intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn nhân lực lao động

Xem 1-20 trên 1178 kết quả Nguồn nhân lực lao động
 • Nội dung của bài viết tập trung xem xét truyền thống giáo dục Đông Á và tác động của nó qua hiện tượng Duy Tân Minh Trị Nhật Bản và chiến lược KHoa giáo hưng quốc của Trung Quốc; gợi mở đôi điều suy ngẫm về những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong việc phát hiện, thu hút, sử dụng, đãi ngộ lao động tri thức và nhân tài giai đoạn hiện nay.

  pdf7p angicungduoc 09-10-2019 21 2   Download

 • Hiện nay các doanh nghiệp đang đứng trước những thách thức phải tăng cường tối đa hiệu quả cung cấp các sản phẩm dịch vụ của mình. Điều này đòi hỏi phải có sự quan tâm tới chất lượng sản phẩm dịch vụ, tới các phương thức Marketing, bán hàng tốt cũng như quy trình nội bộ hiệu quả. Để dạt được mục tiêu này họ dựa vào một số tài sản lớn nhất của mình đó là “nguồn nhân lực”....

  doc24p yenbeo9x 19-10-2011 255 88   Download

 • Nghiên cứu Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 6: Rủi ro nguồn nhân lực nhằm giải thích tại sao các nhà quản trị rủi ro lại quan tâm đến những tổn thất nguồn nhân lực lao động. Đánh giá mức độ thường xuyên tình trạng mất khả năng làm việc hoặc tử vong và những nguồn thông tin cho việc đánh giá.

  ppt14p sms_12 07-05-2014 464 81   Download

 • Công nghiệp 4.0 đã tạo ra những đột phá về công nghệ và trí tuệ nhân tạo, có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ các hoạt động trong ngành du lịch. Nó giúp cho ngành du lịch tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, kích thích sự tăng trưởng và phát triển du lịch bền vững. Ứng dụng công nghiệp 4.0 sẽ cho phép giảm chi phí thời gian, nhân lực lao động, chi phí sản xuất, đồng thời giảm giá thành các dịch vụ du lịch.

  pdf8p viatani2711 14-02-2020 51 3   Download

 • Bài viết trình bày những nghiên cứu tổng quát bối cảnh phát triển kinh tế Việt Nam, vai trò của nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; hạn chế và thách thức của nguồn nhân lực lao động, trên cơ sở đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

  pdf7p khidoichuoi 23-02-2020 33 0   Download

 • Tuyển dụng phải gắn chặt với nhu cầu về nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ tiến hành tuyển dụng trong những trường hợp cần thiết. Tuyển dụng được những người thực sự phù hợp với yêu cầu của công việc đảm bảo cho tổ chức có đội ngũ lao động tốt đáp ứng yêu cầu công việc (giảm bớt chi phí đào tạo, giúp người lao động phát huy được năng lực của mình trong quá trình lao động)....

  pdf29p lananh 09-07-2009 2521 1133   Download

 • Hoạch định nguồn nhân lực Các nhân tố xác định kế hoạch nguồn nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực Tiến trình phân tích và xác định nhu cầu và sự sẵn sàng của nguồn nhân lực đê mà tổ chức có thể đạt được mục tiêu. Hoạch định nguồn nhân lực liên quan đến dòng người vào, dịch chuyển và ra khỏi tổ chức Trách nhiệm của các bộ phận trong hoạch định nguồn nhân lực Tiến trình hoạch định nguồn nhân lực....

  pdf37p muaythai3 25-10-2011 522 196   Download

 • Kế hoạch hóa nguồn nhân lực: là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng các kế hoạch lao động để đáp ứng được nhu cầu đó. Giữ vai trò trung tâm trong quản lý chiến lược nguồn nhân lực.

  pdf39p cuocsongtuoidep_lp 26-07-2011 218 77   Download

 • Nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu của quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc đảm bảo đủ số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là việc làm rất quan trọng trong mỗi cơ quan, tổ chức. Việt Nam được thế giới đánh giá là có lợi thế về dân số đông, đang trong thời kỳ “dân số vàng” nên lực lượng trong độ tuổi lao động khá dồi dào. Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để đất nước ta thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế...

  doc39p soicon68 27-08-2013 160 52   Download

 • Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước chúng ta cần rất nhiều các loại nguồn lực. Và một trong những ngồn lưc quan trọng nhất giúp quá trình CNH,HĐH diễn ra nhanh và thành công đó là nguồn nhân lực. Nước ta thực hiện CNH,HĐH trong bối cảnh toàn cầu hoá diễn ra nhanh thì nguồn nhân lực có tri thức luôn là dòi hỏi khách quan. Nước ta đang tiến hành quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh theo kịp các nước tiên tiến trên...

  pdf30p songngu1311 07-12-2012 69 29   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p songngu1311 07-12-2012 82 27   Download

 • Bài viết lược khảo lý thuyết và các nghiên cứu liên quan để xây dựng và kiểm định mô hình các nhân tố thực tiễn quản trị nguồn nhân lực tác động đến sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đông Á. Mô hình kế thừa có điều chỉnh thang đo của Singh (2004) và Mowday và cộng sự (1979). Phương pháp đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA được sử dụng để sàng lọc và rút trích các nhân tố đạt yêu cầu.

  pdf11p manutd1907 01-07-2015 182 27   Download

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là con đường tất yếu để biến một nước có nền nông nghiệp lạc hậu như nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần cao. Để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá một cách thành công cần có nhiều tiền đề cần thiết, trong đó nguồn nhân lực là tiền đề quan trọng...

  pdf100p buiduong_1 11-12-2012 78 16   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2 gồm có ba chương trình bày những nội dung về tạo động lực trong lao động; đào tạo và phát triển nhân lực; đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt56p cocacola_02 03-10-2015 94 16   Download

 • Bài viết Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng Tây Nam bộ trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đề cập đến chất lượng nguồn nhân lực vùng Tây Nam bộ; các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực vùng Tây Nam bộ cùng một số nội dung khác.

  pdf7p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 57 7   Download

 • Bài viết Tỉnh Đồng Tháp - Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực trình bày về chất lượng lao động từng bước được nâng lên song còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, bài viết còn đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Đồng Tháp.

  pdf2p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 116 4   Download

 • Mục tiêu của bài viết nhằm tìm hiểu thực trạng, từ đó đề xuất một số giải pháp về quản trị nguồn nhân lực (QTNNL) trong các doanh nghiệp (DN) kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở Miền bắc Việt Nam. Kết quả thu được chỉ ra rằng, hoạt động QTNNL của các DN kinh doanh thuốc BVTV đã có sự quan tâm và mang lại hiệu quả nhất định.

  pdf9p angicungduoc2 02-01-2020 32 3   Download

 • Luận án làm rõ thực trạng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập thị trường lao động chung theo cam kết AEC, xác định vị thế của nguồn nhân lực Việt Nam trong khu vực, chỉ ra nguyên nhân, từ đó đề xuất những giải pháp giúp nguồn nhân lực Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh với nguồn nhân lực các nước AEC và tham gia hiệu quả hơn vào AEC trong thời gian tới.

  pdf27p angicungduoc11 17-04-2021 5 2   Download

 • Để nhận diện rõ hơn thực trạng nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, từ nguồn dữ liệu Tổng cục Thống kê Việt Nam bài viết tập trung vào việc phân tích, thảo luận về giáo dục và đào tạo đạt được của cư dân Đồng bằng sông Cửu Long trong mối so sánh với các tiểu vùng kinh tế - xã hội trong cả nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn nhân lực Việt Nam ngày được cải thiện tuy nhiên tuyệt đại đại số nguồn nhân lực này là lao động chưa qua đào tạo tay nghề.

  pdf11p angicungduoc2 03-01-2020 31 0   Download

 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: là tập hợp tất cả các hoạt động học tập do tổ chức cung cấp cho người lao động trong một khoảng thời gian nhất định nhằm nâng cao khả năng, trình độ nghề nghiệp, cũng như thay đổi thái độ, cách thức làm việc của người lao động để giúp họ có thể thực hiện một cách hiệu quả hơn chức năng nhiệm vụ của mình.”

  doc3p lanjingyi 30-03-2020 45 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn nhân lực lao động
p_strCode=nguonnhanluclaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2