intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Tiểu thuyết Mạc Ngôn từ góc nhìn liên văn hóa

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:172

0
148
lượt xem
44
download

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Tiểu thuyết Mạc Ngôn từ góc nhìn liên văn hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án hướng đến bốn mục đích nghiên cứu: làm rõ cội nguồn giá trị văn hóa truyền thống cũng như văn hóa hiện đại trong tiểu thuyết Mạc Ngôn, nêu bật những giá trị liên văn hóa trong hệ thống tiểu thuyết của nhà văn thông qua hệ thống biểu tượng, chỉ ra những đặc trưng nghệ thuật liên văn hóa trong hệ thống nhân vật và đánh giá tính liên văn hóa là một trong những phương diện quan trọng, độc đáo và nổi bật của tiểu thuyết Mạc Ngôn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Tiểu thuyết Mạc Ngôn từ góc nhìn liên văn hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> TẠ THỊ THỦY<br /> <br /> TIỂU THUYẾT MẠC NGÔN<br /> TỪ GÓC NHÌN LIÊN VĂN HÓA<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN<br /> <br /> HÀ NỘI, năm 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> TẠ THỊ THỦY<br /> <br /> TIỂU THUYẾT MẠC NGÔN<br /> TỪ GÓC NHÌN LIÊN VĂN HÓA<br /> <br /> Chuyên ngành: Văn học Trung Quốc<br /> Mã số: 62.22.02.46<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> 1. PGS. TS. Trần Lê Bảo<br /> 2. TS. Nguyễn Thị Thu Phƣơng<br /> <br /> HÀ NỘI, năm 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Tư liệu trong<br /> Luận án là trung thực và có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Các kết quả nghiên cứu của<br /> Luận án chưa từng được công bố trong bất cứ công trình khoa học nào khác.<br /> <br /> Hà nội, tháng 6 năm 2016<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Tạ Thị Thủy<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Sau quá trình học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội,<br /> đến nay tôi đã hoàn thành luận án với tiêu đề Tiểu thuyết Mạc Ngôn từ góc nhìn<br /> liên văn hóa.<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất<br /> tới PGS.TS Trần Lê Bảo và TS Nguyễn Thị Thu Phương. Thầy và cô đã trực tiếp<br /> hướng dẫn khoa học, giúp đỡ và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện Luận án.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong tổ bộ môn Văn học nước<br /> ngoài cùng các thầy cô giáo khoa Ngữ văn, Phòng Sau Đại học Trường Đại học Sư<br /> phạm Hà Nội đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian học tập,<br /> nghiên cứu và hoàn thiện Luận án.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể Lãnh đạo, cán bộ và giảng<br /> viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã ủng hộ, tạo mọi điều<br /> kiện cho tôi được học tập, nghiên cứu và hoàn thành Luận án.<br /> Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình và bạn bè đã<br /> dành cho tôi những chia sẻ, động viên, ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất giúp tôi học<br /> tập, nghiên cứu và hoàn thiện Luận án này.<br /> Do một số hạn chế nhất định, bản Luận án chắc chắn vẫn còn những thiếu sót.<br /> Tác giả Luận án rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện,<br /> nâng cao chất lượng vấn đề nghiên cứu.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 6 năm 2016<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Tạ Thị Thủy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do lựa chọn đề tài và lĩnh vực nghiên cứu<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. Mục đích, nhiệm vụ<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3. Đối tƣợng<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6. Đóng góp mới của luận án<br /> <br /> 5<br /> <br /> 7. Cấu trúc của luận án<br /> <br /> 5<br /> <br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1. Nghiên cứu về Mạc Ngôn<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1.1. Quan điểm của các học giả Trung Quốc<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1.2. Quan điểm của các học giả phương Tây<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.1.3. Quan điểm của các học giả Việt Nam<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.2. Nghiên cứu về Mạc Ngôn dƣới góc độ văn hóa<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.2.1. Quan điểm của các học giả Trung Quốc<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.2.2. Quan điểm của các học giả phương Tây<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.2.3. Quan điểm của các học giả Việt Nam<br /> <br /> 25<br /> <br /> 1.3. Nghiên cứu Mạc Ngôn dƣới góc độ liên văn hóa<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1.3.1. Quan điểm của các học giả Trung Quốc<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.3.2. Quan điểm của các học giả phương Tây<br /> <br /> 29<br /> <br /> 1.3.3. Quan điểm của các học giả Việt Nam<br /> Tiểu kết chƣơng 1<br /> <br /> `31<br /> 35<br /> <br /> CHƢƠNG 2: CỘI NGUỒN LIÊN VĂN HÓA TRONG TIỂU THUYẾT<br /> MẠC NGÔN<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.1. Mạc Ngôn với liên văn hóa<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.1.1. Vấn đề liên văn hóa trong nghiên cứu văn học<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.1.2. Tiểu thuyết Mạc Ngôn và liên văn hóa<br /> <br /> 42<br /> <br /> 2.2. Tiền đề văn hóa truyền thống trong tiểu thuyết Mạc Ngôn<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.2.1. Quê hương Sơn Đông - Cao Mật<br /> <br /> 48<br /> <br /> 2.2.2. Nguồn gốc xuất thân<br /> <br /> 50<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2