intTypePromotion=3
ANTS

Nguồn lực phát triển kinh tế

Xem 1-20 trên 1981 kết quả Nguồn lực phát triển kinh tế
 • Bài viết Động lực phát triển kinh tế - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn bao gồm những nội dung về tạo động lực thu hút nhân tài, tạo động lực thu hút trong dân, cơ chế chính sách tạo động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 114 15   Download

 • Tài liệu Kinh tế phát triển (Lý thuyết và thực tiễn) gồm có 8 chương cung cấp cho các bạn những kiến thức về lý thuyết tăng trưởng kinh tế, đo lường mức ảnh hưởng của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế, lý thuyết phát triển kinh tế, các nguồn lực phát triển kinh tế, lý thuyết nghèo đói và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập và một số kiến thức khác.

  pdf383p thieulam5782 04-10-2015 218 96   Download

 • Chương 2 Các nguồn lực phát triển kinh tế, trong chương học này trình bày những nội dung sau: Khái niệm và vai trò của các nguồn lực phát triển kinh tế, thực trạng hoạt động và sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế, chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế.

  pdf18p thanhdieutran 11-04-2014 339 89   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển chương 2: Các nguồn lực phát triển kinh tế trình bày về nguồn lao động, đo lường tăng trưởng việc làm, hệ số co dãn việc làm của khu vực công nghiệp, vốn sản xuất và đầu tư, công thức tăng trưởng, nguồn tài nguyên thiên nhiên, công nghệ với phát triển kinh tế.

  ppt48p phuongpham357 25-07-2014 255 76   Download

 • Tài liệu tham khảo Kinh tế phát triển của ThS Hạ Thị Thiều Dao bao gồm 6 chương, trình bày lý luận căn bản về kinh tế phát triển như: những vấn đề chung về tăng trưởng và phát triển kinh tế, các lý thuyết và mô hình tăng trưởng và phát triển, các nguồn lực phát triển kinh tế, nông nghiệp và phát triển kinh tế, công nghiệp và phát triển kinh tế, ngoại thương và phát triển kinh tế.

  pdf28p narrow_12 16-07-2014 299 62   Download

 • Các nguồn lực với phát triển kinh tế bao gồm: Tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, khoa học và công nghệ, vốn. Nội dung chương 3 nhằm giúp sinh viên nắm rõ các nguồn lực phát triển kinh tế như khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng, vai trò, đặc điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt24p lalala7 11-12-2015 181 44   Download

 • Bài viết Thu hút nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trình bày 10 nguồn lực bên ngoài để phát triển KT - XH, một số đề xuất kiến nghị nhằm thu hút nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 34 4   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Phân bổ bình đẳng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội: Thực trạng và giải pháp sau đây để hiểu rõ hơn về thực trạng phân bổ bình đẳng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; và những giải pháp cho vấn đề này.

  pdf6p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 63 3   Download

 • Trong kinh tế tri thức, tri thức là yếu tố chủ yếu sản xuất, lợi thế của cạnh tranh và là chất lượng nguồn nhân lực, song tri thức con người chỉ thông qua giáo dục - đào tạo mới có được. Do vậy, phát triển giáo dục - đào tạo là một động lực, nguồn lực của phát triển kinh tế tri thức, là vấn đề có ý nghĩa sống còn trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Bài viết nghiên cứu và đề cập đến vấn đề này.

  pdf5p danhnguyentuongvi 15-12-2018 12 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học - phát triển và sử dụng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc21p lamvulinh 21-12-2009 775 445   Download

 • I.Vai trò của lao động trong tăng trởng và phát triển kinh tế 1.Một số khái niệm cơ bản a.Lao động Lao động là hoạt động có mục đích của con ngời.Lao động là một hành động diễn ra giã ngời và giới tự nhiên.Trong quá trình lao động con người vận dụng sức tiềm tàng trong cơ thể của mình, sử dụng công cụ lao động tác động tới tự nhiên.............

  pdf29p kimku11 06-10-2011 703 144   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô Viêng Chăn nhằm làm rõ lý luận về nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá, phân tích thực trạng; đề xuất một số giải pháp chủ yếu, kiến nghị nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Viêng Chăn đến 2020.

  pdf184p nguyenthiminh32 12-07-2014 148 37   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu để phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf198p quangdaithuan78 18-01-2017 78 31   Download

 • Bộ sưu tập bao gồm các bài giảng Cơ cấu nền kinh tế được thiết kế bằng powerpoint dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo cho việc dạy và học. Thông qua bài học, các kiến thức trong bài sẽ giúp học sinh hiểu khái niệm nguốn nhân lực, hiểu được các loại nguồn lực và vai trò của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nắm được khái niệm cơ cấu kinh tế và các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế. Phân tích các sơ đồ, bảng số liệu về nguồn lực phát triển kinh tế và cơ cấu nền kinh tế.

  ppt18p hongvang_26 19-03-2014 247 30   Download

 • Đề tài nghiên cứu kết quả hệ thống hóa tri thức của loài người về nội dung và phương cách phát triển nguồn nhân lực; kết quả đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu (thực trạng phát triển) nguồn nhân lực của tỉnh Nam Định trong thời gian qua cùng những nguyên nhân trực tiếp, trung gian và sâu xa; kết quả đề xuất một số giải pháp trọng yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển Kinh tế của tỉnh Nam Định đến năm 2020.

  pdf101p thangchodien12345678 22-05-2017 37 12   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu để phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p quangdaithuan78 18-01-2017 45 10   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô Viêng Chăn nhằm làm rõ lý luận về nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá, phân tích thực trạng; đề xuất một số giải pháp chủ yếu, kiến nghị nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Viêng Chăn đến 2020.

  pdf27p nguyenthiminh32 12-07-2014 82 10   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực để biết được vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển KTXH, tác động của sự phát triển KTXH đối với phát triển nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao.

  pdf5p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 42 7   Download

 • Mục đích của đề tài là đánh giá thực trạng khách quan khoa học về lao động, vận dụng lý luận về NNL vào phân tích, đánh giá NNL ở tỉnh Hòa Bình nhằm đề xuất các giải pháp phát triển NNL đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương trong thời gian tới.

  pdf115p dangvutungbk 28-05-2017 25 7   Download

 • Nhằm bảo vệ người dân trước những hẫng hụt nguồn thu nhập do ốm đau, thất nghiệp, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tàn tật, tuổi già và cái chết, bảo đảm an sinh xã hội vừa là kết quả, thước đo, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội nói chung; đồng thời phản ánh và góp phần hiện thực hóa các quyền xã hội của người dân... Trong quá trình Đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế, vượt lên các khó khăn, thách thức, Việt Nam nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn và làm tốt hơn việc phát triển kinh tế gắn với BĐASXH.

  pdf10p allbymyself_07 02-02-2016 65 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Nguồn lực phát triển kinh tế
p_strCode=nguonlucphattrienkinhte

 

Đồng bộ tài khoản