intTypePromotion=3
ADSENSE

Nhân tố hành vi

Xem 1-20 trên 2591 kết quả Nhân tố hành vi
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: phân tích tác động của các nhân tố hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán tp.hồ chí minh', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf64p matbuon_266 21-07-2012 121 29   Download

 • Bài viết Các yếu tố liên quan đến tái phát ở những bệnh nhân trầm cảm được điều trị bằng liệu pháp nhận thức hành vi sau 1 năm theo dõi trình bày: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tái phát những bệnh nhân trầm cảm được điều trị bằng liệu pháp nhận thức hành vi sau 1 năm theo dõi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p lauchiquay 21-04-2018 21 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá mối liên quan của một số hành vi đến mức độ bệnh nấm da. Đối tượng và phương pháp: khám và phỏng vấn bằng bảng hỏi 184 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán mắc nấm da (có tổn thương lâm sàng + xét nghiệm trực tiếp/nuôi cấy dương tính) điều trị tại Trung tâm Da liễu Nghệ An từ 10 - 2015 đến 10 - 2016.

  pdf7p jangni4 20-04-2018 20 2   Download

 • Bài viết mở đầu với chứng mất ngủ là một rối loạn thường gặp ở người cao tuổi do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Để tìm lại giấc ngủ ngon, cả người bệnh và thầy thuốc cần tìm hiểu và điều trị các nguyên nhân trực tiếp gây mất ngủ. Vì vậy, nghiên cứu đề cập đến ảnh hưởng của những yếu tố gia đình, xã hội, thói quen cá nhân và hành vi giấc ngủ trên người cao tuổi mất ngủ.

  pdf5p hanh_tv4 05-12-2018 16 0   Download

 • Bài giảng Hành vi khách hàng - ThS.Phùng Minh Tuấn gồm 8 chương với các nội dung: tổng quan hành vi khách hàng, ảnh hưởng của yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân đến hành vi khách hàng, yếu tố tâm lý ảnh hưởng hành vi khách hàng, quá trình quyết định mua hàng của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, hành vi khách hàng và chiến lược Marketing.

  pdf71p thiuyen12 15-09-2011 422 177   Download

 • Tiểu luận hành vi tổ chức: Mối liên hệ giữa học tập, đào tạo và hành vi nhân viên nhằm trình bày khái niệm hành vi, các loại hành vi con người, các nền tảng của hành vi cá nhân, cải biến hành vi trong tổ chức, quá trình học tập để phát triển bản thân, mối liên hệ giữa học tập, đào tạo và hành vi nhân viên, nguyên nhân đào tạo chưa hiệu quả.

  pdf25p good_12 02-07-2014 275 86   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 Động viên trình bày về các yếu tố cơ bản của động viên: nỗ lực và kết quả hoàn thành công việc (Effort and Performance), thỏa mãn nhu cầu (Needs satisfaction), phần thưởng (Rewards), quá trình tạo động lực, lựa chọn hành vi để thỏa mãn.

  pdf12p wide_12 29-07-2014 176 17   Download

 • Mục tiêu môn học hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nhận biết sự ảnh hưởng của các yếu tố đặc tính cá nhân đến hành vi cá nhân trong tổ chức, giải thích được những ảnh hưởng của các biến trong cấp độ nhóm đến kết quả công việc và sự hài lòng của nhóm.

  pdf7p expensive_12 07-07-2014 72 13   Download

 • Bài viết Các cách tiếp cận nguồn nhân lực trong tổ chức đề xuất phân loại các cách tiếp cận nguồn nhân lực tổ chức đã được tiến hành nghiên cứu hơn ba mươi năm qua trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực thành bốn cách tiếp cận chính gồm nguồn nhân lực hành vi, nguồn nhân lực tiềm năng vốn con người, nhân lực tri thức và mối quan hệ.

  pdf7p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 86 10   Download

 • Mục tiêu của bài báo này nhằm xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố hành vi của bác sĩ (sự lắng nghe, sự giải thích và nghiệp vụ chuyên môn) đến lòng trung thành thông qua yếu tố niềm tin và sự hài lòng của bệnh nhân.

  pdf9p sieunhansoibac5 18-04-2018 54 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu các vấn đề lý luận về cam kết gắn bó với tổ chức, hành vi công dân trong tổ chức và mối quan hệ giữa chúng. Đánh giá các tác động của các thành phần của cam kết gắn bó với tổ chức đến hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên trong ngành ngân hàng.

  pdf26p quaymax6 16-09-2018 34 5   Download

 • Hành vi đổi mới trong lĩnh vực dịch vụ thường được các nghiên cứu thực hiện ở hai cấp độ công ty và nhân viên, nhưng còn ít công trình chú ý đến vai trò tham gia của khách hàng. Nghiên cứu này dựa vào quan điểm trọng dịch vụ, cho rằng ngoài nhân viên, vai trò tham gia của khách hàng cũng không kém phần quan trọng trong quá trình dịch vụ nên sẽ có ảnh hưởng đến hành vi đổi mới dịch vụ của nhân viên.

  pdf13p sieunhansoibac5 18-04-2018 43 1   Download

 • Hành vi thông tin là một phân ngành trong lĩnh vực khoa học thông tin và là một lĩnh vực liên ngành với nhiều quan điểm khác nhau như tâm lý học nhận thức, hành vi tổ chức, truyền thông, triết học, nhân chủng học, sinh học và triết học tiến hóa, trong đó có khoa học Thư viện - Thông tin. Một số mô hình hành vi thông tin từ một số quan điểm tiếp cận khác nhau, ý nghĩa của nghiên cứu mô hình hành vi thông tin trong hoạt động Thư viện - Thông tin.

  pdf7p danhvi11 06-09-2018 8 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là áp dụng lý thuyết hành vi hoạch định (TPB) để giải thích việc tiêu dùng cá. Cảm nhận về hành vi xã hội với tư cách là nhân tố mở rộng được thảo luận bên cạnh các nhân tố truyền thống bao gồm thái độ, ảnh hưởng xã hội, và kiểm soát hành vi. Nghiên cứu này được thực hiện trên một mẫu chéo gồm 612 người tiêu dùng tại Nha trang và Thành phố Hồ Chí Minh

  pdf11p vidanh27 08-12-2018 22 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu tác động của dân trí về tài chính và các yếu tố khác đến hành vi tiết kiệm cá nhân ở Việt Nam. Kết quả hồi quy Binary Logistic từ khảo sát 639 cá nhân từ nhiều vùng khác nhau ở Việt Nam cho thấy dân trí về tài chính, chuyên ngành học tài chính ngân hàng, giới tính, tình trạng hôn nhân và các yếu tố thái độ cùng các yếu tố hành vi xã hội liên quan khác có tác động tích cực (có ý nghĩa thống kê) đến hành vi tiết kiệm cá nhân.

  pdf7p vidoraemi2711 13-06-2019 15 1   Download

 • Để hiểu hành vi của khách hàng tiêu dùng cần phải nghiên cứu mô hình hành vi tiêu dùng. Các yếu tố ảnh hưởng lên hành vi tiêu dùng có thể nhóm gộp thành các yếu tố văn hóa, các yếu tố xã hội, các yếu tố cá nhân và các yếu tố tâm lý. Khi nghiên cứu hành vi khách hàng, cần phải phân biệt các loại hành vi mua: hành vi mua phức tạp, hành vi mua theo thói quen, hành vi mua tìm kiếm sự đa dạng và hành vi mua nhằm giảm sự hối tiếc. Khách...

  pdf36p tunghangul 26-09-2010 2208 1011   Download

 • Cần phải tìm hiểu trước thị trường người tiêu dùng và hành vi mua sắm của người tiêu dùng thì mới có thể xây dựng được những kế hoạch Marketing có căn cứ. Thị trường người tiêu dùng mua hàng hóa và dịch vụ cho tiêu dùng cá nhân. Nó là thị trường cuối cùng mà các hoạt động kinh tế được tổ chức ra để phục vụ nó. Khi phân tích một thị trường người tiêu dùng cần phải biết khách hàng, các đối tượng, và mục tiêu của người mua, các tổ chức hoạt động, các đợt mua...

  pdf36p buihuy89 21-09-2009 1976 540   Download

 • giáo trình được biên soạn cho các chương trình đào tạo đại học thuộc ngành quản trị kinh doanh nói chung và quản trị nguồn nhân lực nói riêng. trình bày các nội dung sau: tổng quan về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, ra quyết định cá nhân, tạo động lực cho người lao động, cơ sở của hành vi nhóm, lãnh đạo và quyền lực, giao tiếp trong tổ chức, cơ cấu tổ chức, văn hóa tổ chức, thay đổi và phát triển tổ chức.

  pdf281p namde03 22-03-2013 1261 550   Download

 • Bạn hãy phát triển một dự án đổi mới mô hình quản lý cá nhân và nhóm làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức hiện nay bạn đang làm việc. Hãy xác định trong doanh nghiệp/tổ chức hiện tại của bạn, có các vấn đề hay cơ hội gì liên quan đến các chủ đề của môn học hành vi tổ chức? Tại sao? Bạn có giải pháp gì mang tính thực tiễn dựa trên cơ sở lý thuyêt hành vi tổ chức?

  doc11p ahenpecked 24-12-2010 1195 521   Download

 • Nội dung "Bài giảng Chương 3: Phân tích hành vi mua của khách hàng - GV.Nguyễn Thị Diệu Linh" trình bày khái quát các đặc điểm của thị trường người tiêu dùng, nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và quá trình quyết định mua của người tiêu dùng cá nhân, phân biệt các loại thị trường tổ chức, các dạng mua hàng, những người tham gia mua, yếu tố ảnh hưởng và các thức mua của tổ chức.

  ppt32p mattroianhbinhminh 01-03-2011 1683 459   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Nhân tố hành vi
p_strCode=nhantohanhvi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản