intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn gốc và tiến hoá của ngành

Xem 1-20 trên 57 kết quả Nguồn gốc và tiến hoá của ngành
 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ngành Giun dẹp, đặc điểm của ngành, đặc điểm của từng lớp, nguồn gốc và tiến hoá của ngành,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt23p hpnguyen13 31-05-2018 28 0   Download

 • Giới thiệu ngành giun dẹp; nguồn gốc và tiến hóa của ngành giun dẹp; đặc điểm chung cấu tạo; phân loại các loại sán; một số bệnh do giun sán gây ra là những nội dung chính mà "Bài thuyết trình: Ngành giun dẹp" hướng đến trình bày.

  ppt85p elib_cdsphanoi 07-06-2016 173 9   Download

 • Bài giảng Động vật học - Chương 4 giới thiệu về ngành giun dẹp - Plathelminthes. Những nội dung chính trong chương này này gồm: Đặc điểm chung; hệ thống giun dẹp: sán lông, sán lá song chủ, sán lá đơn chủ, sán dây; nguồn gốc và tiến hóa của giun dẹp. Mời tham khảo.

  ppt24p nhanmotchut_5 01-11-2016 89 11   Download

 • Thảo luận nhóm "Ngành Giun Dẹp" được thực hiện với các nội dung: Giới thiệu ngành Giun Dẹp, nguồn gốc và tiến hóa của ngành Giun Dẹp, đặc điểm chung cấu tạo, phân loại các loại Sán, một số bệnh do giun sán gây ra. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  ppt85p moon_ocdao 11-09-2016 70 2   Download

 • Bài giảng học phần: Động vật không xương trình bày về ngành thân lỗ hoặc bọt biển; nhằm giúp sinh viên nắm được các đặc điểm cấu tạo, hoạt động sống, sinh sản và phát triển của sinh vật trong ngành; hiểu được nguồn gốc và tiến hóa của ngành.

  ppt17p conchimnon32 26-06-2014 232 37   Download

 • Sinh viên học xong Bài giảng Động vật không xương: Ngành giun dẹp (Plathelminthes) sẽ nắm được đặc điểm của ngành và các đặc điểm riêng của từng lớp trong ngành; biết được các đặc điểm của từng lớp và phân biệt được các sinh vật trong lớp, ngành; biết được nguồn gốc và tiến hoá của ngành ĐVKXS.

  ppt12p conchimnon32 26-06-2014 123 22   Download

 • Bài giảng Động vật không xương: Ngành sứa lược nhằm giúp sinh viên biết được các đặc điểm cấu tạo, hoạt động sống, sinh sản và phát triển chung của ngành và hiểu được nguồn gốc và tiến hóa của ngành sứa lược. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập lĩnh vực Sinh học.

  ppt9p conchimnon32 26-06-2014 115 9   Download

 • Bài báo nhằm đóng góp những thông tin về nguồn gốc và ý nghĩa của một số ngày Lễ hội mang tên các danh nhân văn hoá Mỹ. Trong tiến trình hội nhập văn hoá quốc tế, việc tìm hiểu các yếu tố văn hoá của một cường quốc đối tác như Mỹ là một điều cần thiết.

  pdf12p phalinh18 18-08-2011 69 8   Download

 • Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 giáo trình sau đây. Nội dung giáo trình sẽ cung cấp cho bạn đọc các đặc điểm cấu tạo, hình thái, sinh học của các nhóm (có hàm và không hàm), các lớp (lớp cá xương, lớp lưỡng thê, lớp bò sát, lớp chim, lớp thu), tổng kết về nguồn gốc và tiến hoá của động vật có xương sống.

  pdf251p uocvong11 02-11-2015 106 39   Download

 • Vật chát quyết định nội dung của ý thức bởi vì ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan bên ngoài vào trong bộ óc của con người. Nhưng nếu chỉ thấy vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức mà không thấy được tính năng động tích cực của ý thức đối với vật chất thì sẽ mắc phải khuyết điểm của chủ nghĩa duy vật siêu hình.chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng :”ý thức của con người không phải là sự phản ánh giản đơn ,mà là sự phản ánh...

  doc26p ngoctam_ntu 29-08-2011 174 31   Download

 • Quá trình tiến hóa của thực vật bậc cao nói chung và ngành Ngọc Lan nói riêng là làm sao cho cơ thể ngày càng thích nghi với môi trường sống, bảo vệ được cơ thể, sinh sản và phát triển cao nhất để chiếm ưu thế trong thế giới thực vật. Chính vì vậy mà bản thân mỗi loài hoặc các tập hợp loài (bộ, họ...)hướng thụ phấn. + Thụ phấn nhờ gió: bao hoa kém hoặc không phát

  pdf11p pencil_6 12-10-2011 221 28   Download

 • Việc xác định nguồn gốc của chân khớp đã cho thấy chúng có nguồn gốc từ giun nhiều tơ (trước đây người ta đã xếp chung động vật giun đốt và chân khớp vào một nhóm chung được gọi là ngành phân đốt (Articulata). Con đường chuyển từ giun đốt sang chân khớp là theo hướng phức tạp hoá cấu tạo cơ thể, cụ thể là sự phân đốt từ đồng hình sang dị hình, phức tạp hoá cấu trúc vỏ cơ thể như hoàn chỉnh biểu bì, phân hoá bao biểu mô cơ thành bó cơ, hình thành thể xoang...

  pdf5p heoxinhkute10 18-01-2011 305 22   Download

 • Có mối quan hệ mật thiết giữa động vật thân mềm với giun đốt. Tuy nhiên có sự sai khác trong sơ đồ cấu trúc cơ thể chứng tỏ từ nguồn gốc chung 2 ngành đã sớm tách ra thành 2 nhánh. Giun đốt tiến hoá theo hướng hoạt động sống khá tích cực, củng cố chia đốt, hình thành chi bên và hình thành phần đầu (đầu hoá).

  pdf5p heoxinhkute10 20-01-2011 104 15   Download

 • Căn cứ vào các mẫu vật hoá thạch, chứng tỏ rằng động vật có mang được hình thành rất sớm (từ kỷ Cambri), chúng được hình thành từ tổ tiên gần với giun đốt và sớm có hướng tiến hoá riêng. Bằng chứng là các giáp xác cổ (Remipedia, Cephalocarida và Anostraca), đều thể hiện đặc điểm chung của tổ tiên của giun đốt, tùy theo mức độ biểu hiện khác nhau như cơ thể phân đốt đồng hình, có nhiều đốt, tất cả hay phần lớn còn giữ đặc điểm phần phụ hai nhánh, còn chưa tách biệt rõ ràng...

  pdf5p heoxinhkute10 20-01-2011 94 6   Download

 • Thực vật bậc cao bao gồm những cơ thể đã thoát li khỏi môi trường nước và chuyển lên cạn. Đây là một bước biến đổi quan trọng đối với thực vật. Từ đó dẫn tới hình thành những đặc điểm mới trong cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản ở thực vật bậc cao, tiến hóa hơn Tảo.

  ppt103p chidatdoan 29-07-2011 656 117   Download

 • Tài liệu “Charles Darwin – Nguồn gốc muôn loài” này là phiên bản đầu tiên, tác giả đã tái bản 5 lần và có sửa đổi. Tài liệu bao gồm 2 phần chính : Bản tóm tắt lịch sử của quá trình nhận thức về nguồn gốc các loài và phần định nghĩa nhưng từ chuyên môn ngành sinh học và tiến hóa

  pdf62p dongta05 09-01-2012 186 53   Download

 • Trong ngành Nửa dây sống, lớp Mang lông nguyên thuỷ hơn lớp Mang ruột. Các đại diện lớp Mang lông có thể giống với tổ tiên chung của ngành Da gai và ngành Dây sống. Tuy nhiên do có đời sống định cư nên lớp Mang lông ít biến đổi so với tổ tiên: Vẫn giữ lại các xúc tu cảm giác bắt mồi bằng tiêm mao. Ngược lại Mang ruột lại là những động vật vận động tích cực hơn, chúng đã mất xúc tu cảm giác, dùng vòi có cơ khoẻ để bắt mồi hay đào cát, bùn lọc...

  pdf6p heoxinhkute10 18-01-2011 122 14   Download

 • Thông qua việc thu thập, phân loại, miêu tả và phân tích ngữ liệu, luận án nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa của địa danh Thanh Hóa trên các phương diện: cấu tạo, phương thức định danh, ý nghĩa, nguồn gốc và sự biến đổi của địa danh. Trên cơ sở đó phân tích vai trò của địa danh đối với văn hóa và sự chi phối của các các yếu tố văn hóa đối với sự hình thành và tồn tại của địa danh Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc61p khanhnie 03-01-2017 65 7   Download

 • i tìm nguồn gốc và sự tiến hóa của ngành Ngọc lan hay ngành thực vật có hoa là một điều rất khó. Cho đến nay, vấn đề này vẫn còn đang tranh cãi rất nhiều. Từ Dương xỉ trần đến Hạt trần đều lần lượt được các tác giả khác nhau nêu lên làm tổ tiên thực vật có hoa. Ba nội dung chủ yếu được đề cập tới là: -

  pdf7p pencil_6 12-10-2011 102 6   Download

 • Căn cứ vào các đặc điểm phát triển phôi sinh và cấu tạo cơ thể, rõ ràng giữa các ngành phụ Trùng ba thùy và Có kìm có quan hệ mật thiết. Trong ngành phụ Có kìm thì lớp Giáp cổ là nhóm động vật xuất hiện sớm nhất có cấu trúc cơ thể giống với Bọ cạp, còn Đuôi kiếm thì xuất hiện muộn hơn, nhưng cấu trúc cơ thể và đặc điểm phát triển lại gần với Trùng ba thùy.

  pdf5p heoxinhkute10 20-01-2011 82 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn gốc và tiến hoá của ngành
p_strCode=nguongocvatienhoacuanganh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2