Ngôn ngữ lập trình Prolog

Xem 1-20 trên 26 kết quả Ngôn ngữ lập trình Prolog
 • Từ trước tới nay đã có hàng nghìn ngôn ngữ lập trình khác nhau được thiết kế và sử dụng. Hàng năm lại có nhiều ngôn ngữ mới ra đời. Các ngôn ngữ được dùng phổ biến có thể kể đến : Ngôn gữ Ada, Angol, APL, Asembly Basic, C, C++,Cobol, Fortran, Delphi, Java, Lisp,Pascal,Perl,PHP,Prolog, Python, Ruby.

  pdf36p warwick 21-01-2014 153 89   Download

 • Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 8: Ngôn ngữ lập trình logic giới thiệu lập trình logic, mệnh đề, ngôn ngữ Turbo ProLog. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf42p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 33 17   Download

 • 1. Giới thiệu PROgramming in LOGic (sử dụng cách tiếp cận logic) Alain Calmerauer & Philippe Roussel, 1972 Dùng ngôn ngữ mô tả/khai báo (declarative language) để đặc tả vấn đề Ứng dụng nhiều trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên và TTNT. Turbo Prolog, Visual Prolog, B-Prolog, SWIProlog, …

  pdf10p taoxanh1 29-10-2011 316 109   Download

 • Cuốn sách này nhằm cung cấp cơ sở lý thuyết và các phương pháp lập trình cơ bản nhất của môn học «Lập trình lôgich» (Programming in Logic). Người đọc sẽ được làm quen với một số kỹ thuật lập trình lôgich được ứng dụng tương đối phổ biến và chủ yếu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) như công nghệ xử lý tri thức, máy học, hệ chuyên gia, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trò chơi, v.v... ...

  pdf193p denngudo 14-06-2012 146 81   Download

 • Trước đây và cả ngày nay, trong lĩnh vực phát triển phần mềm có rất nhiều (hàng ngàn thậm chí hàng vạn) ngôn ngữ lâp trình được sử dụng để phát triển phần mềm (như Delphi, Ada, Cobol, Fortran, Basic, LISP, Prolog, Foxpro, Java, Pascal, C/C++, Visual Basic, VC++, C#...). Mỗi ngôn ngữ đều có những ưu và nhược điểm riêng, chẳng hạn Fortran là lựa chọn số một cho các tính toán khoa học; Prolog là lựa chọn rất tốt để phát triển các phần mềm thông minh (AI, Expert Systems…)....

  doc205p cogaibacninh1690 09-08-2011 503 255   Download

 • Đối với Prolog, một chương trình có thể hiểu như là các tri thức được người lập trình cung cấp cho hệ thống Prolog. Nhờ vào các kiến thức được cung cấp, hệ thống có thể trả lời được các câu hỏi được đặt ra, và câu trả lời có thể đạt được nhờ cơ chế suy luận của hệ thống dựa trên những kiến thức được cung cấp ban đầu.

  pdf103p windter 10-04-2010 435 187   Download

 • Prolog là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trong dòng các ngôn ngữ lập trình logic ( Prolog có nghĩa là Programming in logic). Ngôn ngữ Prolog do giáo sư người Pháp Alain colmerauer in logic.

  pdf0p ntgioi120406 30-11-2009 286 162   Download

 • Prolog là một ngôn ngữ lập trình. Tên gọi Prolog được xuất phát từ cụm từ tiếng Pháp Programmation en logique, nghĩa là "lập trình theo lô gích".

  pdf99p kudich 19-07-2013 65 29   Download

 • Prolog là ngôn ngữ lập trình logic( programming in logic) do GS A.Colmerauer đưa ra lần đầu tiên vào năm 1972 tại trường ĐH Maseille, Pháp.

  pdf19p dauhukhothom 15-04-2011 147 89   Download

 • Những năm gần đây chúng ta thường nghe nói nhiều về máy tính thế hệ 5, hệ chuyên gia, lập trình Prolog, logic mờ, mạng nơron nhân tạo, giải thuật di truyền,…Đây là một số thuật ngữ trong một ngành mới của khoa học máy tính. Đó là: Trí tuệ nhân tạo (TTNT). Để hình dung TTNT giải quyết những vấn đề gì, chúng ta hãy xem những ứng dụng với những đòi hỏi cụ thể của nó.

  doc56p trancongphuc 15-10-2010 429 280   Download

 • Sinh viên cần nắm các nội dung sau: Cách biểu diễn một danh sách. Các thao tác trên danh sách ... quan hệ last(Item, List) biểu diễn quan hệ Item là phần tử ...

  pdf24p ngocha 12-06-2009 514 120   Download

 • Nội dung chương 9 gồm: Giới thiệu: Bài toán được mô tả dưới dạng biểu thức logic các vị từ. Để giải được bài toán, cần có một cơ sở tri thức. Khi có một yêu cầu, hệ thống sẽ dựa vào cơ sở tri thúc để suy diễn; Ngôn ngữ PROLOG

  ppt11p chuotphatxit 19-09-2010 360 120   Download

 • Chương 1: Mở đầu về ngôn ngữ Prolog Chương 2: Ngữ nghĩa của chương trình Prolog Chương3: Các phép toàn và số học Chương 4: Cấu trúc danh sách Chương 5: Kỹ thuật lập trình Prolog Phụ lục A: Một số chương trình Prolog Phụ lục B: Hướng dẫn sử dụng SWI-Prolog

  pdf19p dauhukhothom 15-04-2011 301 119   Download

 • Chương này trình bày khái niệm về danh sách, một trong những cấu trúc đơn giản nhất và thông dụng nhất, cùng với những chương trình tiêu biểu minh họa cách vận dụng danh sách trong prolog. Cấu trúc danh sách tạo nên một môi trường lập trình thuận tiện củ ngôn ngữ Prolog.

  pdf0p ntgioi120406 30-11-2009 157 87   Download

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo của trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp có nội dung trình bày tổng quan về kho học trí tuệ nhân tạo, các phương pháp biểu diễn và giải quyết vấn đề, ngôn ngữ nhân tạo Prolog.

  ppt234p votinhdon91 26-08-2014 86 30   Download

 • Có một vài nhà cung cấp phát triển mở rộng thị trường các công cụ rất đa dạng hỗ trợ bảo trì phần mềm. Một số yếu tố khi xem xét chọn lựa.Khả năng: hỗ trợ tác vụ thực thi (tính tự động, hay làm tay).Chức năng: xem xét tính năng tự động.Ngôn ngữ lập trình: hỗ trợ ngôn ngữ Java, Ada, C, C++,Cobol, Fortran, Modula-2, Lisp and Prolog, …

  ppt11p teouit 05-01-2013 79 21   Download

 • Điều khiển quá trình quay lui (backtracking) Prolog tự động quay lui khi cần thiết Có thể điều khiển quá trình thực thi của chương trình bằng cách sắp lại thứ tự các mệnh đề Nhát cắt là một toán tử dùng để ngăn cản quá trình backtracking của Prolog.

  pdf10p taoxanh1 29-10-2011 49 12   Download

 • Nội dung cuốn sách tập trung trình bầy cơ sở lý thuyết và những kỹ thuật lập trình cơ bản trong prolog, rất cần cho sinh viên các ngành tin học và các bạn đọc muốn tìm hiểu về kỹ thuật lập trình ứng dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

  pdf19p dauhukhothom 15-04-2011 109 58   Download

 • Quy tắc DCG thực sự các quy tắc Prolog thông thường trong ngụy trang, và điều này có nghĩa rằng bạn phải chú ý những gì thông dịch viên Prolog của bạn với họ.Ví dụ cuối cùng của chúng tôi, chúng ta sẽ xác định một DCG cho ngôn ngữ chính thức một tỷ. Ngôn ngữ này là gì? Và một ngôn ngữ chính thức là gì?

  pdf18p kennguyen3 23-10-2011 58 5   Download

 • Một ngôn ngữ chính thức là chỉ đơn giản là một tập hợp các chuỗi. Ngôn ngữ chính thức 'Thuật ngữ được thiết kế để tương phản với các thuật ngữ tự nhiênBài giảng này có hai mục tiêu chính: 1. Để thảo luận về các thao tác cơ sở dữ liệu trong Prolog

  pdf18p kennguyen3 23-10-2011 31 4   Download

Đồng bộ tài khoản