intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn lực tự nhiên

Xem 1-0 trên 0 kết quả Nguồn lực tự nhiên
 • Lịch sử loài người từ khi xuất hiện cho tới nay, con người vẫn hàng ngày hàng giờ sử dụng và khai thác các nguồn lực tự nhiên của trái đất nhằm phục vụ cho cuộc sống của mình. Thuở sơ khai săn bắn chim thú, hái lượm hoa quả làm thức ăn để tồn tại, tiến hoá hơn, con người chặt cây để làm nhà ở, với đất gieo hạt để thu lấy lương thực làm thức ăn.

  pdf110p matbuon_266 17-07-2012 124 23   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân huyện định hoátỉnh thái nguyên', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p bidao13 19-07-2012 122 12   Download

 • Tài liệu gồm các các phần chính: Phần 1. Giới thiệu nguồn lực tự nhiên lưu vực sông Mã; Phần 2. Kinh tế xã hội trên lưu vực sông Mã; Phần 3. Các phương án quy hoạch bổ sung tổng hợp nguồn nước sông Mã; Phần 4. Kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf231p hpnguyen1 02-03-2018 82 13   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'quản lý đất đai tại việt nam hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của nguồn lực tự nhiên', luận văn - báo cáo, nông - lâm - ngư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf76p ttcao9 27-08-2011 235 72   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên nhằm đánh giá được sự ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong sản xuất nông, lâm nghiệp đến đời sống kinh tế, xã hội của người dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

  pdf110p kimkhanhkh 18-03-2014 239 58   Download

 • Đất đai là tài nguyên do thiên nhiên ban tặng vô cùng quý giá, là tài nguyên có thể tái tạo được.Đất đai là nguồn lực cơ bản nhất dùng để sản xuất ra của cải vật chất trong các ngành sản xuất, có vai trò quan trọng đối với mọi hoạt động sống, lao động sản xuất nhất là ngành nông nghiệp. Đất đai có vai trò khác nhau trong từng ngành sản xuất: Đối với các ngành công nghiệp-xây dựng , đất đai là nền móng, địa điểm xây dựng cơ sở hạ tầng, làm cơ sở để tiến hành thao tác; Đối với các ngành...

  ppt26p nguyenthao978692 04-01-2013 72 15   Download

 • Chương 3 - Tài nguyên thiên nhiên của bài giảng Địa lý kinh tế trình bày mối quan hệ giữa tự nhiên và sản xuất xã hội; các nguồn lực tự nhiên của Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf29p lalala02 12-11-2015 77 10   Download

 • Bài giảng Cơ cấu nền kinh tế trình bày khái niệm và các nguồn lực kinh tế. Trong đó có nguồn lực vị trí địa lý, nguồn lực tự nhiên, nguồn lực kinh tế xã hội, vai trò của nguồn lực đối với nền kinh tế, cơ cấu kinh tế. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf6p hoa_loaken91 02-06-2014 105 9   Download

 • Bài viết này tìm hiểu các nguồn lực tự nhiên, nhân văn góp phần thúc đẩy quá trình phát triển loại hình du lịch cộng đồng ở xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La từ năm 2011 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p tamynhan9 02-12-2020 29 6   Download

 • Phần 1 tài liệu Tài liệu luyện thi Đại học - Cao đẳng môn Địa lý cung cấp cho người đọc các nội dung: Nguồn lực tự nhiên - Kinh tế - Xã hội của Việt Nam, những vấn đề của nền kinh tế nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf73p tramnamcodon_04 08-04-2016 61 2   Download

 • Dưới góc độ Địa lí học, bài báo này tập trung nghiên cứu tổng thể các nguồn lực phát triển kinh tế vùng Đông Bắc. Các nguồn lực đó bao gồm: Vị trí địa lí và lãnh thổ; Các nguồn lực tự nhiên (địa hình, khí hậu, đất đai, sông ngòi, sinh vật và khoáng sản); Các nguồn lực kinh tế – xã hội (dân tộc và truyền thống văn hóa, dân cư và nguồn lao động, cơ sở hạ tầng, đường lối chính sách, thị trường và vốn đầu tư).

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 55 2   Download

 • Nghiên cứu này tập trung vào việc xác định mô hình lợi thế cạnh tranh cho du lịch TT-Huế dựa trên dữ liệu thu thập được từ 150 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành trên địa bàn TT-Huế. Kết quả phân tích nhân tố khám phá chỉ rõ có 5 nhân tố cấu thành nên lợi thế cạnh tranh của du lịch tỉnh TT-Huế, bao gồm: (1) Chính sách hỗ trợ và phát triển du lịch; (2) Môi trường du lịch; (3) Nguồn lực tự nhiên và văn hóa; (4) Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; (5) Quản lý hệ thống thông tin du lịch.

  pdf6p vititan2711 14-08-2019 36 0   Download

 • Bài báo giới thiệu tổng thể việc phát triển du lịch sinh thái tại Cù Lao Chàm - Hội An, sự hỗ trợ bảo tồn cho du lịch và ngược lại du lịch tăng cường cho sự phát triển bảo tồn. Bài viết cũng đề cập đến hình thức tiếp cận mới của du lịch tại vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Bên cạnh đó, tác giả còn phân tích các khó khăn và thách thức mới với du lịch tại Cù Lao Chàm hiện nay như nhu cầu tiêu thụ, khai thác nguồn lợi tự nhiên, vấn đề rác thải, ô nhiễm từ trong đất liền, thiên tai và định hướng phát triển du lịch sinh thái trong vùng đất này.

  pdf11p thanhthuyng29 12-07-2018 69 11   Download

 • Năm 2016, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện của Việt Nam đạt 15,8 tỉ USD, tuy nhiên lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài này phân bổ không đồng đều. Mỗi tỉnh đều có những lợi thế nhất định, và cùng quyết tâm để thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương, những câu hỏi đặt ra là liệu nâng cao được năng lực cạnh tranh của tỉnh có giúp thu hút thêm được các nguồn lực từ bên ngoài.

  pdf11p vidoraemi2711 17-06-2019 50 5   Download

 • Một doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thì cần phải có lao động - vốn nhân tạo; thiết bị, nguyên liệu - đầu vào sản xuất; đất đai và các nguồn tài nguyên khác - nguồn lực tự nhiên. Trong đó nguồn lực lao động có vai trò rất quan trọng nhiều khi là quyết định sự phát triển của tồn tại của doanh nghiệp.Lao động là yếu tố quan trọng trong lực lượng sản xuất. Thực tế đất nước ta bước vào nền kinh tế thị trường trong một thời gian chưa dài. Đất nước cũng đang trên con đường công nghiệp...

  pdf32p kemoc5 29-05-2011 471 167   Download

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin quan niệm: con người là sự thống nhất của hai mặt tự nhiên và xã hội. - Mặt tự nhiên: Con người là một thực thế tự nhiên, một cấu trúc sinh học - phần con. - Mặt xã hội: con người là một thực thể xã hội, mang bản chất xã hội, là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội -phần người.Nguồn lực là toàn bộ những dấu hiệu đặc thù nói lên vai trò con người trong tổng thể các mối quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, tổ chức, quản lý....

  ppt30p son2483 26-10-2010 446 151   Download

 • Câu 1: Nêu đặc điểm VTĐL và phạm vi lãnh thổ nước ta. Những thuận lợi và khó khăn của VTĐL với phát triển kinh tế xã hội. *Đặc điểm phạm vi lãnh thổ: Lãnh thổ nước ta gồm 2 phần: phần đất liền và phần biển. - Phần đất liền rộng 331212 km2( niên giám thống kê năm 2006) và nằm trong hệ toạ độ địa lý như sau: + Cực Bắc: là xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang: 23023/ vĩ độ Bắc và 102020/ kinh độ Đông....

  pdf221p changtraicodoc1986 07-04-2011 412 112   Download

 • Việc phát triển kinh tế xã hội cần đến nhiều nguồn lực khác nhau: tài nguyên thiên nhiên, vốn, v.v. Tuy nhiên, những nguồn lực này đều có hạn và có thể bị khai thác cạn kiệt. Chỉ có tri thức con người mới là nguồn lực vô hạn, có khả năng tái sinh và tự sinh không bao giờ cạn kiệt.

  doc8p andungtrang 19-05-2011 292 103   Download

 • Con người là sản phẩm tiến hoá , phát triển lâu dài của tự nhiên . Con người trong quá trình tồn tại , không chỉ tác động vào tự nhiên , làm biến đổi thế giới tự nhiên mà con người còn quan hệ với nhau tạo nên bản chất con người . Xã hội ngày càng phát triển , năng suất lao động ngày càng cao , của cải vật chất ngày càng nhiều , tạo điều kiện phát triển những mặt tự nhiên như sức khỏe , trí tuệ , con người . Khi con người...

  pdf15p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 117 45   Download

 • Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986, Đảng ta đó đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong sự ngiệp xây dựng và phát triển đất nước. Việc chuyển từ mô hỡnh kinh tế tập trung quan liờu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa cho phộp chỳng ta tận dụng, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Sau hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, công cuộc...

  pdf109p dellvietnam 24-08-2012 127 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn lực tự nhiên
p_strCode=nguonluctunhien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2