Nhuận bút sách

Xem 1-9 trên 9 kết quả Nhuận bút sách
 • Quyết định số 170-VH/QĐ về việc ban hành chế độ nhuận bút sách và nhuận bút của các ngành sân khấu, múa, xiếc, điện ảnh, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, mỹ nghệ, nhiếp ảnh và báo chí do Bộ Văn hoá ban hành

  pdf29p truongvu 10-10-2009 56 2   Download

 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------Số: 269/2012/NQ-HĐND13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Điện Biên, ngày 24 tháng 5 năm 2012 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 n...

  pdf6p socoladaungot 13-07-2012 48 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH MỨC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO CHÍ, PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH; CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, BẢN TIN CỦA CƠ QUAN THUỘC TỈNH QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

  pdf11p mungtetmoi 21-01-2013 23 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf6p ngu_mieu 23-10-2012 31 3   Download

 • Quyết định 40/2013/QĐ-UBND về Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

  pdf5p nanghonghoang 28-03-2014 25 1   Download

 • Quyết định 1991/QĐ-BTP năm 2013 về Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Bộ Tư pháp.

  pdf11p nanghonghoang 28-03-2014 9 1   Download

 • Thu nhập vãng lai của người nộp thuế sẽ thống nhất mức khấu trừ chung 10% Điểm 1.2.7, khoản II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định: “Các tổ chức cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động như tiền nhuận bút, dịch sách, giảng dạy, tiền tham gia các hiệp hội, hội đồng quản trị... có tổng mức trả thu nhập từ 500.

  pdf3p thanh_trieu 30-12-2009 101 15   Download

 • Nhà văn nghiệp dư nọ có bà vợ nấu ăn lại ham học sách. Một lần nhà văn viết báo được in, khi nhận được báo biếu kèm theo tiền nhuận bút, nhà văn đưa cho vợ đọc bài báo và cả tiền nhuận bút. Bữa ăn buổi chiều hôm đó, mâm cơm đầy thịt luộc.

  pdf5p phobienloiyeuthuong 07-05-2013 22 3   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận; các khoản điều chỉnh và các bút toán điều chỉnh; các bút toán khóa sổ và kết chuyển;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf50p bautroibinhyen12 07-01-2017 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản