intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nguồn nhân lực lao động

Xem 1-20 trên 1854 kết quả Nguồn nhân lực lao động
 • Trong đời sống kinh tế xã hội hiện nay vẫn còn sự chênh lệch lớn giữa vai trò và vị thế của người phụ nữ. Những định kiến phong kiến vẫn còn tồn tại, phần lớn đều chưa thực sự công nhận vị thế và vai trò của phụ nữ, vẫn luôn tồn tại những kỳ thị trong đánh giá khả năng, đào tạo và đề bạt nữ giới. Do đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ chính là việc cấp thiết, có vai trò quan trọng để thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế" phân tích thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đi vào thực thi sẽ mở ra nhiều cơ hội thuận lợi đối với sự phát triển của ngành Dệt may Việt Nam. Bên cạnh những mặt tích cực do CPTPP mang lại, ngành Dệt may sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó những hạn chế về đội ngũ nhân lực là “nút thắt” lớn nhất của ngành Dệt may Việt Nam khi hội nhập. Cùng tham khảo bài viết "Tác động của CPTPP đến lao động ngành Dệt may Việt Nam" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 2 tháng 11 (số 252) - 2023 bao gồm các bài viết như: Phát triển hệ thống trung gian kết nối cung - cầu trên thị trường sức lao động ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Phát triển nguồn nhân lực số để đáp ứng yêu cầu của kinh tế số ở Việt Nam hiện nay; Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số ở thành phố Hà Nội; Tiêu chí của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay;... Mời các bạn cùng đón đọc để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Đô thị hoá và việc làm lao động ngoại thành Hà Nội" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giải pháp hạn chế tác động tiêu cực của đô thị hóa tới lao động, việc làm ở nông thôn ngoại thành Hà Nội giai đoạn 2011-2020. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf68p muasambanhan10 11-04-2024 2 0   Download

 • Luận văn "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Viện Khoa học LĐ và XH" được hoàn thành với mục tiêu nhằm lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Viện Khoa học Lao động và Xã hội. Trên cơ sở đó, đề xuất những phương hướng và giải pháp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Viện đến năm 2020.

  pdf94p luanvanhay2024 15-04-2024 2 1   Download

 • Bài viết Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp trình bày các nội dung: đào tạo và phát triển trong khu công nghiệp; Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình đào tạo; Vai trò của nguồn nhân lực đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội; Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp; Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp.

  pdf3p visergey 02-04-2024 2 1   Download

 • Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi công tác đào tạo cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Bài viết trình bày một số đánh giá của nhà sử dụng lao động về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành đại học Sư phạm Hóa học Trường Đại học Hùng Vương.

  pdf3p visergey 02-04-2024 0 0   Download

 • Luận văn "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết người lao động với tổ chức tại Công ty Cổ phần Ứng dụng phần mềm Mobio Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố và mức độ gắn kết của người lao động với tổ chức tại Công ty Cổ phần Ứng dụng phần mềm Mobio Việt Nam; Đề xuất giải pháp nâng cao sự gắn kết người lao động với tổ chức tại Công ty Cổ phần Ứng dụng phần mềm Mobio Việt Nam.

  pdf139p khanhchi0612 11-04-2024 1 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với công việc của người lao động tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội" nhằm lý luận về sự gắn kết với công việc của người lao động và xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với công việc của người lao động tại khách sạn JW Marriot Hà Nội. Nghiên cứu đưa ra những quan điểm và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao sự gắn kết với công việc của người lao động tại khách sạn JW Marriot Hà Nội.

  pdf126p khanhchi0612 11-04-2024 0 0   Download

 • Luận văn "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích và đánh giá thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực và các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn lao động tại Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an; Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an.

  pdf126p khanhchi0612 11-04-2024 2 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp cho vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp đối với một vùng của một quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp cho Vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf220p viritesh 01-04-2024 6 5   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quyền lao động trong chuỗi cung ứng của Unilever" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Từ tuân thủ pháp luật tới thực tiễn áp dụng tốt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các chính sách và quy trình quản lý về quyền của người lao động tại Unilever; Quản lý các vấn đề lao động tại Unilever. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf70p virabbit 06-03-2024 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hiện thực hóa cộng đồng ASEAN - Bối cảnh tác động và những vấn đề đặt ra" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tác động từ bối cảnh khu vực và quốc tế đối với tương lai cộng đồng ASEAN; Những vấn đề đặt ra đối với cộng đồng ASEAN và chính sách của Việt Nam.

  pdf205p virabbit 06-03-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng đào tạo đại học thông qua liên kết đào tạo giữa trường đại học với doanh nghiệp" đưa ra những giải pháp thúc đẩy và nâng cao hiệu quả liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p cotieubac1004 14-03-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Quan hệ lao động - Những thách thức và cơ hội trong chuyển đổi số" phân tích một số thuận lợi và thách thức trong chuyển đổi số của các chủ thể quan hệ lao động, bao gồm người lao động và người sử dụng lao động, trên các cấp độ phạm vi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p cotieubac1004 14-03-2024 2 2   Download

 • Bài viết "Vận hành hệ thống giải quyết khiếu nại lao động tại doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số" tiếp cận chuyển đổi số vừa là cơ hội vừa là thách thức của quan hệ lao động. Trên cơ sở dữ liệu khảo sát một số doanh nghiệp trong ngành dệt may, da giày, điện tử để đánh giá hệ thống giải quyết khiếu nại tại doanh nghiệp, phân tích khả năng và đề xuất các khuyến nghị nhằm chuyển đổi số trong vận hành hệ thống giải quyết khiếu nại trong lao động tại doanh nghiệp.

  pdf8p cotieubac1004 14-03-2024 2 2   Download

 • Bài viết "So sánh các quy định của pháp luật về cho thuê lại lao động được ban hành trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2023" so sánh các quy định về cho thuê lại lao động được ban hành từ năm 2012 đến năm 2023 trong Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  pdf10p cotieubac1004 14-03-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Những thách thức đối với quan hệ lao động ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số" bàn về thách thức trong việc hoàn thiện các quy định về pháp luật, cải cách thiết chế quan hệ lao động để tổ chức và giám sát thực thi pháp luật lao động và quy định quan hệ lao động mới theo cam kết quốc tế, thách thức về quan hệ hai bên trong doanh nghiệp, đảm bảo quan hệ lao động hài hòa và tăng cường đối thoại tại nơi làm việc hay hiểu biết quyền của người lao động trong pháp luật lao động và tiêu chuẩn quốc tế đặc biệt là thách thức trong việc đáp ứng những yêu cầu về chuyển đổi số thuộc về bản...

  pdf10p cotieubac1004 14-03-2024 2 1   Download

 • Nghiên cứu "Ảnh hưởng của xung đột trong quan hệ lao động đến hành vi cản trở công việc" sử dụng dữ liệu thu thập được từ 345 đáp viên làm việc trong 10 doanh nghiệp tại 3 khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh (Khu công nghiệp Quế Võ, Yên Phong và Tiên Sơn). Kết quả cho thấy xung đột lợi ích, xung đột dựa trên sự ảnh hưởng và xung đột quyền có tác động thuận chiều đến hành vi cản trở công việc. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu xung đột quan hệ lao động, loại bỏ các hành vi cản trở công việc.

  pdf12p cotieubac1004 14-03-2024 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2