intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn vốn doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 1977 kết quả Nguồn vốn doanh nghiệp
 • Luận án với mục tiêu xem xét nhân tố tác động tới cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp và ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn đến tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu, chi phí sử dụng vốn, an toàn về tài chính trong hoạt động kinh doanh; xác định những căn cứ chủ yếu để tái cơ cấu nguồn vốn và tổ chức nguồn vốn doanh nghiệp. Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện việc tái cơ cấu nguồn vốn và lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

  pdf23p hieuminhdo 03-09-2019 45 6   Download

 • Đặc trưng của tài chính doanh nghiệp. Trong tài chính doanh nghiệp một bên tham gia quan hệ phân phối phải là doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp là tài chính của một chủ thể chứ không phải là một loại quan hệ tài chính. Tài chinh doanh nghiệp là tài chính của một chủ thể chứ không phải là một loại quan hệ tài chính.

  pdf34p newbievnx 17-03-2011 1098 507   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giảng viên có thêm tư liệu để giúp quá trình học tập giảng dạy được thuận lợi. Dưới đây là giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp phần 1 với 3 chương đầu trình bày về tổng quan phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

  pdf71p phuongpham357 21-07-2014 573 224   Download

 • Nguồn vốn duy trì trong doanh nghiệp quan trọng như huyết mạch trong cơ thể con người vậy, đó là điều kiện để tồn tại. Trong thời buổi ngân hàng xiết chặt tiền tệ như hiện nay, lo được đủ tiền để trả lãi suất ngân hàng đã khó mà vay được tiền ngân hàng ra còn khó hơn.

  doc3p darkmagic2911 04-04-2011 785 207   Download

 • Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải có một lượng vốn nhất định, vốn là yếu tố không thể thiếu. Có vốn doanh nghiệp mới có điều kiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, thuê nhân công…tiến hành sản xuất kinh doanh.

  doc85p dinhthao00 14-06-2011 211 82   Download

 • Việc nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính lên khả năng sinh lời của nguồn vốn doanh nghiệp bỏ ra là rất cần thiết để đưa ra các quyết định và chính sách phù hợp. Đề tài: Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính lên khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sau đây nhằm nghiên cứu vai trò của đòn bẩy, và những tác động của nó lên khả năng sinh lời của nguồn vốn doanh nghiệp.

  doc26p ngoc2811 06-05-2015 315 58   Download

 • Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản trong quản lý hoạt động tài chính của doanh nghiệp • Kỹ năng: Trang bị cho sinh viên khả năng làm việc độc lập; Có thể đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua việc vận dụng các phương pháp tính, xác định các chỉ tiêu tài chính cụ thể bằng số liệu trong thực tế.

  ppt14p dinhanh248 19-06-2012 301 53   Download

 • Yêú tố sản xuất (yếu tố đầu vào) được hiểu là những yếu tố quan trọng, cần thiết, không thể thiếu để doanh nghiệp tiến hành sản xuất ra sản phẩm. Yếu tố sản xuất bao gồm đất đai, lao động, tiền vốn, tư liệu sản xuất, trình độ quản lý… Các đầu vào tuân theo quy luật hiệu suất giảm dần.

  ppt67p delly12 24-10-2011 207 41   Download

 • Cùng với quá trình mở cửa hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, Việt Nam khi bước vào thời kỳ CNH-HĐH đất nước thì không thông hình thành một ngành công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Nhưng thiếu vốn đang là vấn đề nan giải của các doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, không thể có con đường nào khác là phát triển liên doanh liên kết với nước ngoài nhằm thu hút thêm vốn để hiện đại hoá công nghệ sản xuất những mặt hàng chất lượng đủ sức cạnh tranh trên thị trường...

  pdf98p hotmoingay5 19-01-2013 146 33   Download

 • Quản lý tăng vốn doanh nghiệp niêm yết: Giám sát tiến độ, ngăn ngừa sử dụng vốn sai mục đích Nhằm quản lý hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt là hiệu quả sử dụng vốn huy động từ việc tăng vốn, phát hành cổ phiếu... của khối doanh nghiệp này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 84 có hiệu lực từ ngày 20/9/2010. Nghị định 84 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của...

  pdf5p congtruc83 04-07-2011 120 23   Download

 • Quy mô nguồn vốn doanh nghiệp tăng lên điều này làm giảm phần nào áp lực thanh toán, trả nợ trong ngắn hạn nhưng xét trong dài hạn, gia tăng chi phí sử dụng vốn và đặc biệt tạo áp lực đối với khả năng sinh lời. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài thuyết trình: Phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long CANFOCO".

  doc23p hugia123 10-06-2016 239 28   Download

 • Nguồn vốn đầu tư phát triển trong Doanh nghiệp Các doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động đầu tư thì điều kiện tiên quyết là nguồn vốn. Các nguồn vốn đầu tư phát triển của Doanh nghiệp bao gồm - Vốn ban đầu: vốn chủ SH, vốn cổ đông đối với các Cty cổ phần - Vốn từ các quỹ trong DN: quỹ khấu hao, quỹ đầu tư phát triển.. - Lợi nhuận chưa phân phối - Vốn vay từ các Ngân hàng thương mại - Vốn tín dụng thương mại - Tín dụng thuê mua - Các nguồn...

  ppt60p banhbeonhanthit 30-07-2013 122 18   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: " sử dụng phương pháp thống kê trong việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf66p antigone89 11-02-2012 82 15   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Khởi nghiệp là một quá trình có mục đích của con người nhằm đạt được những mục tiêu về lợi nhuận trong kinh doanh. Khởi nghiệp hiện nay ở Việt Nam có nhiều hình thức nhưng phần lớn nó tập trung ở giới trẻ. Trong khuôn khổ này tôi chỉ muốn đề cập chủ yếu đến quá trình tìm kiếm nguồn vốn khởi nghiệp của giới trẻ.

  pdf3p nhatkyvodanh 14-09-2012 103 12   Download

 • Các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp cần định kỳ xác định và so sánh các chỉ tiêu tài chính căn bản theo thời gian hoặc so với mục tiêu cần đạt được theo thời gian hoặc so với mục tiêu cần đạt được để đánh giá thực trạng và diễn biến tình hình tài chính của doanh nghiệp hàng năm theo 6 nội dung căn bản được đề cập trong nội dung bài viết sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p lanxichen 04-05-2020 59 12   Download

 • Luận án hệ thống hoá cơ sở lý luận về cơ cấu nguồn vốn của DN bao gồm: Khái niệm, chỉ tiêu đo lường cơ cấu nguồn vốn của DN; Phân loại cơ cấu nguồn vốn của DN; Một số lý thuyết về cơ cấu nguồn vốn của DN; Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của DN; Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến hoạt động của doanh nghiệp; Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp. Kinh nghiệm quốc tế về cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp.

  pdf238p sohucninh321 09-07-2019 65 9   Download

 • Tài liệu "Kế toán nguồn vốn" giúp các bạn nắm được những kiến thức về: Kế toán nguồn vốn kinh doanhvà những biểu mẫu về nguồn vốn cho doanh nghiệp. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế nhất là những bạn thuộc ngành Kế toán.

  doc8p maichi132_tb 01-10-2014 59 6   Download

 • Doanh nghiệp hoạt động không thể tách rời khỏi môi trường kinh doanh, trong môi trường đó sự tương tác giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác với tần suất nhiều hay ít, phạm vi rộng hay hẹp, thời gian dài hay ngắn ngày càng phụ thuộc nhiều vào yếu tố niềm tin trong kinh doanh. Một trong những nhân tố làm gia tăng niềm tin của các chủ thể đối với hoạt động của doanh nghiệp đó chính là hoạt động quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp.

  doc5p lanxichen 22-04-2020 81 6   Download

 • Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Tài chính có thể nằm dưới dạng tiền, vật tư, nguyên liệu, tài sản phát sinh lúc hình thành nguồn vốn hoặc trong quá trình hoạt động như các khoản phải thu, phải trả. Quản lý hệ thống tài chính sao cho có lợi nhuận đều quy về bài toán tài chính giản dị. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm ra lời giải cho bài toán tài chính này.

  doc3p lanxichen 22-04-2020 61 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1188 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn vốn doanh nghiệp
p_strCode=nguonvondoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2