới, phát triển bền vững và hội nhập ở nước ta hiện nay Một vấn đề quan trọng cũng được đề cập là vấn đề HĐLĐ vô hiệu. Về nguyên tắc, các căn cứ xác định HĐLĐ vô hiệu được xác định theo quy định tại Bộ luật dân sự (BLDS). Theo đó, HĐLĐ có thể vô hiệu một phần hoặc toàn bộ trong các trường hợp sau:...

  pdf6p keomotmau 20-05-2013 121 23   Download

 • Mục tiêu của đề tài này nhằm: Tìm hiểu về thành phần loài bọ trĩ gây hại trên dưa hấu, mức độ gây hại của bọ trĩ hại dưa hấu, xác định loại thuốc phòng trừ bọ trĩ có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p allbymyself_10 04-05-2016 100 21   Download

 • Nghiên cứu giá trị nhân cách trong thời đổi mới (toàn cầu hoá) Bài viết nghiên cứu giá trị nhân cách trong thời đổi mới dựa 5 yếu tố lớn của nhân cách: nhiẽu tâm, hướng ngoại, cởi mở, dễ thương. Qua kết quả điều tra theo NEO.PI-R cải biên và bổ sung cho thấy, thanh niên, học sinh, sinh viên ta ít nhiễu tâm hơn học sinh, sinh viên Mỹ. Có lẽ, cuộc sống ở ta chủ yếu còn là một nước nông nghiệp, về một phương diện nào đó, không phức tạp lắm, cuộc sống tinh thần tương...

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 58 11   Download

 • Nghiên cứu Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong phần: “Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại”, chúng tôi thấy nổi lên tư tưởng cơ bản: “Đảm bảo công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân”, kết hợp chặt chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, thực hiện tiến bộ và công...

  pdf10p bengoan369 07-12-2011 174 41   Download

 • Sống trong thế giới hiện đại như ngày nay, chúng ta tiếp xúc với rất nhiều loại tín hiệu và dưới nhiều dạng khác nhau. Có các tín hiệu rất cần thiết như âm thanh, hình ảnh hay các tín hiệu giải trí như âm nhạc .v.v. Bên cạnh cũng luôn tồn tại các tín hiệu khó chịu hoặc không cần thiết trong hoàn cảnh riêng nào đó, mà ta gọi đó là nhiễu.

  pdf74p chieuwindows23 01-06-2013 115 40   Download

 • Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ Khoa học xã hội ngày càng được khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội, trong công cuộc xây dựng CNXH, trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trong phát triển toàn diện con người và trong bảo vệ Tổ quốc XHCN. Các kết quả nghiên cứu của các ngành khoa học xã hội đã và đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền tảng tư tưởng, xác lập cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến...

  pdf12p bengoan369 07-12-2011 97 19   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện những quan điểm, biện pháp để nền kinh tế nước ta phát triển', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p notonline1122 21-02-2013 69 12   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi mong muốn góp phần vào việc nghiên cứu giá trị của nguồn thức ăn địa phương nhằm giúp người chăn nuôi có thêm kiến thức về nguồn thức ăn tại chỗ thông qua việc tiến hành nghiên cứu một số loại phụ phế phẩm nông nghiệp và cây tự nhiên trâu bò thường ăn trong các vùng chăn thả tại khu vực Thừa Thiên Huế.

  pdf14p meomeongon 06-01-2012 66 9   Download

 • Đặt vấn đề: Kích thước, trọng lượng của tuyến giáp ở người Việt Nam chưa được nghiên cứu. Mục tiêu: Công trình nghiên cứu có mục tiêu xác định các kích thước và trọng lượng của tuyến giáp Phương pháp: Mô tả cắt ngang. Công trình nghiên cứu trên 42 tuyến giáp trên xác ướp formol tại Bộ môn Giải phẫu Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả: Thùy tuyến giáp có chiều cao (dài) là 5,3 cm, bề rộng là 2,4 cm và bề dày là 1,8 cm. Trọng lượng của tuyến giáp là 20...

  pdf17p truongthiuyen 09-05-2011 154 6   Download

 • Giá trị nghề nghiệp đối với cán bộ nghiên cứu khoa học Bài viết này giới thiệu kết quả tìm hiểu giá trị nghề trên 331 cán bộ nghiên cứu khoa học tại Viện nghiên cứu lớn của nước ta là Viện khoa học xã hội Việt nam và Viện khoa học và công nghệ Việt nam. ở cấp độ nhận thức và thái độ, nghề nghiên cứu có giá trị đối với đa số cán bộ nghiên cứu. Giá trị nghề qua những biểu hiện thực tế trong hành vi của cán bộ nghiên cứu thiếu nhất quán với...

  pdf5p butmauvang 30-08-2013 46 4   Download

 • Chăn nuôi bò sữa không phải là nghề chăn nuôi truyền thống, nhưng gần đây đóng vai trò quan trọng đối với nông nghiệp do nhu cầu tiêu dùng sữa tăng nhanh, bò sữa cũng như gia súc nhai lại có lợi thế sử dụng hiệu quả các loại thức ăn thô xanh, đặc biệt là các loại phụ phẩm nông nghiệp giàu xơ, nghèo dinh dưỡng so với động vật dạ dày đơn.

  pdf6p nguyenminhlong19 26-04-2020 26 1   Download

 • Trong nghiên cứu này chúng tôi đã tiến hành đo các rãnh não của 34 mẫu não là người Việt Nam sau khi chết tại Bộ Môn Giải Phẫu Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong đó có 29 nam và 5 nữ. Nghiên cứu đã tiến hành đo đạt trực tiếp rãnh bên. Các kết quả được ghi nhận như sau: a) Vị trí tương đối của rãnh bên ở hai bán cầu đại não trên cùng một người giống nhau .b) Hình dạng rãnh bên có ba dạng, trong đó dạng chữ S chiếm tỉ lệ nhiều nhất. c) Chiều dài của rãnh bên ở bán cầu bên phải: 10,162  1,486 cm, bán cầu trái: 10,347  1,578 cm..

  pdf5p tunanh2502 24-04-2019 12 0   Download

 • Nghiên cứu trong quản trị là một hoạt động cần thiết giúp các nhà quản trị nâng cao chất lượng và hiệu quả của các quyết định trong kinh doanh. Phát triển các kiến thức và kỹ năng nghiên cứu thường là một bộ phận quan trọng trong chương trình đào tạo quản trị kinh doanh. Môn học này còn giúp cho sinh viên

  pdf0p truongan 12-11-2009 1362 328   Download

 • Các máy móc thiết bị thi công xây dựng ngày càng được sử dụng rộng rãi trên các công trường xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa công nghệ thi công xây dựng. Việc nghiên cứu để bố trí và sử dụng một cần trục hay một thiết bị thi công cụ thể sẽ có chỉ dẫn ở catalog hoặc ở các bản vẽ công nghệ xây dựng. Ở đây chỉ trình bày những nguyên tắc chung, các chỉ dẫn cần thiết để bố trí và sử dụng một số thiết bị xây dựng thường gặp ở các công trường xây dựng....

  doc5p sumiscute 29-11-2010 493 235   Download

 • Tham khảo sách 'bố trí thiết bị xây dựng trên công trường', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p tienquy12a1 02-12-2010 1165 224   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu bọ trĩ
p_strCode=nghiencuubotri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2